האם הכלכלה האמריקנית נכנסת למיתון?

אלטשולר שחם
|
18 ספטמבר, 2019
גילוי נאות

התחממות מלחמת הסחר ושלל הבעיות ברחבי הגלובוס שעלולים להשפיע גם על הכלכלה האמריקנית, הובילו רבים להעריך כי ארה"ב קרובה לכניסה למיתון. האם הם צודקים או שמדובר בסך הכול בהאטה זמנית בארה"ב?

נראה כי אחד הרמזים להתקרבות מיתון הוא היפוך עקום התשואות של אגרות החוב האמריקניות. עקום התשואות מייצג את התפלגות התשואות לפדיון של אגרות החוב הממשלתיות. כצפוי, בכלכלה הנמצאת בצמיחה, התשואה עולה ככל שהולכים לאג"ח בעלת פדיון רחוק יותר, תשואות אג"ח ארוכות צריכות לגלם בין היתר את צפי הצמיחה הכלכלית בזמן זה, הסיכון כפונקציה של הזמן הארוך יותר והאינפלציה החזויה ולכן צפויות להיות גבוהות מהתשואות לטווח הקצר. היפוך העקום הוא מצב "מוזר" שבו התשואה על איגרות החוב הקצרות גבוהה מזו של איגרות החוב הארוכות, וזה התרחש לאחרונה בשוק האג"ח האמריקני, לראשונה מאז יוני 2007. היום, אג"ח ממשלתיות אמריקאיות ל-10 שנים נסחרות בתשואה לפדיון של 1.9% בעוד אג"ח ל-3 חודשים נסחרות בתשואה גבוהה יותר של 1.96%.

 

סביר כי היפוך שכזה מתרחש משום שהמשקיעים צופים האטה בצמיחה הכלכלית בארה"ב ומעריכים כי הפד יבצע הורדות ריבית נוספות כדי לתמוך בכלכלה. אם הריבית תהיה נמוכה יותר בעתיד, גם תשואות האג"ח הארוכות יהיו נמוכות יותר בהתאם, וייתכן כי זו הסיבה שהן ירדו לערך נמוך יותר מזה של האג"ח הקצרות.

 

בעבר, היו לא מעט מקרים בהם היפוך עקום התשואות התרחש רגע לפני כניסה למיתון, ומכאן העלייה בחששות מכניסה של ארה"ב למצב כזה. מנגד, היו גם מקרים בהם המיתון הגיע רק לאחר מספר שנים ומקרים אחרים בהם הוא לא הגיע בכלל.

 

כפי שזה נראה היום, הכלכלה האמריקנית חווה התמתנות בצמיחה הכלכלית. אם ב-2018 עוד ניתן היה לראות את ארה"ב צומחת בשיעור של כ3% בשנה, ב-2019 ניתן לראות האטה בצמיחה, סביב קצב של כ 2.3%. לעומת זאת, שוק התעסוקה האמריקני נראה חזק - האבטלה בשפל, למשק נוספו בחודש אוגוסט כ-130 אלף משרות והשכר הממוצע ממשיך במגמת העלייה. גם עליית מחירי הדירות בארה"ב, כפי שהיא באה לידי ביטוי במדד קייס-שילר של 20 הערים הגדולות במדינה, מתמתנת, אולם המחירים עדיין במגמת עלייה. לדעתנו, ככה לא נראית כלכלה שהולכת להיכנס למיתון.

 

גם כשמסתכלים על שוק המניות האמריקני לא נראה כי ישנם סימנים למיתון קרוב. החברות הגדולות ממשיכות לצמוח ולהגדיל את הרווח הנקי שלהן בצורה עקבית, בשים לב למלחמת הסחר המתחממת בין ארה"ב לסין  אשר עלולה לפגוע בחלק מהחברות האמריקניות הגלובאליות, ובעיקר להגביל את פוטנציאל הצמיחה שלהן בסין.

 

מדד ה-S&P500 האמריקני נסחר כיום במכפיל רווח של 22, השקול לתשואת רווח של 4.5%, הגבוהה בהרבה מהתשואה לפדיון של אגרות החוב האמריקניות ל-10 שנים (1.90%), וזאת כאשר מחולק דיבידנד של כ-2% במניות המדד. כלומר, גם מבחינה תמחורית לא נראה ששוק המניות קרוב למצב בועתי שמוביל למיתון, כפי שהיה לפני בועת הדוט.קום למשל.

 

למרות שהכלכלה האמריקנית נראית חזקה, נראה שבשאר העולם המצב טיפה שונה. בסין, למשל, אנו רואים יותר ויותר מקרים של בנקים המתקשים לשרוד ונאלצים להישען על הזרמת כספים מהמדינה. גם קצב הצמיחה של סין במגמת האטה וצפוי לעמוד על כ-6% השנה, כאשר המשך התחממות במלחמת הסחר מול ארה"ב עלול להקטין אף יותר את צמיחה הזו.

 

אירופה לא נראית טוב. דווקא המדינות שהיו במשבר לפני מספר שנים כמו פורטוגל, ספרד או יוון, מראות סימנים של התאוששות, אבל מנגד מעצמות כמו גרמניה או בריטניה מתקשות לצמוח. הכלכלה הגרמנית צמחה בקצב הנמוך מזה 5 שנים בשיעור של 0.4%, בעיקר בעקבות האטה חריפה בייצוא הרכבים לחו"ל, שהוא אחד ממנועי הצמיחה שלה. בריטניה לא מצליחה להשלים את המו"מ שלה עם האיחוד האירופי בנוגע לעזיבתה וזה מכביד על הפעילות העסקית במדינה. לעזיבה של בריטניה ללא הסכם עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת על כלכלת אירופה כולה, בגלל ביטול הסכמי הסחר בין המדינות והטלת מכסים כבדים על סחורות ושירותים מבריטניה.

 

גם בחלק מהשווקים המתעוררים ניתן לראות בעיות שממשלותיהן יצטרכו להתמודד איתן בשנים הקרובות. ההאטה העולמית הזו עשויה להשפיע בהמשך גם על הכלכלה האמריקנית ולחלחל אל התוצאות הכספיות של החברות האמריקניות הגלובאליות, כך שצריך להיות עם האצבע על הדופק ולהתאים את ההשקעות להתפתחויות שנראה בהמשך הדרך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.