דוחות כספיים - אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

דו"ח כספי רבעון 4 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2023

 

דוח כספי רבעון 3 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2023

 

דוח כספי רבעון 2 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 2 2023

 

דו"ח כספי רבעון 1 2023:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2023

 

דו"ח כספי רבעון 4 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 4 2022

 

דו"ח כספי רבעון 3 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 3 2022

 

דו"ח כספי רבעון 2 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 2 2022

 

דו"ח כספי רבעון 1 2022:

דוחות תקופתיים לרבעון 1 2022

תפריט משנה