קרנות מניות בארץ

 

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

אלטשולר שחם (4B) סופה מניות
5126701
אלטשולר שחם (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING
5102298
אלטשולר שחם (4A) ת"א 125
5122080
אלטשולר שחם (40) יתר
5105903
אלטשולר שחם (4B) נדל"ן
5103700
אלטשולר שחם (4A) מניות ישראל SmartBeta
5124144

 

תפריט משנה

שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף. למקרא פרופיל חשיפה>>