מידע אודות הפרש עקיבה

להלן נתונים אודות טעות והפרשי עקיבה

• מנהל הקרן הינו - אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מנהל הקרן") מנהל הקרן מציג, בהתאם לסעיף 7 ה' להוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה בכל יום חישוב מחירים, מידע עדכני ככל שניתן בדבר שיעור טעות העקיבה והפרש העקיבה ב- 12 החודשים האחרונים, לגבי כל קרן מחקה שנמצאת תחת ניהולו הנתונים מחושבים ומוצגים על ידי חברת קו מנחה. מנהל הקרן אינו אחראי לטעות, ככל שתהיה, בתוכן הנתונים וזאת במקרה בו תהיה טעות בלתי מכוונת בתוכנם אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים  ובצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בתשואת העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת היחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא בהסתמך לתשקיף העיקרי ודיווחים מיידים שבתוקף • ט.ל.ח