הפקדות עצמאים לקרן השתלמות

עצמאים, הזדמנות לחסוך וליהנות מהטבות מס!

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון משתלם עבור עצמאים, שכן היא מאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות ומנזילות הכספים לאחר 6 שנים לכל מטרה, או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות.
שאלות ותשובות

קרן השתלמות יכולה להיות עבורכם פתרון לחסכון לטווח הבינוני או ארוך, שכן, ניתן לחסוך וליהנות מנזילות ידועה מראש ומהטבות מס ייחודיות. עצמאים1 המפקידים לקרן השתלמות נהנים פעמיים: פעם אחת מהוצאה מוכרת (ניכוי) על חלק מהפקדותיהם לקרן ההשתלמות, ופעם נוספת בעת משיכה כדין, מפטור ממס רווח הון עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 18,600 ש"ח. 

 

 

הפקדת סכום מרבי לניצול הטבות מס

 

באפשרותכם להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת2 בכדי להחשיב את ההפקדה להוצאה מוכרת. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 265,000 ש"ח לכל היותר. על כן, עבור עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 265,000 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת הינו: 11,925 ש"ח (265,000 ש"ח כפול 4.5%).

ההטבה בניכוי, ניתנת לפי המס השולי של העצמאי כפול ההפקדה הנחשבת הוצאה מוכרת. לדוגמא, על פי מס שולי של 47%, ניתן לקבל הטבה בניכוי בסך 5,604.75 ש"ח3. (11,925 ש"ח כפול 47% ). 

 

הפקדה עד לתקרה המוטבת - ליהנות מפטור ממס רווח הון במשיכה

 

בנוסף להטבה בניכוי, עצמאים נהנים מפטור מתשלום מס רווח הון בעת משיכה כדין עד התקרה השנתית המוטבת העומדת על 18,600 ש"ח בשנה. עבור הפקדות מעבר לתקרה המוטבת, יחול מס רווח הון במשיכה בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. לדוגמא, עצמאי שהכנסתו הקובעת הנה 265,000 ש"ח, יוכל להפקיד 18,600 ש"ח. מתוכם 11,925 ש"ח יחשבו כהוצאה מוכרת, ואילו יתרת ההפקדה בסך 6,675 ש"ח אמנם לא תוכר כהוצאה, אך למעשה יזכה את העצמאי מחיסכון פטור ממס רווח הון. 

 

הפקדה מעל התקרה המוטבת - ליהנות מיתרונות החיסכון בקרן השתלמות

 

עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר לתקרה המוטבת, וכך ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות השתלמות:

 • ניהול השקעות מקצועי במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות.
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.
 • דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה.
 • אפשרות לקביעת מוטבים בחשבון.

 

למחשבון הטבות מס לעצמאי  לחצו כאן>>

כבר הצטרפת לאלטשולר שחם השתלמות? כל שעליך לעשות הוא להפקיד לקופה שלך, להלן 2 חלופות:

 

באפשרותך לבצע הפקדה חד פעמית באמצעות העברה בנקאית או באמצעות המחאה.

פרטי החשבון להעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף: 800, חשבון: 214971/91

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור כאן>>

תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 31/12/2020 עד השעה 17:00. 

 

פרטים להפקדה באמצעות המחאה

 • כותבים המחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 • מציינים מספר חשבון בדף נלווה - ככל שיש לך יותר מקופה אחת, יש לציין את מספר החשבונות אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון.
 • שולחים לכתובת: הברזל 19א' רמת החייל תל - אביב 6971026.
 • חשוב לנו לציין כי איננו אחראים לעיכוב הנובע מדואר ישראל. על ההמחאה להגיע למשרדנו לא יאוחר מתאריך 29/12/2020 בשעה 12:00.

עדין אין לך קרן השתלמות ? זה הזמן להצטרף ולבצע תשלום:

 

 • להצטרפות לקרן השתלמות  לחצו כאן>>
 • בפניך 3 חלופות לביצוע הפקדה:

  1.העברה בנקאית לחשבון: בנק לאומי (10), סניף: 800, חשבון: 214971/91.

  לאחר ההפקדה, יש לשלוח אסמכתא בצירוף שם, ת"ז, מספר חשבון של קופת הגמל (לא חובה אם אין עדיין), ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il.

  תאריך אחרון לביצוע העברה בנקאית לשנה הקלנדרית 2020: 31/12/2020 עד השעה 17:00. 

   

  2. הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) - במקרה זה עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, לפתוח הרשאה באתר הבנק שלך, ולשלוח אלינו את האסמכתא לפתיחת ההרשאה ואת הטופס המלא, לפי ההנחיות הבאות:
  • ראשית, יש למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון>
  • לאחר מכן, עליכם לפתוח הרשאה מול הבנק שלכם באתר הבנק. לחצו על שם הבנק שאליו אתם שייכים לצורך קבלת מסמך הנחיות על איך עושים זאת:

   בנק הפועלים
   בנק לאומי
   בנק מזרחי טפחות
   בנק הבינלאומי
   בנק דיסקונט
   בנק יהב
   • לבסוף, מעבירים אלינו את טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום + אסמכתא על פתיחת ההרשאה לחשבון למייל sherut@altshul.co.il.


   3. 
   הפקדה באמצעות המחאה-
   • כתיבת המחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
   • ציון מספר חשבון בדף נלווה- ככל שיש לעמית יותר מקופה אחת, יש לציין את מספר החשבונות אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון.
   • שליחה לכתובת : הברזל 19א' רמת החייל תל אביב 6971026.
   • חשוב לנו לציין כי איננו אחראים לעיכוב הנובע מדואר ישראל. על ההמחאה להגיע למשרדנו לא יאוחר מתאריך 29/12/2020 בשעה 12:00.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות: 1. יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד, הזכאי להטבות מס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה"). 2. "ההכנסה השנתית הקובעת" כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה. 3. הטבת הניכוי חושבה על פי מדרגת מס שולי של 47%, ואינה מתחשבת בהוצאה של תשלומים לביטוח לאומי ולמס בריאות. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2020, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה, ואין בו כדי למצות ו/או להחליף את הוראות ההסדר התחיקתי והתקנון הרלוונטי. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח). החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הרלוונטי ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור התחייבות של אלטשולר שחם להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.