קרנות מניות בארץ

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B 5119219 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B 5119201 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי 5121306 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4AA.B Mid-Small Cap MultiFactor Top 30 TA 5134150 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ישראל A.B

(מועד סיום תקופת התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן: 30.06.2022)

5135504 לפרטים לחצו כאן>>

א.ש SmartBeta מחקה (4A) נדל"ן ישראל A.B

(מועד סיום תקופת התאמת נכסי הקרן למדיניות הקרן: 30.06.2022)

5135496 לפרטים לחצו כאן>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף.