קרנות מניות בחו"ל

שם הקרן

מספר ני"ע

סיווג קרן

 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5122130 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח
5124003 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח
5125059  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח
5128277 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח
5128921 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, ארה"ב – מניות Health Care

א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D
 5129085  מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב – מדד אחר
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת Market Neutral מנוטרלת מט"ח חודשי
 5129671  מניות בחו"ל, מניות בחו"ל משולבת
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Fin Tech מנוטרלת מט"ח
5129952 מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים
 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Robotics & Automation מנוטרלת מט"ח
5129960  מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח,  ענפים אחרים 
א.ש SmartBeta מחקה (4A) A.B Australia Multi Factor Top 30 מנוטרלת מט"ח
5130760 מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי מנוטרלת מט"ח, חו"ל גאוגרפי אחר

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר