קרנות אג"ח בארץ - מדינה

 

 

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

5116983
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - ללא מניות
5108667
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד אחר
אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני - קרן נאמנות 5111000  אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד, צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים)
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה +10% - קרן נאמנות 5107800 אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות
5118476
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות.
5122528
אג"ח  בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - חשיפה מרבית מעל 10% מניות
5122122
אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח ממשלתיות

 

 

 

 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות:  שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע •  אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/reports/details/1112599/2/0, והדיווחים המידיים שבתוקף.