אחריות חברתית

באלטשולר שחם רואים במעורבות חברתית חלק בלתי נפרד מה-DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה

בית ההשקעות אלטשולר שחם נחשב לאחד התורמים הגדולים לקהילה, בקרב המגזר העסקי שחרט על דגלו את נושא המעורבות החברתית כערך מרכזי. עפ"י תפיסת עולמם של בעלי הבית והערכים המובילים את החברה, נושא האחריות החברתית הינו חלק מרכזי ב- DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה.

 

המעורבות החברתית באלטשולר שחם מתקיימת בשני רבדים:

1. סיוע לגופי המגזר השלישי באמצעות תרומות כספיות, ציוד ושיתופי פעולה, בדגש על שלושה נושאים עיקריים: ילדים, חינוך וספורט.

2. פרויקט התנדבות עובדים - As Factor - במסגרתו פעילים/מתנדבים עובדי החברה במגוון תחומים. השקת פרויקט As Factor נערכה לפני שלוש שנים, בו חשפנו בפני העובדים 5 עמותות לבחירתם, כשבראש כל אחת מהעמותות עומד אחד מחמשת בעלי הבית כמנטור. בחירת הפרויקטים הדגישה ילדים, חינוך וספורט. במסגרת הפרויקט, כל עובד מתנדב בעמותה שבחר, אחת לשבועיים למשך כ- 3 שעות, למשך שנה שלמה על חשבון שעות העבודה.

 

גישה חברתית זו באה לידי ביטוי גם בחזון החברה, המנחה ומתווה את התנהלותה: אנו מחויבים לאחריות חברתית, חינוכית וסביבתית בשיתוף עובדינו, על מנת ליצור לכולנו הווה טוב ולילדינו עתיד טוב יותר, באמצעות מגוון פעילויות חינוכיות, בתחומים בהם נוכל לסייע בקרב אוכלוסיות חלשות.

 

אנו מחויבים לאחריות חברתית, חינוכית וסביבתית בשיתוף עובדינו, על מנת ליצור לכולנו הווה טוב ולילדינו עתיד טוב יותר, באמצעות מגוון פעילויות חינוכיות, בתחומים בהם נוכל לסייע בקרב אוכלוסיות חלשות.

 

ליצירת קשר בנושא מעורבות חברתית ניתן לפנות לגב' שימרית גל, מנהלת תקשורת שיווקית ואחריות חברתית, shimritg@altshul.co.il. תקציב התרומות השנתי מאושר שנה מראש ע"י ועדת היגוי מיוחדת.  

 

ערכים מובילים

פרויקט התנדבות עובדים - As Factor

אפשר לעזור?