הנחיות לאופן הפקדת כספים לחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה

להלן הנחיות להפקדת כספים לחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה של אלטשולר שחם:
העברה בנקאית - הדרך הפשוטה והיעילה ביותר להפקדה:
פרטי חשבון ע"ש אלטשולר שחם חיסכון פלוס (קופת גמל להשקעה): בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 299479/22
1. ביצוע העברה בנקאית לפרטי החשבון הרלוונטי כפי שמופיע מעלה
2. ציון פרטים אישיים על גבי האסמכתא של הבנק רשום את: שמך המלא + מספר ת.ז. + מספר החשבון* של הקופה
3. שליחת אסמכתא לאחר ביצוע ההעברה יש להעביר אסמכתא למייל Sherut@altshul.co.il
שים לב! ללא קבלת האסמכתא של הבנק לא נוכל לשייך את ההפקדה לחשבון.

טופס שיוך הפקדה בהעברה בנקאית – עצמאי
 
הפקדה באמצעות המחאה (צ'ק):
1. כתיבת ההמחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בגב ההמחאה יש לציין את שם + מספר ת.ז. של העמית עבורו מפקידים לחשבון.
2. ציון מספרי החשבון בדף נלווה במידה ויש לך יותר מקופה אחת , יש לציין את מספרי החשבון* אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון
3. שליחת ההמחאה בצירוף הדף הנלווה לכתובת: הברזל 19 א' רמת החייל תל אביב 6971026.