דו"חות כספיים - קופות גמל פסגות

 דו"חות כספיים לשנת 2017:

פסגות גדיש 12-2017
פסגות גמל להשקעה 12-2017
פסגות השתלמות בניהול אישי 12-2017
פסגות חסכון לכל ילד 12-2017
פסגות פיצויים 12-2017
פסגות קופה לפיצויים רבת מסלולים 12-2017
פסגות קופת גמל בניהול אישי 12-2017
פסגות שיא השתלמות 12-2017
פסגות שיא פיצויים 12-2017

דו"חות כספיים לשנת 2018:

פסגות גדיש 12-2018
פסגות גמל בניהול אישי 12-2018
פסגות גמל להשקעה 12-2018
פסגות השתלמות בניהול אישי 12-2018
פסגות חיסכון ארוך טווח לילד 12-2018
פסגות מסלולית לפיצויים 12-2018
פסגות פיצויים 12-2018
פסגות שיא השתלמות 12-2018
פסגות שיא פיצויים 12-2018

דו"חות כספיים לשנת 2019:

פסגות גדיש 12-2019
פסגות גמל בניהול אישי 12-2019
פסגות גמל להשקעה 12-2019
פסגות השתלמות בניהול אישי 12-2019
פסגות חיסכון ארוך טווח לילד 12-2019
פסגות מסלולית לפיצויים 12-2019
פסגות פיצויים 12-2019
פסגות שיא השתלמות 12-2019
פסגות שיא פיצויים 12-2019

דו"חות כספיים לשנת 2020:

פסגות גדיש 12-2020
פסגות גמל בניהול אישי 12-2020
פסגות גמל להשקעה 12-2020
פסגות השתלמות בניהול אישי 12-2020
פסגות חיסכון ארוך טווח לילד 12-2020
פסגות מסלולית לפיצויים 12-2020
פסגות פיצויים 12-2020
פסגות שיא השתלמות 12-2020
פסגות שיא פיצויים 12-2020