אחריות חברתית

מקצוענות היא להיות שם בשבילם ברגע הנכון

בית ההשקעות אלטשולר שחם רואה במעורבות החברתית חלק בלתי נפרד מה - DNA של החברה ומערכי היסוד המנחים אותה

אנו פועלים באופן קבוע לקידום השקעה חברתית בקהילה, נושא הקרוב לליבם של בעלי הבית ומהווה חלק בלתי נפרד מהזהות האירגונית שלנו. המעורבות והאחריות החברתית באלטשולר שחם מתקיימות בשני רבדים:

  • תמיכה כלכלית - בצורת סיוע לארגונים חברתיים, מוסדות ופרויקטים קהילתיים. התמיכה באה לידי ביטוי באמצעות תרומה כספית, איסוף ציוד לצורך פעילות שוטפת, וחיבור לשיתופי פעולה. פעילות הליבה המרכזית מבוססת על שלושה קהלי יעד עיקריים: ילדים ובני נוער, חינוך וספורט.
  • התנדבויות עובדים - במסגרת התנדבויות עובדים בחברה, אנו מסייעים לקבוצות שונות ומגוונות בקהילה בשיתוף עם עובדי החברה. מטרת התנדבות העובדים היא להעמיק את החיבור והקשר של החברה לקהילה. במסגרת ההתנדבויות יכולים עובדי החברה להתנדב בעמותות שונות ובמיזמים התנדבותיים מרגשים ומלאי סיפוק לפי בחירתם על חשבון שעות עבודה. אנחנו רואים בערך הנתינה ובהתנדבות קהילתית ערך עליון.

 

אלטשולר שחם מחויב לאחריות חברתית, חינוכית וסביבתית בשיתוף העובדים, על מנת ליצור לכולנו הווה ועתיד טובים יותר.

 

תקציב התרומות השנתי מאושר בכל שנה מראש על ידי ועדת היגוי מיוחדת.

 

להגשת בקשה לתרומה

ערכים מובילים

פרויקט התנדבות עובדים - As Factor