האם למניות הבנקים נשאר אוויר לעלות?

אלטשולר שחם
|
09 אפריל, 2017
גילוי נאות


אחרי מספר שנים של דריכה במקום, מדד הבנקים סוף-סוף החל לנוע כלפי מעלה, כפי שהיינו מצפים שיקרה. ב-12 החודשים האחרונים זינק המדד במעל 24%, זאת בהשוואה למדד ת"א 35 שדווקא ירד בכמעט 4% באותה תקופה. הפעילות העסקית בארץ אמנם בצמיחה, אבל הבנקים ממשיכים להתמודד עם סביבה לא תומכת במיוחד, המתבססת על ריבית קרובה לאפס, אינפלציה נמוכה והתגברות רגולטורית מתמדת. למרות זאת, בניכוי הוצאות חד-פעמיות רוב הבנקים הצליחו להשיג תשואה יפה על ההון העצמי שלהם ברבעונים האחרונים.

 

אחד המהלכים המוצלחים של הבנקים המקומיים היה בהגדלת מרווח האשראי - הפער בין הריבית שגובים הבנקים על ההלוואות לבין הריבית שהם מחלקים על הפיקדונות. בסביבת ריבית נמוכה הבנקים אמנם משלמים ללקוחות ריבית נמוכה על הפיקדונות, אבל הם גם מוגבלים בגובה הריבית שהם יכולים לגבות על ההלוואות. למזלם של הבנקים, הביקושים הגדולים בשוק הדיור אפשרו להם להעלות בהדרגה את הריביות על המשכנתאות. הריביות הגבוהות מגלמות בצורה טובה יותר את הסיכון של ההלוואות לשוק הדיור ותורמות להרחבת מרווח האשראי ולכן להגדלת רווחי הבנקים.

 

גם חברות כרטיסי האשראי, שעדיין מוחזקות ברובן על ידי הבנקים, נתנו תרומה משמעותית לגידול בהיקף ההלוואות במערכת הבנקאית. חברות כרטיסי האשראי מצליחות לשווק לציבור בצורה די טובה את "הלוואות האינסטנט" שלהן - הלוואות שניתן לקחת בן רגע, אפילו דרך האינטרנט או הטלפון, בלי להגיע לסניף. מדובר בהלוואות בריבית גבוהה למדי, הלוואות שאולי פחות טובות ללקוחות אבל נהדרות לרווחיות של הבנקים, במיוחד בסביבת ריבית אפסית במשק.

 

הגדלת הרווחיות מגיעה גם מכיוון ההתייעלות שעוברים מרבית הבנקים בשנים האחרונות. הבנקים מתאימים את עצמם למאה ה-21, שבה פעילות הלקוחות עוברת להיות יותר ויותר דיגיטלית, מבלי להגיע לסניפים. ואכן, בשנים האחרונות נסגרו עשרות סניפים וכוח האדם צומצם באלפי אנשים, מה שהוביל לקיטון בהוצאות השוטפות וגידול בשורה התחתונה.

 

לאחרונה, ראינו גם לא מעט בנקים שמימשו נכסים ריאליים. כמו בעלי עניין רבים אחרים, גם הבנקים מבינים כי אנו נמצאים בסביבה תמחורית יקרה יחסית של שוק הנדל"ן והשוק העסקי, ולכן הם מנצלים את הביקושים כדי לממש נכסים בשוויים אטרקטיביים, מה שתורם עוד לשורת הרווח הנקי שלהם.

 

לא הכול "דבש" עבור הבנקים ויש להם אתגרים לא מעטים העומדים בפניהם בשנים הקרובות. הריבית בארץ ככל הנראה לא תעלה בעתיד הנראה לעין, כך שהבנקים יצטרכו להמשיך לפעול בסביבת ריבית נמוכה. הם גם יאלצו להמשיך לפעול תחת רגולציה מכבידה שתגביל אותם בגביית עמלות ומתן הלוואות. לאחרונה אנו רואים יותר ויותר חברות אשראי חוץ בנקאי, חלקן ממוסדות וחלקן חברות המבוססות על הלוואות חברתיות בין אנשים, כך שהתחרות של הבנקים מול חלופות האשראי האלו צפויה להתגבר בעתיד.

 

עדיין, להערכתנו ההגמוניה של הבנקים בתחום ההלוואות לפרטיים ולעסקים צפויה להישאר על כנה בשנים הקרובות, והמשך ההתייעלות של המערכת הבנקאית המסורתית תסייע לבנקים בכך. אחרי העליות של החודשים האחרונים, מניות הבנקים כבר אינן זולות כמו שהיו לפני שנה, אבל הן עדיין נסחרות במכפילים נוחים להשקעה, ונמוכים בהשוואה לבנקים אמריקנים למשל. לכן, אנחנו ממשיכים להיות אופטימיים לגבי מניות המגזר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה