הפקדה לקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה מהווה מכשיר חיסכון פיננסי המאפשר גמישות בניהול הכספים, לצד הגדלת החיסכון לפרישה

אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה, ועדיין לא ניצלת את תקרת ההפקדה השנתית בסך 71,337.73 ₪ (בכל קופות הגמל להשקעה שלך בכל החברות המנוהלות), באפשרותך לבצע העברה בנקאית לחשבון: 299479/22, בנק לאומי (10), סניף 800.

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור הבא>>


קופת גמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון לטווח קצר, בינוני או ארוך המאפשר ליהנות מיתרונות ניהול השקעות במסגרת קופת גמל, ויחד עם זאת משלבת שני יתרונות מובנים: נזילות מלאה ויתרונות מס. בקופת גמל להשקעה, הכספים מנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים במגוון מסלולי השקעה לבחירתכם. ניתן לעבור בין מסלולי השקעה וכך ניתן להתאים את רמת הסיכון והחיסכון לצורכיכם. קופת גמל להשקעה נהנית מיתרונות ניהול השקעות בדומה לקופת הגמל המסורתית, כאשר הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך באופן מלא או חלקי בכל שלב, ללא מגבלה וללא תשלום קנס. במועד המשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. 

אם תבחרו להעביר את כספיכם לקופת גמל לקצבה1 ולמשוך פנסיה חודשית החל מגיל 60, הקצבה תהיה פטורה ממס וכך בעקיפין אין תשלום מס על הרווחים שנצברו לאורך השנים.

 

כל אדם רשאי לפתוח קופת גמל להשקעה, בכל גיל ובכל סכום, כאשר המינימום להפקדה חודשית הינה 150 ש"ח, וניתן להפקיד אליה באופן שוטף או באופן חד פעמי (בהוראת קבע, העברה בנקאית או המחאה). הפקדה לכל קופות הגמל להשקעה שמנהל אדם, מוגבלת בתקרה שנתית2 של 71,337.73 ש"ח לשנה, על כן, מי שלא ניצל את מלוא התקרה השנה, למעשה מפספס את ההזדמנות למקסם את סכום החיסכון בקופה. בנוסף, מי שמעוניין לחסוך סכום גדול יותר, יכול להפקיד עד לסוף השנה את התקרה, וכבר בתחילת השנה העוקבת להפקיד את התקרה השנתית וכך במסגרת זמן קצר יחסית, יכול לשקול להפקיד סכום של כ-142,675 ש"ח לחיסכון.

 

למחשבון הפקדות גמל להשקעה לחצו כאן>>

כבר הצטרפות לקופת גמל להשקעה - חסכון פלוס?

 

אם כבר יש לך קופת גמל להשקעה ("חסכון פלוס") באלטשולר שחם, וברצונך להפקיד באופן חד פעמי לקופה שלך עד לתקרה השנתית.

באפשרותך לבצע העברה בנקאית אשר תופקד למסלול שלך, לחשבון: בנק לאומי (10), סניף 800, חשבון: 299479/22.

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור הבא>>

תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 31/12/2020 עד השעה 17:00. 

עדין אין לך קופת גמל להשקעה? זה הזמן להצטרף ולבצע תשלום:

 

1. הפקדה באמצעות העברה בנקאית אשר תופקד למסלול שלך, לחשבון: בנק לאומי (10), סניף 800, חשבון: 299479/22.
לאחר ביצוע ההפקדה, יש לשלוח אסמכתא להפקדה בצירוף שם, מספר ת"ז, ומספר חשבון של הקרן (במידה ויש) ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il.

תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 31/12/2020 עד השעה 17:00. 


2. הפקדה באמצעות 
הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) - במקרה זה עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, לפתוח הרשאה באתר הבנק שלך, ולשלוח אלינו את האסמכתא לפתיחת ההרשאה ואת הטופס המלא, לפי ההנחיות הבאות:

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 1. בהתאם להוראות הדין לאוקטובר 2019, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה או לניוד קופת גמל להשקעה. כאשר יתאפשר ניוד בין קופות גמל, ניתן יהיה לבצע משיכה של הכספים כקצבה החל מגיל פרישה על ידי ניוד הכספים לקופה משלמת קצבה, וקבלת הכספים כקצבה חודשית. 2. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2019, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הרלוונטי ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור התחייבות של אלטשולר שחם להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן, ויעודכן מדי שנה. מכספים שימשכו באופן חד פעמי מקופת גמל להשקעה ינוכה מס בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו במועד המשיכה. בהתאם להוראות הדין נכוון לאוקטובר 2019, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה או לניוד קופת גמל להשקעה. כאשר יתאפשר ניוד בין קופות גמל, ניתן יהיה לבצע משיכה של כספים כקצבה החל מגיל פרישה על ידי ניוד הכספים לקופה משלמת לקצבה וקבלת הכספים כקצבה חודשית. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.