הפקדות עצמאים לקרן השתלמות

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון משתלם עבור עצמאים, שכן היא מאפשרת ליהנות מהטבות מס ייחודיות ומנזילות הכספים לאחר 6 שנים לכל מטרה, או לאחר 3 שנים לצורך השתלמות.
שאלות ותשובות
להצטרפות לאלטשולר שחם השתלמות>>


קרן השתלמות
היא מכשיר חיסכון לטווח הבינוני והארוך, המאפשר ליהנות מהטבות מס ייחודיות. עצמאים1 המפקידים לקרן השתלמות נהנים פעמיים: פעם אחת מהוצאה מוכרת (ניכוי) על חלק מהפקדותיהם לקרן ההשתלמות, ופעם נוספת בעת משיכה כדין, מפטור ממס רווח הון עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 20,520 ש"ח. באפשרותכם לבצע העברה בנקאית לחשבון: 214971/91, בנק לאומי (10), סניף 800.

 

הפקדת סכום מרבי לניצול הטבות מס

 

באפשרות העצמאי להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת2 בכדי להחשיב את ההפקדה להוצאה מוכרת לצרכי מס. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 293,397 ש"ח לכל היותר. על כן, עבור עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 293,397 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת הינו: 13,202.8 ש"ח (293,397 ש"ח כפול 4.5%).

ההטבה בניכוי, ניתנת לפי המס השולי של העצמאי כפול ההפקדה הנחשבת כהוצאה מוכרת. לדוגמא, על פי מס שולי של 47%, ניתן לקבל הטבה בניכוי בסך 6,205.3 ש"ח3 (13,202.8 ש"ח כפול 47% ).

תשומת ליבכם כי תאריך אחרון לביצוע הפקדה לשנת 2024 הוא 31/12 עד השעה 17:00 (הפקדות שיבוצעו לאחר מכן יכנסו לשנת 2025).*

 

הפקדה עד לתקרה המוטבת - ליהנות מפטור ממס על הרווחים במשיכה כדין

 

בנוסף להטבה בניכוי, עצמאים נהנים מפטור מתשלום מס רווח הון בעת משיכה כדין עד התקרה השנתית המוטבת העומדת על 20,520 ש"ח בשנה. עבור הפקדות מעבר לתקרה המוטבת, יחול מס על הרווחים במשיכה בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. כך לדוגמא, עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 293,397 ש"ח, יוכלו להפקיד 20,520 ש"ח. מתוכם 13,202.8 ש"ח יחשבו כהוצאה מוכרת, ואילו יתרת ההפקדה בסך 7,317.2 ש"ח אמנם לא תוכר כהוצאה, אך למעשה תזכה מחיסכון פטור ממס רווח הון במקרה של משיכת הכספים כדין. 

 

הפקדה מעל התקרה המוטבת - ליהנות מיתרונות החיסכון בקרן השתלמות

 

עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר לתקרה המוטבת, וכך ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות קרן השתלמות:

 • ניהול השקעות מקצועי במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות.
 • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.
 • דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה.
 • אפשרות לקביעת מוטבים בחשבון.

   

  למחשבון הטבות מס לחצו כאן>>

כבר הצטרפת לאלטשולר שחם השתלמות? כל שעליך לעשות הוא להפקיד לקופה שלך, להלן 2 חלופות:

 

באפשרותך לבצע הפקדה חד פעמית באמצעות העברה בנקאית או באמצעות המחאה.

פרטי החשבון להעברה בנקאית: בנק לאומי (10), סניף: 800, חשבון: 214971/91

לאחר ביצוע ההפקדה, עליך לדווח על ההפקדה ולצרף אסמכתא בקישור כאן>>

 

פרטים להפקדה באמצעות המחאה

 • כותבים המחאה לפקודת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.
 • מציינים מספר חשבון בדף נלווה - ככל שיש לך יותר מקופה אחת, יש לציין את מספר החשבונות אליהם יש להפקיד את ההמחאה וכן את סכום ההפקדה לכל חשבון.
 • שולחים לכתובת: הברזל 19א' רמת החייל תל - אביב 6971026.
 • חשוב לנו לציין כי איננו אחראים לעיכוב הנובע מדואר ישראל.

עדין אין לך קרן השתלמות ? זה הזמן להצטרף ולבצע תשלום:

 

 • להצטרפות לקרן השתלמות  לחצו כאן>>
 • בפניך 3 חלופות לביצוע הפקדה:

  1.העברה בנקאית לחשבון: בנק לאומי (10), סניף: 800, חשבון: 214971/91.

  לאחר ההפקדה, יש לשלוח אסמכתא בצירוף שם, ת"ז, מספר חשבון של קופת הגמל (לא חובה אם אין עדיין), ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il.

   

  2. הפקדה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) - במקרה זה עליך למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון, לפתוח הרשאה באתר הבנק שלך, ולשלוח אלינו את האסמכתא לפתיחת ההרשאה ואת הטופס המלא, לפי ההנחיות הבאות:

תפריט משנה

הערות משפטיות: המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2024, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע נשען על אומדנים ועל הערכות החברה בלבד, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מעודכנים וכן עלולות להתגלות סטיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע שלם וממצה. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח). החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הרלוונטי ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור התחייבות של אלטשולר שחם להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות.

*לניצול הטבות המס לשנת 2024 יש לבצע את ההפקדות באמצעות העברה בנקאית שתתקבל בחשבון הקופה עד ל- 31.12 בשעה 17:00, או באמצעות המחאה שתתקבל במשרדי החברה לא יאוחר מתאריך 28.12 בשעה 12:00.

1. יחיד בעל הכנסה מעסק או משלח יד, הזכאי להטבות מס בהתאם להוראות הדין ופקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").

2. "ההכנסה השנתית הקובעת" כהגדרת מונח זה בפקודת מס הכנסה.

3. הטבת הניכוי חושבה על פי מדרגת מס שולי של 47%, ואינה מתחשבת בהוצאה של תשלומים לביטוח לאומי ולמס בריאות.