קרן נאמנות מחקה

קרן מחקה הינה קרן נאמנות שבמדיניות ההשקעה שלה נכתב שייעודה הוא השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינויים בנכס הייחוס אחריו היא עוקבת. לדוגמה, קרן נאמנות המחקה את מדד תל אביב 125 תשקיע את נכסיה במדד תל אביב 125 במשקולות של כל מניה ומניה במדד, ובכך תנסה להתחקות אחר תשואת המדד. קרנות נאמנות מחקות מהוות אלטרנטיבת השקעה לתעודות סל וקרנות נאמנות רגילות.

הקרן המחקה הראשונה יצאה לדרך בשנת 2008 קרן מחקה דומה במהות ל-
ETF
(
Exchange Traded Fund) שהינו מוצר מדד הפופולארי בארה"ב. השוני העיקרי בין שני המוצרים הוא שקרן נאמנות מחקה אינה נסחרת בבורסה ומחירה נקבע פעם ביום (כמו קרן נאמנות רגילה).

 

למוצרי SmartBeta

 

מאפייני קרנות נאמנות מחקות:

  • מסחר - קרן מחקה שהינה קרן פתוחה אינה נסחרת בבורסה ומחירה נקבע אחת ליום (בדומה לקרן נאמנות רגילה). בסוף יום המסחר נקבע שער לקרן שהינו אחיד לכל בעלי היחידות שקנו או מכרו את הקרן באותו היום.

  • דיבידנדים/ריבית - ככלל, דיבידנדים ו/או תקבולי ריבית בגין אג"ח שמחולקים על ידי הנכסים הכלולים בקרן הנאמנות מושקעים חזרה בקרן והינם חלק מהנכסים שהקרן מנהלת.

  • מעקב אחר המדד - קרן מחקה מתחייבת בתשקיף לעשות את מיטב המאמצים על מנת להשיג את תשואת המדד אחריו היא עוקבת, אך אינה מתחייבת לכך.

  • עמלות מסחר -בדומה לתעודות סל, גם בקרנות הנאמנות המחקות משלם המשקיע בעת רכישת הקרן או מכירתה עמלת קנייה/עמלת מכירה, לפי העניין.

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף • אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של המיוחדים של המשקיע • מנהל הקרן: אלטשולר -שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ.