קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5122130 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח 5124003 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח 5125059 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5128277 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח 5128921 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D 5129085 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי 5129671 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B FinTech מנוטרלת מט"ח 5129952 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח 5129960 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח 5130760 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B USA Pure Value מנוטרלת מט"ח 5133269 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש SmartBeta מחקה (4A) תשתיות ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח 5133889 לפרטים לחצו כאן>>

תפריט משנה

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף.