אלטשולר שחם מגוון את תיק ההשקעות: מאפשר להצטרף להשקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות, שהיו פתוחות רק בפני גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בעלי הון, מאפשרות להשקיע במגוון תחומים שאינם נסחרים בבורסות כמו נדל"ן, וקרנות גידור

השקעות אלטרנטיביות מאפשרות להשקיע במגוון תחומים שאינם נסחרים בבורסות. אינפוגרפיקה של מטבעות ואנשים
אלטשולר שחם
|
19 מרץ, 2023
|
הסקירה היא מיום 19/03/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

השקעות אלטרנטיביות הפכו לטרנד בשנים האחרונות, לאחר שלאורך שנים הן היו נחלתם הבלעדית של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים בעלי הון עתיר. מדובר באלטרנטיבה להשקעות המוכרות בשוק ההון, אשר עד כה לא היו נגישות לקהל המשקיעים הרחב. זאת בין השאר בשל רף הכניסה הכספי הגבוה, הידע והחשיפה להזדמנויות אלה דרך קשרים אישיים ועסקיים – כיוון שהשקעות אלה אינן נסחרות בבורסה והמידע והדיווחים אודותיהן אינם פומביים.

 

בין ההשקעות האלטרנטיביות קיים מגוון עצום של תחומים ואפשרויות – מתשתיות ועד ליצירות אמנות ושעוני יוקרה. יש ביניהן נכסים סחירים, כמו למשל קרנות גידור, סחורות או מטבעות קריפטו; השקעות לא סחירות כמו קרנות פרייבט אקוויטי, אשראי צרכני וקונצרני ומיזמי מימון גדולים; או נכסים פיזיים ודיגיטליים כמו נדל"ן ותשתיות, מוצרי יוקרה ואפילו NFT.

 

על פני 20 השנים האחרונות, גדל חלקן של ההשקעות האלטרנטיביות בהתמדה בתיק המוסדי בכ-20%, לעומת חלקן של השקעות באג"ח ובמניות, שירד ב-2% וב-17%, בהתאמה. השקעות אלה הוכיחו את עצמן עבור הגופים המוסדיים בביצועים עודפים, ובחשיפה פחותה לתמורות כלכליות גלובליות כמו העלאת הריבית והתנודות בשווקים, ולשינויים גיאופוליטיים ודמוגרפיים.

 

גם משקיעים פרטיים החלו להצטרף להשקעות אלה בעשור האחרון - משקיעים בעלי ממון המכונים גם "משקיעים כשירים". אלה הם משקיעים שברשותם נכסים נזילים בסך של כ-8 מיליון שקל לפחות, הכנסה אישית שנתית בסך כ-1.2 מיליון שקל, או שילוב של הכנסות ונכסים העומדים בקריטריונים שקבעה הרשות לניירות ערך, ומקנים לאותם משקיעים את האפשרות להשתתף בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

 

הקריטריונים הללו בכל הנוגע למשקיעים פרטיים הבטיחו את איתנותם הפיננסית ביחס להשקעות אלטרנטיביות, שכן מדובר בדרך כלל בהשקעות לטווח בינוני-ארוך, ובסכומים גבוהים. הנזילות שלהן מוגבלת ותלויה בתחום ההשקעה, מה גם שההשקעות אינן נסחרות בבורסה והדיווחים עליהן הם תקופתיים, לבעלי עניין בלבד. המשמעות היא שאפיקים אלה התאימו למשקיעים בעלי גב כלכלי איתן ואורך רוח, שאינם מוטרדים מתשואת חסר או הפסד בטווח הקצר או הבינוני.  

 

המשמעות הנוספת והחשובה יותר ביחס להשקעות האלטרנטיביות, היא בחירת הגוף המנהל להשקעה, שיהיה בעל המומחיות ונגישות להזדמנויות אלה. לעתים, במיוחד בכל הנוגע לקרנות שעדיין לא איתרו את כלל הנכסים והחברות שבהן ישקיעו (למשל בקרן המשקיעה בנכסי נדל"ן), למוניטין של הגוף המנהל או המשקיע הראשי יש חשיבות קריטית בניהול ההשקעה, בגיוס משקיעים נוספים ובהצלחתה.

 

כעת, כשאופציית ההשקעות האלטרנטיביות מונגשות יותר, עולה חשיבות הגוף המנהל כמי שמנוסה בהתוויית אסטרטגיה ובניהול השקעות לטווח בינוני-ארוך. על מי שיבחר בהשקעות מסוג זה לדעת כי המקום להצטרפות לכל השקעה כזו הוא מוגבל, וחשוב להתייעץ ולבחון כל השקעה באמצעות גורם מקצועי בתחום, על מנת להתאים את סוג ההשקעה לצרכי המשקיעים.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 19/03/2023 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.