שאלות ותשובות בנושא קופות גמל

אלטשולר שחם מספקת מענה לכל שאלותיכם בתחום של גמל ומסייעת לכם להתמצא בתחום - מהם היתרונות והחסרונות, וכיצד ניתן להצטרף?

תפריט משנה

  • החל מינואר 2017 החוק מחייב עצמאי בעל הכנסה מעסק או משלח יד להפקיד לחיסכון פנסיוני.
   החוק חל על עצמאיים בגילאים 21 עד 60. חובת החיסכון לא חלה על מי שנולדו בשנת 1961 או קודם לכן,
   וכן לא חלה על מי שמנהל עסק פחות מחצי שנה.

  • עצמאי מחויב להפריש לפנסיה 4.45% מהכנסתו השנתית החייבת, עד לגובה מחצית השכר הממוצע במשק, ועוד 12.55% על החלק שבין מחצית השכר הממוצע ועד לגובה השכר הממוצע עצמו. 
   השכר הממוצע במשק לשנת 2019: 10,273 שקלים בחודש (123,276 שקלים בשנה).

   בטבלה מפורטים ההכנסה וסכומי ההפקדה במונחים שנתיים, נכון לשנת 2019:

   ההכנסה השנתית החייבת במס   שיעור ההפקדה סכום ההפקדה בשנה

   על חלק מההכנסה עד 61,638 ₪

   4.45% 4.45% x הכנסה 
   עבור החלק מההכנסה שמעל 61,638 ועד 123,276 בשנה 12.55% 4.45% x 12.55% + 61,638 x החלק הנוסף
   סה"כ עבור הכנסה שנתית מעל 123,276 ש״ח    10,478.46 ש״ח
  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • עצמאי המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  •  כן

  • תקרת ההכנסה השנתית המזכה בגינה עצמאי (שהינו עמית מוטב) יכול להפקיד לקופת גמל וליהנות מהטבות מס עומדת
   על 211,200 ₪ לשנה עצמאי יוכל ליהנות משני סוגים של הטבות מס: ניכוי וזיכוי

   • כדי ליהנות מניכוי במס (הקטנת ההכנסה החייבת במס) ניתן להפקיד 11% מתוך ההכנסה השנתית המזכה. הסכום המרבי עומד על 23,232 ₪ שנתי (211,200 * 11%)
   • כדי ליהנות מזיכוי במס, שיעור ההפקדה המרבי עומד על 5.5% מההכנסה השנתית המזכה. סכום מרבי עומד על 11,616 ₪ לשנה (5.5% * 211,200). הזיכוי במס בשיעור 35% מההפקדה עומדת על 4,065.6 (35% * 11,616). עצמאי שקיבל הוצאה מוכרת עבור רכשת פוליסת אובדן כושר עבודה, יהנה מזיכוי רק עבור 5% (ולא עבור 5.5%).
   • כספים שהופקדו לחשבון עד ל- 31.12.2005 ניתן למשוך לאחר 15 שנות וותק או עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי, פטור ממס.
   • כספים שהופקדו לחשבון מ- 01.01.2006 ועד ל – 31.12.2007 ניתן למשוך עם הגיעו של העמית לגיל 60 כסכום הוני חד פעמי פטור ממס.
   • כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 ניתן למשוך מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60. ניתן למשוך את הכספים שהופקדו לאחר 2008 גם כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור עמית שעומד בשני תנאים: גיל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 4,512 שקלים (נכון לשנת 2019). משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 93,748 ש"ח לשנת המס 2019).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי: מיעוט הכנסות, הוצאה רפואית גדולה, נכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה ובמצב אבטלה עבור עצמאי בעל הכנסה מעסק
  • בעת המשיכה כדין אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • שכיר המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  •  כן

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 8,800 (הפקדה חודשית בסך 616 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 215.6 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 25,683 (הפקדה חודשית בסך 1,926.2 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.

    

  • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 34,000 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 34,000 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

  • ככלל כספי תגמולים שהופקדו לחשבון עד ל 31.12.2007 ניתן למשוך לאחר גיל 60 כסכום הוני פטור ממס.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי.

    

   תגמולים שהופקדו לחשבון החל מה - 01.01.2008  ניתן למשוך:

   • מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60.
   • ניתן למשוך את התגמולים שהופקדו לאחר 2008 כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור חוסך שעומד בשני תנאים: גילו מעל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 4,512 שקלים (נכון לשנת 2019).
   • משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 93,748 ש"ח לשנת המס 2019).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי, כגון: מיעוט הכנסות, הוצא הרפואית גדולה ונכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה.

    

  • אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההפקדה לפי צו ההרחבה:

   מועד מעסיק עובד פיצויים סה"כ
   1.1.2017 6.5%  6% 6% 18.5%
   המקסימום 7.5% (כולל (א.כ.ע 7% 8.33% 22.83%
  • לכל חוסך – שכיר או עצמאי, המעוניין להפקיד חלק מההכנסה החודשית לקופה כדי ליהנות בגיל הפרישה מקצבה חודשית או תשלום הוני, בהתאם לסוג הקופה שבחרתם ובכפוף להסדר התחיקתי. בנוסף תוכלו להינות מהטבות מס בגין ההפקדות.

  • שכיר המפקיד לחיסכון פנסיוני בקופת גמל נהנה מהשתתפות המעסיק בחיסכון, מהטבות מס על ההפקדות, ומניהול מקצועי של הכספים הנצברים בקופה.
   להצטרפות>

  •  כן

  • הפקדת שכיר למרכיב התגמולים כוללת את חלק העובד ואת חלק המעסיק, אשר מזכים את העובד בהטבת מס:

   • תגמולים חלק העובד: הפקדה עד 7% משכר חודשי של 8,800 (הפקדה חודשית בסך 616 שקלים) יהנה מזיכוי במס של 35%, כלומר הקטנת תשלום מס הכנסה בסכום של עד 215.6 שקלים.
   • תגמולים חלק המעסיק: הפקדה עד 7.5% משכר חודשי של 25,683 (הפקדה חודשית בסך 1,926.2 שקלים) לא תגרור זקיפת שווי מס לעובד, כלומר העובד לא ישלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות עבור חלק המעסיק שיופקד לקופה.

    

  • תקרת הפקדת הפיצויים הפטורה אשר לא תיחשב לעובד כהכנסה החייבת במס בעת ההפקדה עומדת על 8.33% משכרו המבוטח של העובד ועד תקרת שכר של 34,000 שקלים לחודש. כלומר, במידה והשכר החודשי המבוטח של העובד אינו עולה על 34,000 שקלים לא יגבה מס על הפרשת המעסיק לפיצויים.

  • ככלל כספי תגמולים שהופקדו לחשבון עד ל 31.12.2007 ניתן למשוך לאחר גיל 60 כסכום הוני פטור ממס.

   קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי.

    

   תגמולים שהופקדו לחשבון החל מה - 01.01.2008  ניתן למשוך:

   • מקופה לקצבה, כפנסיה חודשית לאחר גיל 60.
   • ניתן למשוך את התגמולים שהופקדו לאחר 2008 כהיוון קצבה (סכום חד פעמי), עבור חוסך שעומד בשני תנאים: גילו מעל 60 + מקבל פנסיה בסכום העולה על 4,512 שקלים (נכון לשנת 2019).
   • משיכת סכום צבירה מזערי – משיכת כספים שהופקדו החל מה - 01.01.2008 אם החוסך עומד בתנאים הבאים: (1) גילו מעל 67 (2) לא מקבל פנסיה מקופה לקצבה או שמקבל פנסיה מקרן פנסיה וותיקה או מפנסיה תקציבית (3) סכום כל הכספים בכל הקופות לקצבה שברשותו אינו עולה על סכום הצבירה המזערי ("סכום צבירה מזערי" – 93,748 ש"ח לשנת המס 2019).
   • קיימים תנאים נוספים למשיכה בהתאם להסדר התחיקתי, כגון: מיעוט הכנסות, הוצא הרפואית גדולה ונכות צמיתה בשיעור של 75% ומעלה.

    

  • אין תשלום מס על הרווחים שנצברו בקופת גמל בעת משיכת כספים כדין. בעת משיכה שלא כדין ייגבה מס של 35% על היתרה הצבורה בחשבון.

  • הכספים בקופה ינוהלו על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים מבית ההשקעות, בהתאם למסלול ההשקעה שבחרתם מתוך מגוון מסלולי ההשקעה העומדים לרשותכם על פי צרכיכם ובחירתכם

  • כן, תוכלו לבחור את המסלול המתאים לאופייכם ולצרכיכם ואף לעבור בין מסלולי ההשקעה תוך שמירה על רציפות ההשקעה ללא אירוע מס.

  • כן. תוכלו למנות או לשנות  את המוטבים בחשבון בכל עת באמצעות מילוי טופס מינוי מוטבים.

   טופס מינוי מוטבים>

   במידה ולא מונו מוטבים בחשבון ובהיעדר צוואה הכספים ישולמו ליורשים על פי דין בכפוף לתקנון הקופה.

    

  • לא. בקופת גמל אין כיסויים ביטוחים.

  • לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי      

   למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

  • להלן טבלה המפרטת את שיעורי ההפקדה לפי צו ההרחבה:

   מועד מעסיק עובד פיצויים סה"כ
   1.1.2017 6.5%  6% 6% 18.5%
   המקסימום 7.5% (כולל (א.כ.ע 7% 8.33% 22.83%
אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.