קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

למידע נוסף אודות הקרן

א.ש מחקה (4A) אירופה A.B SmartBeta מנוטרלת מט"ח 5124003 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4A) ארה"ב A.B SmartBeta Low Volatility מנוטרלת מט"ח 5125059 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4A) A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח 5133269 לפרטים לחצו כאן>>
א.ש מחקה (4D)י A.B SmartBeta USA MultiFactor 5138029 לפרטים לחצו כאן>>

הערות משפטיות: • אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין בדירוגי ו/או בתשואות העבר כדי להבטיח דירוג ו/או תשואה דומה בעתיד. • אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן • רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע • שם הקרן כולל את פרופיל החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007. ראה מקרא חשיפה • ט.ל.ח • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף בלינק להלן>> , והדיווחים המידיים שבתוקף.