השקעה סולידית? איפה להשקיע בשוק האג"ח

אלטשולר שחם
|
08 אוקטובר, 2015
גילוי נאות


זה לא סוד שהתשואות בשוק האג"ח נמוכות הן בהשוואה היסטורית והן באופן אבסולוטי, עובדה שמובילה לא מעט משקיעים לטעון שיש בועה באפיק האג"חי. כזכור, בניגוד למניות שכמובן אינן נחשבות השקעה סולידית, אג"ח לא יכולות לעלות עד אינסוף. בשלב מסוים הן כבר תהפוכנה לבלתי אטרקטיביות והמשקיעים ינטשו אותן. על פניו זה נשמע הגיוני, אבל בסופו של יום צריך לזכור כי שוק ההון הוא משחק של אלטרנטיבות – כל משקיע מנסה להרכיב את תיק האג"ח שלו מהניירות שלהערכתו יניבו את התשואה האופטימאלית במסגרת רמת הסיכון המתאימה לו. היום, בעידן "ריבית אפס" ו"אינפלציה אפס" זו לא משימה פשוטה, וכדי לבנות את התיק המיטבי צריך להסתכל על תמונת המאקרו השלמה ולקבל החלטה מושכלת.

 

לפי הנתונים, מצבה הפיננסי של ישראל יציב, גביית המיסים טובה, האבטלה בשפל היסטורי ושיעור התעסוקה גבוה. מנגד, הצמיחה של המדינה תלויה במידה רבה בהיקף הייצוא לחו"ל. בתקופה בה רוב מדינות אירופה עדיין במשבר וארה"ב אינה צומחת במלוא העוצמה, אין פלא שהנתונים מלמדים על ירידה בייצוא ברבעונים האחרונים. בנק ישראל מכיר היטב את העניין ולאור זאת הפחית את תחזיות הצמיחה לשנתיים הקרובות. הייצוא לסין ומדינות מזרח אסיה נוספות אינו בהיקף משמעותי מידי כרגע, כך שהמשבר המתחולל שם פחות משפיע על הכלכלה המקומית.

 

בסיטואציה הזו, יש סבירות לא מבוטלת שבנק ישראל יבצע הורדת ריבית נוספת ואולי אף ינקוט בצעדים מוניטאריים מרחיבים נוספים. לכן, להערכתנו תשואות האג"ח הקצרות צפויות להמשיך להיות נמוכות למדי בעתיד הנראה לעין. כדי בכל זאת לקבל תשואה מיטבית יותר, מומלץ להאריך את המח"מ במקצת באמצעות שילוב של אג"ח קצרות יחד עם אג"ח ארוכות - מח"מ משוקלל של סביב 5 שנים הוא להערכתנו המח"מ המיטבי כרגע. כאמור, העלאת ריבית אינה נראית באופק, כך שככל הנראה הסיכון להפסדי הון אינו גבוה במיוחד. עם זאת, לדעתנו השנים הקרובות עשויות להיות תנודתיות למדי עבור שוק האג"ח, ולכן לא כדאי להיחשף לאג"ח ארוכות מידי, משהו שעלול לייצר תנודתיות רבה בתיק ולהגדיל את הסיכון בתרחיש שבכל זאת בנק ישראל יבצע העלאת ריבית מפתיעה בעקבות הפד האמריקני.

 

כמו שכתבנו בעבר, הלחצים האינפלציוניים כמעט ואינם קיימים. להיפך יש מספר רב של גורמים שמובילים אותנו להאמין שהאינפלציה לא תרים את הראש גם בעתיד הרחוק יותר (ירידת מחירי האנרגיה, התרחבות הרכישות באינטרנט, ירידת מחירי השילוח ועוד). לכן, ציפיות האינפלציה הנוכחיות נראות הגיוניות – 0% בשנה בעתיד הקרוב ועד כ- 1.4% בשנה בטווח הרחוק יותר. המשמעות היא שאין כרגע יתרון למי מהאפיקים הממשלתיים - השקלי או הצמוד, כך שאפשר לחלק את התיק האג"חי שווה בשווה בין שניהם. זה ייתן פוטנציאל לרווחי הון במידה ובכל זאת תגיע אינפלציה גבוהה מההערכות בשוק.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.