דרך העברת הדיווח בהתאם לתקנות

 

  • התקשרות עם המסלקה הפנסיונית:  המסלקה הפנסיונית - SWIFTNESS קריית עתידים, תל אביב דואר אלקטרוני: helpdesk@swiftness.co.il טלפון:  076-8020400

  • התקשרות עם גופים המעניקים שירותי חשבות ושכר התומכות בהעברת הדיווח בהתאם להוראות האוצר.

  • התקשרות עם אחת מסוכנויות ההסדר המעניקה שירות בהתאם להוראות האוצר.

  • חברת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, תעמיד לרשות מעסיקים אפשרות להעביר את קבצי הדיווח באמצעות אתר האינטרנט של החברה וכן לקבל באמצעותו היזונים חוזרים

 

חשוב לציין כי החל מ -1.2.2016 אין אפשרות להעברת קבצי תשלומים באמצעות המייל / דואר / פקס.

הערות משפטיות: * האמור לעיל כפוף להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר ולהסדר התחיקתי.