הקונצרניות יקרות? הנה מספר אג"ח אטרקטיביות

אלטשולר שחם
|
03 פברואר, 2015
גילוי נאות


חששות המשקיעים מהשינויים הכלכליים הצפויים לאחר הבחירות הקרבות, הגדילו את אי הוודאות באפיק הקונצרני המקומי ושלחו את האג"ח לירידות שערים. הירידות הובילו לפתיחה מסוימת של מרווחי התשואה של הקונצרניות מעל הממשלתיות. עדיין לא מרווח מספיק גדול שמאותת על אטרקטיביות של האפיק הקונצרני, אולם אם מחפשים היטב אפשר למצוא כמה אגרות הנסחרות בתשואה אטרקטיבית ביחס לאלטרנטיבות בשוק החוב המקומי.

 

קחו לדוגמא את אג"ח 4 של יוניטרוניקס, בעלת מח"מ של 2.7 שנים. החברה פועלת בשלושה תחומים מרכזיים: ייצור בקרי אלקטרוניקה לתעשייה, הקמת מערכות לוגיסטיות למחסנים חכמים ופתרונות חניה אוטומטיים. היא נהנית מתזרים מזומנים יציב ממגזר מכירת הבקרים הוותיק, ומגזר הקמת החניונים האוטומטיים, שבו הושקעו עשרות מיליוני שקלים, החל להראות לאחרונה גידול בפעילות ועשוי להוות מנוע צמיחה עתידי חזק. גם אג"ח ה' של לידר השקעות נראית מעניינת (מח"מ 2.8 שנים).

 

לידר היא חברת החזקות הפועלת בשוק ההון בתחומי חיתום, ברוקראז', מסחר במט"ח וניהול השקעות. כל תחומי הפעילות של החברה רווחיים כאשר ההחזקה המשמעותית ביותר היא בכמחצית מהמניות של בית ההשקעות ילין לפידות. לאגרות החוב משועבדת החזקת החברה בלידר שוקי הון בשווי נוכחי של כ 150 מליון שקלים, שהיא כ- 35% מגובה החוב.

 

אם אתם מוכנים לעלות כמה מדרגות ברמת הסיכון ובאפשרות להשגת תשואה, אג"ח מעניינת נוספת היא אג"ח א' צמודת מדד של קרדן אן.וי.קרדן היא חברת השקעות שפעילותה העיקרית מתבצעת בסין בתחומי יזמות נדל"ן למגורים וקניונים, וכן היא עוסקת בטיהור שפכים. בנוסף, החברה מקימה פרויקטים של תשתיות מים ומחזיקה בפעילות פיננסית במזרח אירופה.

 

כידוע, החברה מחזיקה בנכסים מאתגרים ונמצאת בבעיה תזרימית כרגע. עם זאת, בימים אלו נמצאת החברה בשלבים סופיים לגיבוש הסדר של פריסת החוב בשנתיים, משהו שאם ייצא לפועל יאפשר לה להשביח את נכסיה ולעמוד בהתחייבויות למחזיקי אגרות החוב.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.