אילו מניות ייהנו מהפריחה בתחום האשראי החוץ בנקאי?

אלטשולר שחם
|
05 מאי, 2015
גילוי נאות


סביבת הריבית הנמוכה הייתה אמורה להיות שעתם היפה של הלווים מהבנקים, אולם ככל שהריבית יורדת הגופים המסורתיים דווקא נהיים סלקטיביים הרבה יותר בבחירת מקבלי האשראי. אחת הסיבות להקשחת העמדות של הבנקים נעוצה בהכבדה הרגולטורית של המפקח על הבנקים, שדורש מהבנקים לשמור על יחס הלימות הון גבוה ולהגדיל את היקף האשראי שהן נותנים ללקוחותיהם.

 

התוצאה היא פריחה של חברות האשראי החוץ בנקאי. גם החברות האלו נמצאות תחת עינו של הרגולטור, אולם המגבלות הרגולטוריות עליהן מצומצמות יותר ולכן הן יכולות לתת מענה לאותם לווים שקיבלו תשובה שלילית מהבנק. לכן, פעילות האשראי החוץ בנקאי משפרת את אפשרויות האשראי העומדות בפני הלקוחות, מגדילה את התחרות בענף, ובסופו של דבר מאפשרת למשק לצמוח בשיעור חזק יותר.

 

אחת מהחברות המובילות בתחום היא חברת האחים נאוי. עיקר פעילותה של החברה היא בניכיון צ'קים, כלומר עסקת החלפה שבה מקבלים הלקוחות את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם במזומן, ואלה מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים. לפי הנתונים האחרונים שפרסמה נאוי, התשואה הממוצעת שלה מעסקאות אלו הייתה למעלה מ- 8% בשנה. בתשואה כזו היינו אולי מצפים לשיעור חובות מסופקים גבוה, אבל נאוי מקפידה לברור את הלקוחות שלה בפינצטה, כך שהחובות האבודים מהווים רק כחצי אחוז מתוך יתרת תיק האשראי שלה, שיעור נמוך למדי.

 

נאוי הצליחה להגדיל את תיק האשראי שלה בצורה מרשימה בשנים האחרונות והיום הוא עומד על 1.1 מיליארד שקלים. לחברה מעל 3,000 לקוחות, מה שמלמד על פיזור גדול שמקטין את התלות בסיכון האשראי מלקוח בודד. בנוסף, ההלוואות שלוקחים האחים נאוי מהבנקים הן לטווח קצר יחסית, של עד כשנה, בדומה למח"מ של תיק האשראי שלה ללקוחות, עובדה נוספת שמצמצמת את הסיכון.

 

לאחרונה, דיווחה נאוי כי היא מתכננת להנפיק לראשונה סדרת אג"ח בהיקף של כ- 400 מיליון שקלים, כנראה במח"מ קצר-בינוני. זה מהלך מתבקש כאשר הריבית במשק בשפל והבנקים מקשיחים אף יותר את הקריטריונים שלהם לקבלת אשראי. הגיוס יאפשר לנאוי לא רק להוריד את עלויות המימון, אלא גם לגוון את מקורות האשראי שלה, שכיום מגיעים בעיקר מהבנקים. חברת הדירוג מעלות נתנה לאג"ח דירוג של A מינוס באופק יציב, עדות נוספת ליציבות הפיננסית של החברה. גם מבחינה תמחורית, מנית האחים נאוי נראית אטרקטיבית במחירים הנוכחיים.

 

חברה מעניינת נוספת בתחום, היא ביטוח ישיר פרט לפעילויות הביטוח הישיר המצליחות, בעיקר בשל העובדה שהן נעשות לא תיווך של סוכן והעלויות הנלוות אליו, החברה גם השכילה לפתח פעילות אשראי חוץ בנקאי ענפה. הפעילות מתבצעת באמצעות חברת "מימון ישיר" וגם היא, כמו נאוי, צפויה ליהנות מהפריחה בתחום האשראי החוץ בנקאי.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.