הנחיות לאופן הפקדת כספים

הנחיות להפקדת כספים לקופת גמל, קופת גמל להשקעה, לקרן השתלמות, לקרן פנסיה מקיפה ולקרן פנסיה כללית של אלטשולר שחם:

העברה בנקאית - הדרך הפשוטה והיעילה ביותר להפקדה:

 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם קופת גמל: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 214970/93
 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם קופת גמל עבור עמיתי חבר: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 296432/63
 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם חסכון פלוס (קופת גמל להשקעה): בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 299479/22
 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם קרן השתלמות: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 214971/91
 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם פנסיה מקיפה: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 299294/34
 • פרטי חשבון עו"ש אלטשולר שחם פנסיה כללית: בנק לאומי (10) סניף 800 חשבון 299299/24

 

 1. ביצוע העברה בנקאית לפרטי החשבון הרלוונטי כפי שמופיע מעלה
 2. ציון פרטים אישיים על גבי האסמכתה של הבנק רשום את: שמך המלא + מספר ת.ז. + מספר החשבון* של הקרן / הקופה
 3. יש לשלוח את האסמכתה לכתובת דוא"ל Sherut@altshul.co.il או לצרף אותה ל טופס שיוך הפקדה בהעברה בנקאית - עצמאי>>

 

שים לב! ללא קבלת האסמכתה של הבנק לא נוכל לאתר את ההפקדה בחשבון המעבר ולשייכה לחשבון על שמך.

 

הפקדה באמצעות המחאה (צ'ק):

 1. כתיבת ההמחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בגב ההמחאה יש לציין את שם + מספר ת.ז. של העמית עבורו מפקידים לחשבון
 2. ציון מספרי החשבון בדף נלווה במידה ויש לך יותר מקופה אחת , יש לציין את מספרי החשבון* אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון
 3. שליחת ההמחאה בצירוף הדף הנלווה לכתובת: הברזל 19 א' רמת החייל תל אביב 6971026

 

הפקדה באמצעות הוראת קבע:

 1. הורדת טופס הוראת קבע ניתן להוריד טופס הוראת קבע לקרן השתלמות, קופת גמל, קופת גמל להשקעה או לקרן הפנסיה מאתר האינטרנט שלנו
 2. מילוי הטופס והחתמת הבנק יש להקפיד למלא את כל השדות הנדרשים בטופס הוראת הקבע ולהחתים את סניף הבנק שלך, למעט טפסים הנוגעים לקופת הגמל להשקעה
 3. שליחת הטופס ואסמכתה יש להעביר אלינו את טופס הוראת הקבע וכן חובה לצרף אסמכתה על פתיחת הרשאה בחשבונך למייל, Sherut@altshul.co.il למעט טפסים הנוגעים לקופת הגמל להשקעה
 4. בהוראת קבע במוצר גמל להשקעה אין צורך להחתים את סניף הבנק בבנקים הבאים: קבוצת הבינלאומי, לאומי, דיסקונט, פועלים ומזרחי טפחות. ביתר הבנקים נדרש להחתים את סניף הבנק בטופס.

   

  למידע נוסף על הפקדה באמצעות הוראת קבע>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: * מצוין מעל טבלה א׳ בדו״ח התקופתי אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.