קרנות אג"ח בארץ - מדינה

 

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

אלטשולר שחם (0A) אג"ח מדינה ללא מניות
5116983
אלטשולר שחם (00) מדינה צמוד בינוני
5111000
אלטשולר שחם (00) אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות 5108667 לפרטים לחצו כאן>>
אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10%
5107800
אלטשולר שחם (2B) אג"ח מדינה + 20%
5118476
אלטשולר שחם (0A) אג"ח מדינה שקליות
5133954

 

תפריט משנה

שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף. למקרא פרופיל חשיפה>>