שאלות ותשובות בנושא חיסכון והשקעה

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של חיסכון והשקעה ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מהם היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

  • מדובר בקופת גמל נזילה בכל עת, אליה ניתן להפקיד החל מהשקל הראשון ועד לתקרה של 79,005.69 ₪* לאדם לשנה. בעת משיכת הכספים כסכום חד פעמי ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60 ללא תשלום מס. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה.

  • קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם! כל אחד רשאי לפתוח קופה כזו, בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪). במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני וארוך.

  •  כל חוסך יכול לבחור בסכום ההפקדה המתאים לו, הסכום המינימאלי הינו 100 ₪ ועד לתקרה של 79,005.69 * לאדם בשנה (זהו סכום ההפקדה המקסימאלי לאדם לשנה).

  • ניתן למשוך את הכספים מקופת גמל להשקעה כסכום חד פעמי בכל רגע נתון בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60.

  • החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש (הסכום מתעדכן בהתאם למדד בתחילת כל שנה החל ב- 01.01.2024 הסכום הינו 57 ₪) בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ (החל ב- 01.01.2024 הסכום הינו 57 ₪) בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.

  • אתם ההורים, תוכלו לבחור היכן לנהל את החיסכון – בקופת גמל להשקעה או בבנק. אלטשולר שחם הינו אחד מבתי ההשקעות שנבחרו על ידי המדינה לנהל את הכספים שיופקדו במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד.

  • הורה לילד שנולד החל מה- 01.01.2017 ואילך זכאי לבחור במשך 6 חודשים ממועד הלידה היכן ברצונו לנהל את כספי החיסכון. ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד.  
   לא בחר ההורה מוסד פיננסי במשך 6 חודשים יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל).  

  • במידה  ולא בחרתם את הגוף שינהל את החיסכון של ילדכם וככל שמדובר בילד שנולד לפני ה- 1.1.17, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לגיל הילד*: 

   •  ילד עד גיל 15– בקופת גמל להשקעה שתיבחר בדרך של סבב קבוע  בין קופות הגמל המופיעות ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
   • ילד מעל גיל 15 (כולל) – בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים. במידה והבנק לא מופיע ברשימת הבנקים באתר הביטוח הלאומי, כספי החיסכון יופקדו לבנק שייבחר  בדרך של סבב קבוע בין הבנקים המופיעים ברשימה באתר הביטוח הלאומי.

    *אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל. 

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • מדובר בקופת גמל נזילה בכל עת, אליה ניתן להפקיד החל מהשקל הראשון ועד לתקרה של 79,005.69 ₪* לאדם לשנה. בעת משיכת הכספים כסכום חד פעמי ינוכה מס בגובה 25% על הרווחים. בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60 ללא תשלום מס. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה.

  • קופת גמל להשקעה מתאימה לכולם! כל אחד רשאי לפתוח קופה כזו, בכל גיל ובכל סכום (מינימום הפקדה חודשית שוטפת הינה 100 ₪). במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא כלי חיסכון נהדר לטווח קצר, בינוני וארוך.

  •  כל חוסך יכול לבחור בסכום ההפקדה המתאים לו, הסכום המינימאלי הינו 100 ₪ ועד לתקרה של 79,005.69 * לאדם בשנה (זהו סכום ההפקדה המקסימאלי לאדם לשנה).

  • ניתן למשוך את הכספים מקופת גמל להשקעה כסכום חד פעמי בכל רגע נתון בנוסף, ניתן יהיה למשוך את הכספים כקצבה החל מגיל 60.

  • החל מינואר 2017, המוסד לביטוח לאומי פותח חיסכון לכל ילד המשולמת עבורו קצבת ילדים. הביטוח הלאומי יפקיד עבור כל ילד עד גיל 18 50 ₪ בחודש (הסכום מתעדכן בהתאם למדד בתחילת כל שנה החל ב- 01.01.2024 הסכום הינו 57 ₪) בנוסף לקצבת הילדים, אשר יועברו לחיסכון ייעודי על שמו של הילד, בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירתם של ההורים. בנוסף, ההורים יוכלו להוסיף לחיסכון עוד 50 ₪ (החל ב- 01.01.2024 הסכום הינו 57 ₪) בלבד מתוך קצבת הילדים ובכך להכפיל את החיסכון.

  • אתם ההורים, תוכלו לבחור היכן לנהל את החיסכון – בקופת גמל להשקעה או בבנק. אלטשולר שחם הינו אחד מבתי ההשקעות שנבחרו על ידי המדינה לנהל את הכספים שיופקדו במסגרת התכנית חיסכון לכל ילד.

  • הורה לילד שנולד החל מה- 01.01.2017 ואילך זכאי לבחור במשך 6 חודשים ממועד הלידה היכן ברצונו לנהל את כספי החיסכון. ניתן לבחור באמצעות אתר חיסכון לכל ילד.  
   לא בחר ההורה מוסד פיננסי במשך 6 חודשים יופקד סכום החיסכון החודשי בקופה שתיבחר מבין קופות הגמל שמופיעות ברשימה, בדרך של סבב קבוע ושוויוני בין כל קופות הגמל האמורות (להלן – קופת ברירת מחדל).  

  • במידה  ולא בחרתם את הגוף שינהל את החיסכון של ילדכם וככל שמדובר בילד שנולד לפני ה- 1.1.17, הביטוח הלאומי יפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לגיל הילד*: 

   •  ילד עד גיל 15– בקופת גמל להשקעה שתיבחר בדרך של סבב קבוע  בין קופות הגמל המופיעות ברשימה באתר הביטוח הלאומי.
   • ילד מעל גיל 15 (כולל) – בבנק שאליו משתלמת קצבת הילדים. במידה והבנק לא מופיע ברשימת הבנקים באתר הביטוח הלאומי, כספי החיסכון יופקדו לבנק שייבחר  בדרך של סבב קבוע בין הבנקים המופיעים ברשימה באתר הביטוח הלאומי.

    *אין במידע המפורט לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי בעניין אופן בחירת קופת גמל להשקעה או בנק במידה וההורה לא בחר גוף מנהל. 

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר