קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5122130 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח
5120266 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח
5124003 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח
5125059  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5128277 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology
 
אפשר לעזור?