אחריות חברתית

מקצוענות היא להיות שם בשבילם ברגע הנכון

באלטשולר שחם רואים במעורבות חברתית חלק בלתי נפרד מה-DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה

בית ההשקעות אלטשולר שחם נחשב לאחד התורמים הגדולים לקהילה, בקרב המגזר העסקי שחרט על דגלו את נושא המעורבות החברתית כערך מרכזי. עפ"י תפיסת עולמם של בעלי הבית והערכים המובילים את החברה, נושא האחריות החברתית הינו חלק מרכזי ב- DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה.

 

המעורבות החברתית באלטשולר שחם מתקיימת בשני רבדים:

1. סיוע לגופי המגזר השלישי באמצעות תרומות כספיות, ציוד ושיתופי פעולה, בדגש על שלושה נושאים עיקריים: ילדים ובני נוער, חינוך וספורט.

2. פרויקט התנדבות עובדים - As Factor - במסגרתו פעילים/מתנדבים עובדי החברה במגוון תחומים. השקת פרויקט As Factor נערכה לפני שלוש שנים, בו חשפנו בפני העובדים 6 עמותות לבחירתם, כשבראש כל אחת מהעמותות עומד אחד מחמשת בעלי הבית כמנטור. בחירת הפרויקטים הדגישה ילדים, חינוך וספורט. במסגרת הפרויקט, כל עובד מתנדב בעמותה שבחר, אחת לשבועיים למשך כ- 3 שעות, למשך שנה שלמה על חשבון שעות העבודה. השנה הצטרפה עמותה שישית לפרויקט.

 

גישה חברתית זו באה לידי ביטוי גם בחזון החברה, המנחה ומתווה את התנהלותה.

 

אנו מחויבים לאחריות חברתית, חינוכית וסביבתית בשיתוף עובדינו, על מנת ליצור לכולנו הווה טוב ולילדינו עתיד טוב יותר, באמצעות מגוון פעילויות חינוכיות, בתחומים בהם נוכל לסייע בקרב אוכלוסיות חלשות.

תקציב התרומות השנתי מאושר שנה מראש ע"י ועדת היגוי מיוחדת.

להגשת בקשה לתרומה

תפריט משנה

ערכים מובילים

פרויקט התנדבות עובדים - As Factor

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר