האם מניות הבנקים המקומיים עדיפות על הזרים?

אלטשולר שחם
|
05 מאי, 2015
גילוי נאות


הריביות הנמוכות אמנם מאפשרות לבנקים ברחבי העולם להגדיל את היקף תיק האשראי שלהם, אבל מקשות עליהם לשמור על רווחיות גבוהה. לראיה, הבנקים האמריקנים שיש להם פעילות בנקאית גרידא פרסמו תוצאות כספיות פושרות לרבעון הראשון של השנה – ההכנסות כמעט ולא צמחו והרווחיות השתפרה רק במעט לאור הירידה הנוספת במרווח האשראי.

 

מנגד, בנקי השקעות, שמתבססים גם על פעילויות נוספות, הציגו תוצאות טובות יותר. אחד מהבולטים מבין בנקי ההשקעות בוול סטריט הוא ג'י.פי מורגן. ברבעון האחרון הוא גבר על תחזיות האנליסטים והציג צמיחה בהכנסות וגידול ברווח למניה ל- 1.45 דולרים. אפשר להניח שהמשקיעים עדיין ממתינים לראות כיצד יסתיימו התביעות המשפטיות כנגד הבנק, שנגררות עוד מתקופת משבר הסאב-פריים ב- 2008, אחרת קשה להסביר מדוע הוא נסחר במכפילים נמוכים מבחינה היסטורית.

 

גם הבנקים המקומיים מתקשים לצמוח בסביבת הריבית הנמוכה. בנוסף, הם יצטרכו ככל הנראה להתמודד עם הרוח הנגדית שעלולה להגיע מכיוונו של שר האוצר המיועד, כחלון, שמעוניין בהגדלת התחרות והוזלת העמלות. עם זאת, נראה כי הבנקים כבר מתכוננים ליום שאחרי מינויו, והם עוברים תהליך התייעלות רחב היקף. הבנקים סוגרים סניפים לא רווחיים, מקטינים את מצבת כוח האדם, משקיעים רבות בתחום הטכנולוגי ואף מתכננים לפתוח בנק אינטרנטי. זאת מגמה מתבקשת בעידן הנוכחי בו מרבית הפעולות הבנקאיות שלנו ממילא מבוצעות דרך המחשב או הסמארטפון, וככל שהמגמה תתרחב היא תקטין את ההשפעה של ה"מהפכה" שמתכנן כחלון על תוצאות הפעילות של הבנקים.

 

אם מסתכלים לכיוון אירופה, אפשר לראות כי חלק מהבנקים בגוש חזרו ליציבות טובה ופועלים תחת מרווח אשראי גבוה יחסית, אולם המניות שלהם דרכו במקום בשנים האחרונות. גם בנקים בהודו נראים מעניינים. ההערכה שלנו היא שהריבית במדינה תמשיך לרדת ככל שהאינפלציה תרד, מה שיאפשר לבנקים ההודיים להגדיל את היקף האשראי שהם נותנים ללקוחות. המניות של חלק מהבנקים כבר הגיבו להתפתחויות האלו, אבל נראה שעדיין יש שם אפסייד.

 

אחד היתרונות של הבנקים האמריקנים מתבסס על ההנחה הרווחת כי הפד יתחיל להעלות את הריבית בארה"ב עוד השנה. אם זה אכן יקרה, זה יסייע לבנקים לשפר את מרווח האשראי ולהגדיל את שורת הרווח הנקי, מה שייתן רוח גבית משמעותית לתשואה שלהם על ההון. למרות שזה נותן יתרון מסוים למניות הבנקים האמריקנים, אפשר לשער כי העלאת ריבית בארה"ב תגרור גם העלאת ריבית בארץ תוך פרק זמן לא ארוך מידי. לכן, במקרה כזה גם הבנקים הישראלים ייהנו מהתרחבות מרווח האשראי.

 

מבחינה תמחורית, הבנקים המקומיים נראים יותר אטרקטיביים. הבנקים הגדולים נסחרים כ- 20%-30% מתחת להון העצמי שלהם וחלק מהבנקים הקטנים אף נסחרים במחצית מהונם העצמי. זאת בהשוואה לבנקים האמריקנים, שרובם נסחרים סביב ההון העצמי ואפילו מעליו. חלק נכבד מהבנקים האמריקנים יודעים לייצר תשואה גבוהה הרבה יותר על ההון העצמי שלהם בהשוואה לבנקים המקומיים, אבל זה עדיין לא מסביר את הפער התמחורי הכה הגדול בין הבנקים בשתי המדינות.

 

לסיכום, המערכת הבנקאית בארץ ובעולם נראית יציבה הרבה יותר מבעבר. ככל שהמצב הכלכלי ימשיך להשתפר והריבית תתחיל לעלות, הבנקים יוכלו להציג תוצאות כספיות משופרות ושוויים יעלה בהתאם. בסופו של יום, אנחנו מעדיפים חשיפה למניות הבנקים המקומיים שנראות זולות יותר כרגע.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.