רוצה להצטרף?
רוצה להצטרף?

קרנות השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר מצוין לחיסכון לטווח בינוני, המיועד הן לשכירים והן לעצמאים. העיקרון פשוט – מפקידים מידי חודש סכום כסף מסוים, או מפקידים סכום אחד בסוף השנה (במידה והנכם עצמאיים), ובמהלך השנים הבאות נותנים לכסף שלכם לצבור תשואה.
שאלות ותשובות

 מהי קרן השתלמות ומה היתרונות שלה?

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך המיועד הן לשכירים והן לעצמאים, המקנה הטבות מס על ההפקדות לקרן וכן פטור ממס על הרווחים שנצברו לאורך תקופת ההשקעה בהתאם לתקרות ההפקדה. הכספים מנוהלים במגוון מסלולי השקעה מהם ניתן לבחור את המסלול המתאים לכם. הכספים שנצברו בקרן יהיו נזילים למשיכה הונית לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, או לאחר 3 שנים במקרה של השתלמות או שהעמית עבר את גיל הפרישה. אין חובה למשוך את הכספים לאחר 6 שנים. ניתן להמשיך ולחסוך את הכספים בקרן וליהנות מהתשואה על החיסכון.

קרנות השתלמות

 

שם הקרן

אופי מדיניות ההשקעה

אלטשולר שחם השתלמות כללי בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.
אלטשולר שחם השתלמות כספי

כל נכסי המסלול יושקעו בנכסים המפורטים בסעיף 2א' לתקנות השקעות משותפות בנאמנות

(נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה 1994.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול. 

חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' 

בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות.

(המסלול סגור למצטרפים חדשים החל מיום 1.1.2016).

אלטשולר שחם השתלמות מניות נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.

אלטשולר שחם השתלמות הלכה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם למדיניות ההשקעה

שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.

 

קרנות ההשתלמות שלנו

 • שאלון התאמה אישית

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק. מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. נולום ארווס סאפיא

  למציאת רמת הסיכון המתאימה לך והמוצרים המתאימים
  רמת הסיכון המתאימה לך היא


  מתלבט?
  מעוניין שאנחנו נחזור אלייך?

המומחים שלנו מספרים

קרן השתלמות לעצמאים ולשכירים – למה כדאי להחזיק בה לטווח ארוך?
אלטשולר שחם

האם אתם חוסכים מספיק לפנסיה?
אלטשולר שחם

מסלולי השקעה תלויי גיל בחיסכון ארוך טווח
ערן כהן

המניות המעניינות לשנת 2017
29 דצמבר, 2016
עדי מהרשק

עוד דברים שכדאי לכם לדעת

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: *אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסויי המותאם לצרכי הלקוח. * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני הקופות/קרנות והוראות ההסדר התחיקתי. * אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. * האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. * אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של אופי מדיניות ההשקעה במסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלולי ההשקעה ואופי מדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא בעמוד הקופה הרלוונטי.