קרנות מניות בחו"ל

 

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

אלטשולר שחם (4D) S&P 500
5105531
אלטשולר שחם (4B) שווקים מפותחים עד 30% מט"ח
5118609
אלטשולר שחם (4B) מניות גלובלי עד 30% מט"ח
5108329
אלטשולר שחם (4D) ירוקה גלובלי
5105218
אלטשולר שחם (4D) תיירות ופנאי גלובלי
5125034
אלטשולר שחם (4D) מדינות מפותחות
5136734
אלטשולר שחם S&P 500 (4A) - מנוטרלת מט"ח
5138037

תפריט משנה

שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף. למקרא פרופיל חשיפה>>