דו"חות כספיים - אלטשולר שחם גמל

 דו"חות כספיים - אלטשולר שחם גמל:

 

דו"ח כספי ליום 31.12.2012

סקירת הנהלה ליום 31.12.2012

דו"ח כספי ליום 31.12.2013

סקירת הנהלה ליום 31.12.2013

דו"ח כספי ליום 31.12.2014

סקירת הנהלה ליום 31.12.2014

דו"ח כספי ליום 31.12.2015

סקירת הנהלה ליום 31.12.2015

דו"ח כספי ליום 31.12.2016

סקירת הנהלה ליום 31.12.2016

דו"ח כספי ליום 31.12.2017

סקירת הנהלה ליום 31.12.2017

דו"ח כספי ליום 31.12.2018

סקירת הנהלה ליום 31.12.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2019

סקירת הנהלה ליום 31.12.2019

דו"ח כספי ליום 31.12.2020
סקירת הנהלה ליום 31.12.2020 

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם השתלמות:

 

דוח כספי ליום 31.12.2012

סקירת הנהלה ליום 31.12.2012

דו"ח כספי ליום 31.12.2013

סקירת הנהלה ליום 31.12.2013

דו"ח כספי ליום 31.12.2014

סקירת הנהלה ליום 31.12.2014

דו"ח כספי ליום 31.12.2015

סקירת הנהלה ליום 31.12.2015

דו"ח כספי ליום 31.12.2016

סקירת הנהלה ליום 31.12.2016

דו"ח כספי ליום 31.12.2017

סקירת הנהלה ליום 31.12.2017

דו"ח כספי ליום 31.12.2018

סקירת הנהלה ליום 31.12.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2019

סקירת הנהלה ליום 31.12.2019
דו"ח כספי ליום 31.12.2020
סקירת הנהלה ליום 31.12.2020

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם חיסכון פלוס:

 

דו"ח כספי ליום 31.12.2017

סקירת הנהלה ליום 31.12.2017

דו"ח כספי ליום 31.12.2018

סקירת הנהלה ליום 31.12.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2019

סקירת הנהלה ליום 31.12.2019

דו"ח כספי ליום 31.12.2020
סקירת הנהלה ליום 31.12.2020 

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם חיסכון לכל ילד:

 

דו"ח כספי ליום 31.12.2017

סקירת הנהלה ליום 31.12.2017

דו"ח כספי ליום 31.12.2018

סקירת הנהלה ליום 31.12.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2019

סקירת הנהלה ליום 31.12.2019

דו"ח כספי ליום 31.12.2020
סקירת הנהלה ליום 31.12.2020

דו"ח כספי ליום 31.12.2021
סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים - אלטשולר שחם פיצויים:

 

דו"ח כספי ליום 31.12.2012

סקירת הנהלה ליום 31.12.2012

דו"ח כספי ליום 31.12.2013

סקירת הנהלה ליום 31.12.2013

דו"ח כספי ליום 31.12.2014

סקירת הנהלה ליום 31.12.2014

דו"ח כספי ליום 31.12.2015

סקירת הנהלה ליום 31.12.2015

דו"ח כספי ליום 31.12.2016

סקירת הנהלה ליום 31.12.2016

דו"ח כספי ליום 31.12.2017

סקירת הנהלה ליום 31.12.2017

דו"ח כספי ליום 31.12.2018

סקירת הנהלה ליום 31.12.2018

דו"ח כספי ליום 31.12.2019

סקירת הנהלה ליום 31.12.2019

דו"ח כספי ליום 31.12.2020
סקירת הנהלה ליום 31.12.2020

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים- אלטשולר שחם מרפא:

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023


דו"חות כספיים- אלטשולר שחם עמיתי חבר:

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"ח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023

 

דו"חות כספיים- אלטשולר שחם קמה:

 

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דו"ח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דו"חות כספיים- אלטשולר שחם פנסיה תקציבית:

דו"ח כספי ליום 31.12.2021

סקירת הנהלה ליום 31.12.2021

דוח כספי ליום 31.12.2022

סקירת הנהלה ליום 31.12.2022

דוח כספי ליום 31.12.2023

סקירת הנהלה ליום 31.12.2023