פנסיית חובה

הוראות הדין השונות הנוגעות לביטוח פנסיוני מחייבות כל מעביד לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני מקיף אשר כולל הפרשות הן של העובד והן של המעביד של סכומי כסף מידי חודש בהתאם לגובה שכר העובד לרכיב תגמולים, וסכומים אלו יצברו בקרן פנסיה, קופת ביטוח או קופת גמל כאשר מתווספים להם גם כספי הפרשות בגין רכיב פיצויי פיטורים. בנוסף לחיסכון ליום הפרישה, קרן הפנסיה כוללת בתוכה כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולאבדן כושר עבודה בהיקף המבטיח 75 אחוז משכרו של העובד. את הכספים יוכל העובד לקבל כקצבה חודשית לאחר הגעתו לגיל הפרישה. העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הביטוח או קופת הגמל שאינה קרן פנסיה אליה יופקדו כספי התגמולים וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.

 

מי זכאי לפנסיית חובה?

הזכאות לקרן פנסיה במסגרת צו הרחבה של פנסיית חובה חלה על כל עובד שכיר החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה ועד גיל הפרישה (גיל הפרישה החוקי הינו 67 לגבר ו-64 לאשה, אך על פי תקנוני קרנות הפנסיה היום ניתן לפרוש החל מגיל 60 לרוב) או מועד אחר שיקבע בהוראות ההסדר התחיקתי זאת לאחר שהעובד השלים לפחות 6 חודשי עבודה מצטברים. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני קודם, זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. במקרה כזה, יחל ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו.

 

לפי חוק הפנסיה, איך מחושבות ההפרשות לקרן?

השכר בגינו חלה חובה להפריש לביטוח הפנסיוני הינו שכר העובד והרכיבים החייבים לפי חוק פיצויי פיטורים או השכר הממוצע במשק (9,906 שקלים ב-2018), לפי הנמוך מביניהם. החל משנת 2014 עמדה ההפרשה המינימאלית הכוללת לביטוח פנסיוני על שיעור של 17.5% מהשכר הנ"ל (5.5% הפרשת העובד לתגמולים, 6% הפרשת המעסיק לתגמולים ו-6% לפיצויי פיטורים). החל מיולי 2016 תעלה הפרשת העובד לתגמולים ל- 5.75% והפרשת המעסיק לתגמולים ל- 6.25%, והחל מינואר 2017 תעלה הפרשת העובד לתגמולים ל-6% והפרשת המעסיק לתגמולים ל-6.5%. ההפרשות לרכיב פיצויי הפיטורים נותר בשיעור 6% נציין כי אלו הן ההפרשות המינימאליות הקבועות בהוראות הדין השונות הנוגעות לביטוח הפנסיוני. ההפרשה המרבית של העובד לרכיב התגמולים היא בשיעור של 7% מהשכר ושל המעסיק לרכיב התגמולים היא בשיעור של 7.5% וההפרשה המריבית לרכיב פיצויי פיטורים הינו בשיעור של 8.33% מהשכר כאמור.

 

המומחים של אלטשולר שחם ישמחו להרחיב בפניך בנושא ההפרשות הפנסיוניות ולנהל את החיסכון שלך במקצועיות וללא פשרות ב-אחת הקרנות שלנו, כך שתוכלו לישון בשקט ולדעת שהחיסכון שלך מנוהל באחריות ובמקצועיות.

אפשר לעזור?

הערות משפטיות: • אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. • האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.