קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

5108329
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
5118609
מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
5105218
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
5105531
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב חשופת מט"ח
5125034
מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, ענפים אחרים בחו"ל
5120266
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
5122130
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח
5124003
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח
5125059
מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5128277 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח
5128921 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, ארה"ב – מניות Health Care
 
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D
5129085 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב – מדד אחר
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי
5129671 מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Fin Tech מנוטרלת מט"ח
5129952 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים

א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח
5129960 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח
5130760  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי מנוטרלת מט"ח, חו"ל גאוגרפי אחר 

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

הערות משפטיות:  שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה  אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע •  אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • הקרנות הינן פטורות למעט אלטשולר שחם (1D) דולרית אג"ח חו"ל שהינה קרן חייבת. • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/reports/details/1112599/2/0, והדיווחים המידיים שבתוקף.