שאלות ותשובות בנושא קופות גמל

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של גמל ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מהם היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

תפריט משנה

  • החל מינואר 2017 החוק מחייב עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד להפקיד לחיסכון פנסיוני.
   החוק חל על עצמאיים בגילאים 21 עד 60. חובת החיסכון לא חלה על מי שנולדו בשנת 1961 או קודם לכן,
   וכן לא חלה על מי שמנהל עסק פחות מחצי שנה.

  • עצמאי מחויב להפריש לפנסיה 4.45% מהכנסתו השנתית החייבת, עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% על החלק שבין מחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע עצמו. 

   השכר הממוצע במשק לשנת 2024: 12,536 שקלים בחודש (150,432 שקלים בשנה).


   בטבלה מפורטים ההכנסה וסכומי ההפקדה במונחים שנתיים, נכון לשנת 2024:

   ההכנסה השנתית החייבת במס   שיעור ההפקדה סכום ההפקדה בשנה

   על חלק מההכנסה עד 75,216 ₪

   4.45% 4.45% x הכנסה 
   עבור החלק מההכנסה שמעל 75,216 ועד 150,432 בשנה 12.55% 4.45% x 12.55% + 75,216 x החלק הנוסף
   סה"כ עבור הכנסה שנתית מעל 150,432 ש״ח    12,786.72 ש״ח
  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • עצמאי המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  • מדינת ישראל מעניקה לעצמאים שתי הטבות מס ייחודיות: 

   1. הטבה בניכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "הוצאה מוכרת", מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד לחסכון הפנסיוני. כך למעשה, על חלק מהכנסה לא נשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

   2. הטבה בזיכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס". בפועל, מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה שלך. שיעור ההטבה, 35%, הנו קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי. 

    

   אז מהו סכום ההפקדה?

   עד הכנסה שנתית מזכה של 164,400, באפשרותכם להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5% לזיכוי במס.

   מעל הכנסה שנתית של 164,400, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב". במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 232,800 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:

   1. רובד ראשון-  עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 116,400 ש"ח. ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 19,206 ש"ח).
   2. רובד שני- על הכנסה הגבוהה מ- 116,400 ש"ח, ועד לתקרה של 232,800 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 19,206 ש"ח נוספים), אך בכדי שתוכל ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב", ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 4,863 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.

    

   לסיכום, אם הכנסתך השנתית הנה 232,800 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 43,275 ש"ח. 

   להלן דרך החישוב:

   1. 16.5% מ -116,400 שווים ל- 19,206 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון)

   2. ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 19,206 ש"ח + 4,863 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני. 

   סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 19,206 +19,206 + 4,863 =43,275 ש"ח. 

    

   אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך:

   1. הטבה מסוג ניכוי, ניתנת על -11% מתוך הכנסה מקסימלית של 232,800 ש"ח = 25,608 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 12,035.7 ש"ח. 

   2. הטבה מסוג זיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 232,800 ש"ח = 12,804 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,481.4 ש"ח. 

   במקרה שכזה, סך כל הטבות המס המקסימליים שניתן לקבל הנו 4,481.4 + 12,035.7 = 16,517.1 ש"ח.

    

   כדאי לדעת:

   יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). כך הסכום הנוסף לזכאות הטבה ברובד השני יהיה גבוה יותר (5,445 ש"ח).

   • כספים שהופקדו לחשבון עד ל- 31.12.2005 ניתן למשוך לאחר 15 שנות וותק או עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי, פטור ממס.
   • כספים שהופקדו לחשבון מ- 01.01.2006 ועד ל – 31.12.2007 ניתן למשוך עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי פטור ממס.
   • כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 ניתן למשוך מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60. ניתן למשוך את הכספים שהופקדו לאחר 2008 גם כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור עמית שעומד בשני תנאים: גיל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 5,012 שקלים (נכון לשנת 2024). משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי – 104,140 ש"ח לשנת המס 2024).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי: מיעוט הכנסות, הוצאה רפואית גדולה, נכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה ובמצב אבטלה עבור עצמאי בעל הכנסה מעסק.
  • בעת המשיכה כדין אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • שכיר המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 9,700 (הפקדה חודשית בסך 679 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 237.75 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 31,340 (הפקדה חודשית בסך 2,350.5 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.
   • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

   הטבת מס נוספת קיימת לפנסיונר המקבל קצבה מהקרן בגיל פרישה (67 לגבר, 62 לאישה) בדרך של פטור על הקצבה המזכה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.

   בקרן הפנסיה מגבלת הפקדה חודשית בסך 5,139.76 שקלים (20.5% כפול פעמיים שכר ממוצע במשק) נכון לשנת 2024.

  • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

  • ככלל כספי תגמולים שהופקדו לחשבון עד ל 31.12.2007 ניתן למשוך לאחר גיל 60 כסכום הוני פטור ממס.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי.

    

   תגמולים שהופקדו לחשבון החל מה - 01.01.2008  ניתן למשוך:

   • מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60.
   • ניתן למשוך את התגמולים שהופקדו לאחר 2008 כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור חוסך שעומד בשני תנאים: גילו מעל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 5,012 שקלים (נכון לשנת 2024).
   • משיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל במעמד שכיר, נדרש לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
    נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית ובין אותו מעסיק.
    העמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה והוא זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
   • משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 104,140 ש"ח לשנת המס 2024).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי, כגון: מיעוט הכנסות, הוצא הרפואית גדולה ונכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה.
  • אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההפקדה לפי צו ההרחבה:

   מועד מעסיק עובד פיצויים סה"כ
   1.1.2017 6.5%  6% 6% 18.5%
   המקסימום 7.5% (כולל (א.כ.ע 7% 8.33% 22.83%
  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • שכיר המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 9,700 (הפקדה חודשית בסך 679 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 237.75 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 31,340 (הפקדה חודשית בסך 2,350.5 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.
   • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

   הטבת מס נוספת קיימת לפנסיונר המקבל קצבה מהקרן בגיל פרישה (67 לגבר, 62 לאישה) בדרך של פטור על הקצבה המזכה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות מס הכנסה.

   בקרן הפנסיה מגבלת הפקדה חודשית בסך 5,139.76 שקלים (20.5% כפול פעמיים שכר ממוצע במשק) נכון לשנת 2024.

  • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 41,500 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 41,500 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

  • ככלל כספי תגמולים שהופקדו לחשבון עד ל 31.12.2007 ניתן למשוך לאחר גיל 60 כסכום הוני פטור ממס.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי.

    

   תגמולים שהופקדו לחשבון החל מה - 01.01.2008  ניתן למשוך:

   • מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60.
   • ניתן למשוך את התגמולים שהופקדו לאחר 2008 כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור חוסך שעומד בשני תנאים: גילו מעל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 5,012 שקלים (נכון לשנת 2024).
   • משיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל במעמד שכיר, נדרש לעמוד לפחות באחד מהתנאים הבאים:
    נותקו יחסי עובד ומעסיק בין העמית ובין אותו מעסיק.
    העמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקצבת זקנה והוא זכאי לכספים בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי.
   • משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 104,140 ש"ח לשנת המס 2024).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי, כגון: מיעוט הכנסות, הוצא הרפואית גדולה ונכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה.
  • אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההפקדה לפי צו ההרחבה:

   מועד מעסיק עובד פיצויים סה"כ
   1.1.2017 6.5%  6% 6% 18.5%
   המקסימום 7.5% (כולל (א.כ.ע 7% 8.33% 22.83%

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.