חיסכון לכל ילד

מהו חיסכון לכל ילד – בנוסף לקצבת הילדים?

החל מחודש ינואר 2017 חל יישום חוק הביטוח הלאומי בעניין תוכנית חיסכון ארוך טווח לילד, לפיו יפקיד המוסד לביטוח לאומי 57 ₪ בכל חודש עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים, וזאת בנוסף לתשלום קצבת הילדים השוטפת המשולמת עבורו. בנוסף, באפשרות ההורה להגדיל את סכום החיסכון ב-57 ₪ נוספים* מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי, כך שסכום החיסכון יגדל ל-114 ₪ בכל חודש. הכספים ינוהלו בקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד או בבנק. בקופת הגמל תהיה אפשרות בחירה בין מגוון מסלולי השקעה.

 

לצפייה בנתוני חשבון - חיסכון לכל ילד >>

 

באמצעות רישום לאזור האישי תוכלו לקבל פרטים מלאים אודות מצב החשבון

 

מי זכאי לקבל את החיסכון לכל ילד?

הכספים יופקדו על ידי ביטוח לאומי עבור כל ילד בגינו המשולמת בגינו קצבת ילדים מיום היוולדו ועד הגיעו לגיל 18. ההפקדה תתבצע לחשבון על שם הילד בגוף מנהל של קופות גמל או בבנק, אותו תוכלו לבחור בעצמכם מתוך רשימה של קופות ובנקים.

 

ילדים שנולדו עד ליום 31.12.2016 בגיל 18 יהיו זכאים לקבלת מענק בגובה 568 שקלים בנוסף להפקדות השוטפות. ילדים שנולדו החל מיום 01.01.2017 יקבלו מענק בגובה 568 ₪ בשתי פעימות : 284 ₪ בהגיעו של הילד לגיל 3 ו- 284 ₪ בהגיעו של הילד לגיל 13 – בנים ובגיל 12 - בנות. במידה והילד ימשיך לחסוך בחשבון גם לאחר גיל 18 יהיה זכאי בגיל 21 למענק נוסף בגובה 568 ₪, בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו.

 

מי זכאי לקבל מידע בחיסכון לכל ילד?

  • ההורה הנאמן- ההורה הרשאי לקבל מידע ולבצע פעולות בשם העמית הקטין בחשבון על פי המידע שנמסר מביטוח לאומי וכפי שמעודכן במערכותיו (עד הגיעו של הילד לגיל 21)
  • הילד- החל מגיל 18
  • הורה שני- בחתימה על טופס "בקשה לקבל מידע להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים" ושליחתו לחברה זכאי ההורה השני לקבלת מידע ובאפשרותו גם לקבל דוח שנתי בנוסף להורה המורשה. להלן קישור לטופס, יש לשלוח את הטופס לכתובת המייל sherut@altshul.co.il

 

איך תבחרו היכן ינוהל החיסכון?

אלטשולר שחם וחברות מנהלות נוספות נבחרו במסגרת הליך מכרזי שפורסם על ידי המדינה לנהל את הכספים המופקדים במסגרת חיסכון לכל ילד. כדי לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדכם עליכם לעדכן את בחירתכם באתר הביטוח הלאומי.

 

את הבחירה עליכם לעדכן בתוך 6 חודשים מלידת הילד. ככל שלא תבחרו גוף מנהל, כספי החיסכון יופקדו לגוף מנהל (קופת גמל או בנק) שייבחר עבורכם על ידי ביטוח לאומי וכספי החיסכון ינוהלו במסלול השקעה לחוסכים המעדיפים סיכון מועטככל שלא מדובר בילדכם הראשון ולא בחרתם גוף מנהל בתוך 6 חודשים מלידתו, כספי החיסכון ינוהלו בקופת הגמל או הבנק שבחרתם לילד שנולד לפניו, ובאותו מסלול השקעה. לידיעתכם, נכון להיום, ככל שהגוף שייבחר עבורכם הינו בנק, לא ניתן יהיה בעתיד לנייד את הכספים לקופת גמל.

 

כדי להבטיח שכספי החיסכון המופקדים עבור ילדכם, ינוהלו באופן מקצועי המתאים לאופייכם ולצרכיכם האישיים, מומלץ כי תבחרו את הגוף שינהל את הכספים עבור ילדכם. בקופת הגמל לחסכון לילד של אלטשולר שחם, עומדים לרשותכם 4 מסלולי השקעה מביניהם תוכלו לבחור מסלול על פי רמת הסיכון המתאימה לכם.

 

מסלולי ההשקעה לבחירתכם בחיסכון לילד

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט: 

 

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט מספר המסלול 11325

 

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני:

 

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מספר המסלול 11326

 

מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:

 

אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מספר המסלול 11327

 

מסלול הלכה -

 

אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה מספר המסלול 11328

 

 

למעבר לאתר הביטוח הלאומי ולעדכון בחירתכם >>

 

מתי וכיצד ניתן למשוך את הכספים?

עם הגיעו לגיל 18 רשאי ילדכם למשוך את הכספים באישורכם. כדי למשוך את הכספים יש למלא ולשלוח לגוף המנהל טופס בקשה למשיכת כספים. בנוסף, כפי שצוין, ילדים אשר נולדו עד ליום 31.12.2016 בגיל 18 יהיו זכאים לקבלת מענק בגובה 568 שקלים (לילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2017 המענק ניתן בשתי פעימות בגיל 3 ובגיל 12 לבנות וגיל 13 לבנים) . במידה וילדכם ימשיך לחסוך בחשבון גם לאחר גיל 18 יהיה זכאי בגיל 21 למענק נוסף בגובה 568 ₪, בכפוף לכך שכל כספי החיסכון לא נמשכו.

 

למה כדאי לבחור באלטשולר שחם כגוף שינהל את כספי החיסכון עבור ילדכם?

בית ההשקעות נוסד ב- 1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם והוא נמנה על בתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי. בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, ביטוח וחיסכון בהיקף כספי של כ- 183 מיליארד ₪ עבור מאות אלפי לקוחות. צוות מנהלי ההשקעות המנוסה של אלטשולר שחם פועל מזה שנים על פי פילוסופיית השקעות ייחודית בנוף הישראלי, המתבססת על הסתכלות ארוכת טווח, פיזור השקעות רחב בכל העולם, יחד עם התמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה. לאורך השנים, הוכיחה החברה יכולת טובה לקריאת המגמות בשוק אגרות החוב והמניות ובחירה נכונה של הרכב ני"ע לתיקי ההשקעות וקופות הגמל של לקוחותינו**.

 

 

שאלות ותשובות

 

 

למידע נוסף על התכנית ניתן להיכנס לאתר התכנית הייעודי במשרד האוצר בכתובת hly.gov.il

תפריט משנה

הערות משפטיות: *גובה סכום החיסכון והחיסכון הנוסף נכון לשנת 2024. **אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד; אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה.