מחיר הנפט עולה, ובעולם מציגים תכניות שאפתניות לאפס שימוש באנרגיה פוסילית

מחיר הנפט ממשיך לטפס על רקע צפי האופטימיות להתאוששות כלכלית ועלייה בביקוש, לצד הגבלת ההיצע. במקביל, בעולם חותרים לצמצום השימוש באנרגיה פוסילית הפסקת השימוש בה בכלל. מהם הכוחות הפועלים על מחירו של הנפט בטווח הקצר והארוך?

"מחיר הנפט ממשיך לטפס על רקע צפי האופטימיות להתאוששות כלכלית". מקדחות נפט
אלטשולר שחם
|
08 מרץ, 2021

בשבועות האחרונים מחיר הנפט המשיך לטפס ואף נגע בשיא של כ-70 דולרים לאחר שבערב הסעודית דיווחו על תקיפה של מל"טים בשדות הנפט שלהם. בשיא משבר הקורונה, החל מאמצע חודש מרץ, מחיר הנפט צנח בעשרות אחוזים ואפילו הגיע בשלב מסוים למחיר של מתחת לאפס, בשל ביקושים נמוכים מאוד והצפה של היצע. כך נוצרה סיטואציה מיוחדת במינה, שבה סוחרים עמדו לקבל פיזית חבית נפט, והם היו מוכנים לשלם רק כדי שהחבית לא תגיע אליהם פיזית כיוון שאחסון הנפט הוא נטל שכרוך במתקנים מיוחדים ועלויות אדירות. לאור זאת צלל מחיר הנפט עד שהגיע לרמה שלילית. מאז זרמו הרבה מים בנהר ומחיר הנפט התאושש בצורה משמעותית. האם זה רמז לכך שבקרוב הקורונה תיעלם מחיינו? שהטיסות חוזרות לפעילות רגילה? כנראה שלא כל כך מהר.

באופן כללי, דיי קשה לצפות את כיוונו של מחיר הנפט, אך בהחלט ניתן להתייחס להשפעות ארוכות טווח ולהשפעות קצרות טווח. חלק מן ההשפעות הן תוצאה של אופטימיות מחודשת באשר לאישור החיסון של פייזר, שהציתו תקווה להתאוששות הפעילות הכלכלית בעולם כולו. במקביל, הידיעות על כך שסין, אחת מצרכניות הנפט הגדולות בעולם, הצליחה למגר כמעט לחלוטין את המגפה משטחה, הביאו לכך שערב הסעודית העלתה את מחיר הנפט ללקוחותיה באזור אסיה לאור הצפי לעלייה בהיקפי הביקוש. בתחילת השנה, קיצצו מפיקות הנפט הגדולות את התפוקה בכ-7-8 מיליון חביות ליום, מה שהביא להתייקרות נוספת במחיר.

כך הופעלו למעשה שני כוחות במקביל, מצד אחד עלייה בביקוש ומן הצד השני היצע מצומצם. התוצאה היא כמובן עליית מחירים. לכך נוסיף גם את סופת השלגים שהשביתה את תושבי טקסס והציתה חשש מפני מחסור באספקת הנפט מכיוונה של ארה"ב, והנה הזהב השחור כבר חזר למחירו טרום משבר הקורונה.

היעד: אפס פליטות בארה"ב עד 2050

כשמסתכלים לטווח הארוך, הסיפור שונה. ברור שהעולם כולו הולך לכיוון של צמצום משמעותי של שימוש באנרגיה מזהמת, לטובת שימוש באנרגיה ירוקה. ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב הנבחר כבר הציג תכנית שאפתנית שכוללת יעד של אפס פליטות בתהליכי ייצור החשמל עד שנת 2035 ואפס פליטות פחמן בכלכלת ארה"ב כולה עד 2050. ביידן הקצה השקעה של כ-2 טריליון דולרים בארבע השנים הקרובות לטובת תכנית להגברת השתתפותה של ארה"ב במאבק העולמי לעצירת השינויים באקלים. פחות מ-48 שעות לאחר השבעתו של ג'ו ביידן לנשיאות ארה"ב, הוא חתם על כ-28 צווים בנושאים שונים, כמה מהם עסקו בנושא הסביבתי. כך למשל, הנשיא הנכנס הורה להחזיר את ארה"ב להסכם האקלים של פריז, לבטל את פרויקט צינור הנפט שנועד להעביר נפט מקנדה לארה"ב, וכן לבחון את כל פעולותיו של טראמפ בנושאי סביבה ולאתר כאלה שהזיקו לבריאות הציבור או פגעו בסביבה.

גם בישראל, שואפים להגדיל את שיעור האנרגיה המתחדשת בתחום ייצור החשמל. היעדים שמציבה ישראל אמנם נמוכים יותר מאלה של ממשל ביידן, אך הכיוון דומה. נכון להיום עומד היקף ייצור החשמל המבוסס על אנרגיה מתחדשת על פחות מ-10%, והיעד הוא להגדיל שיעור זה לכ-30% עד שנת 2030.

היעדים שמציבות ממשלות בעולם בנוגע להפחתת פליטות המזהמים הם שאפתניים ומאתגרים,  והדרך עוד ארוכה. מדובר בהשקעה שלבטח תייצר פגיעה כלכלית ואובדן עצום של משרות, ותפעיל לחץ גם על מחיר הנפט שיושפע מהעוצמה מהקצב בהם התהליכים הללו יתרחשו. עם זאת, נראה כי אין מנוס, שמירת איכות הסביבה ודאגה לעתיד כדור הארץ הן כבר מזמן לא שאלה, אלא שאיפה ותקווה עולמית.


גילוי נאות

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.