הפקדה לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מהווה מכשיר חיסכון פיננסי המאפשר גמישות בניהול הכספים, לצד הגדלת החיסכון לפרישה

קופת גמל להשקעה מאפשרת להפקיד סכום של עד 79,005.69 ₪ בשנה. אם כבר יש לכם קופת גמל להשקעה, ועדיין לא ניצלתם את תקרת ההפקדה השנתית בסך 79,005.69 ₪ (בכל קופות הגמל להשקעה שלכם בכל החברות המנהלות), באפשרותכם לבצע העברה בנקאית לחשבון: 299479/22, בנק לאומי (10), סניף 800.

 

לאחר ביצוע ההפקדה, יש לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור הבא>>

 

תשומת ליבכם כי תאריך אחרון לביצוע הפקדה לשנת 2024 הוא 31/12 עד השעה 17:00 (הפקדות שיבוצעו לאחר מכן יכנסו לשנת 2025).*


קופת גמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך המאפשר ליהנות מכלל היתרונות של קופת גמל, ועם זאת משלב שני יתרונות מובנים: נזילות מלאה והטבות מס*. בקופת גמל להשקעה הכספים מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים במגוון מסלולי השקעה לבחירתכם. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה באופן חופשי** וללא עלות, כך שרמת הסיכון תתאים לצרכים ולמטרות שלכם.

 

קופת גמל להשקעה נהנית מיתרונות ניהול השקעות בדומה לקופת הגמל המסורתית, כאשר הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם באופן מלא או חלקי בכל שלב, ללא מגבלה וללא תשלום קנס. במועד המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, בדומה למכשירי חיסכון אחרים בשוק ההון. אם תבחרו להעביר את כספיכם לקרן פנסיה ולמשוך פנסיה חודשית החל מגיל 60, הקצבה תהיה פטורה ממס וכך בעקיפין תוכלו ליהנות מפטור מתשלום מס על הרווחים שנצברו לאורך השנים.

 

כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום, כאשר המינימום להפקדה חודשית הינו 100 ש"ח, וניתן להפקיד אליה בסכומים חד פעמיים או בהוראת קבע חודשית (או שילוב של שניהם). הוראת קבע מתבצעת באמצעות העברה בנקאית או המחאה. הפקדה לקופת גמל להשקעה תחת ת.ז אחת מוגבלת בתקרה שנתית2 של 79,005.69 ₪. לכן, סוף השנה הוא הזדמנות למקסם את סכום החיסכון בקופה. חוסכים המעוניינים להפקיד סכום גדול לקופת הגמל להשקעה, יכולים להפקיד עד לסוף השנה את היתרה עד לתקרה השנתית, וכבר בתחילת השנה העוקבת להפקיד סכום נוסף עד לגובה התקרה השנתית. כך, בתוך זמן קצר יחסית, ניתן להפקיד סכום של כ-158,011 ש"ח לחיסכון בקופת גמל להשקעה שינוהל בשוק ההון בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר.

 

למחשבון הפקדות קופת גמל להשקעה לחצו כאן>>

כבר הצטרפות לקופת גמל להשקעה - חסכון פלוס?

 

אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ("חסכון פלוס") באלטשולר שחם, וברצונך להפקיד באופן חד פעמי לקופה שלך עד לתקרה השנתית.

באפשרותך לבצע העברה בנקאית אשר תופקד למסלול שלך, לחשבון: בנק לאומי (10), סניף 800, חשבון: 299479/22.

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור הבא>>

עדין אין לך קופת גמל להשקעה? זה הזמן להצטרף ולבצע תשלום:

 

1. הפקדה באמצעות העברה בנקאית אשר תופקד למסלול שלך, לחשבון: בנק לאומי (10), סניף 800, חשבון: 299479/22.
לאחר ביצוע ההפקדה, יש לשלוח אסמכתא להפקדה בצירוף שם, מספר ת"ז, ומספר חשבון של הקרן (במידה ויש) ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il.


2. הפקדה באמצעות 
הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) - במקרה זה עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, לפתוח הרשאה באתר הבנק שלך, ולשלוח אלינו את האסמכתא לפתיחת ההרשאה ואת הטופס המלא, לפי ההנחיות הבאות:

תפריט משנה

הערות משפטיות: *בכפוף לכך שהכספים יועדו לקיצבה. **מעבר בין מסלולי השקעה יתבצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.

*לניצול הטבות המס לשנת 2024 יש לבצע את ההפקדות באמצעות העברה בנקאית שתתקבל בחשבון הקופה עד ל- 31.12 בשעה 17:00, או באמצעות המחאה שתתקבל במשרדי החברה לא יאוחר מתאריך 26.12 בשעה 12:00.

1. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2024, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

2. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע שלם וממצה. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין.

3. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח.

4. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות / הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות.

5. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן, ויעודכן מדי שנה.

6. מכספים שימשכו באופן חד פעמי מקופת גמל להשקעה ינוכה מס בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו רלוונטיים במועד המשיכה.

7. ניתן לבצע משיכה של כספים כקצבה החל מגיל פרישה על ידי ניוד הכספים לקרן פנסיה וקבלת הכספים כקצבה חודשית, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

8. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

9. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.