נציב פניות הציבור

פניות ותלונות בנושא קרנות נאמנות המנוהלות ע"י אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, ניתן להעביר למר עפר גזית, ממונה ציות ואכיפה פנימית.

 

להלן פרטי ההתקשרות:

כתובת דוא"ל: compliance@altshul.co.il

טלפון: 073-2099184

פקס: 073-2462616

כתובת: הברזל 19 א', רמת החייל, ת"א 6971026

 

שעות הפעילות: שעות פעילות הממונה הינן בימים א'-ה', בין השעות 09:00-17:30, למעט בערבי חג וחגים.

 

לוח זמנים לטיפול בפנייה: הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה; הממונה מתחייב לשלוח לפונה תשובה בכתב תוך 21* ימי עסקים מיום קבלת הפניה.

 

פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור הפנייה:

- פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז, שמן המלא של קרנות הנאמנות הרלוונטיות, תאריך הפנייה, פירוט הפנייה, טלפון, מייל, כתובת, מסמכים נלווים הקשורים לנושא הפנייה במידה וישנם.

- במידה והפונה מעוניין להתלונן באופן אנונימי: יש לציין בשם פרטי ושם משפחה "אנונימי" ואם הפונה ירצה שתוחזר לו תשובה למקור התקשרות לא מזוהה, יציין מהו.

 

כללים לטיפול בפנייה:

- ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור בכל אחת מדרכי ההתקשרות המצוינות לעיל.

- מומלץ לפרט ככל הניתן את הפנייה ולהעביר את כל המסמכים הרלבנטיים על מנת לקצר תהליכים ולסייע במתן מענה הטוב ביותר.

- הממונה מתחייב לבדוק את הפנייה/תלונה לעומק, תוך שימוש בכל המידע הרלבנטי לצורך בדיקתו, במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לעיל.

 

*במקרים חריגים רשאי הממונה על פניות הציבור להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, שלא תעלה על 21 ימי עסקים, אשר תמנה מתום 21 ימי העסקים מיום קבלת הפניה.

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר