שוק ה-IPO הישראלי מתעורר

אלטשולר שחם
|
08 מרץ, 2017
גילוי נאות


בעוד שוק הנפקות האג"ח המקומי חזר לפריחה, המשכנו לראות בשנים האחרונות בצורת בהנפקות האקוויטי בבורסה בת"א. ב-2015 כולה בוצעו שתי הנפקות ראשוניות וב-2016 בוצעו 3 הנפקות ראשוניות בלבד. המספרים הנמוכים של ההנפקות מוזרים לאור הרעב המסתמן של המשקיעים הישראלים להנפקות כאלו. הוכחה לכך אפשר לראות מביקושי היתר הגדולים שהיו בשני גיוסי ההון של החברות מתחום האנרגיה החלופית שהושלמו לאחרונה. אנלייט למשל התכוונה לגייס הון עבור שלושה פרויקטים של אנרגיית רוח שהיא מתעתדת לבצע בישראל ובאירופה, ובפועל הגופים המוסדיים הזרימו בהנפקה ביקושים גבוהים פי 4 ממה שהיא תכננה לגייס ובמחיר שגבוה בכ-9% ממחיר הנעילה של המניה בבורסה. גם בהנפקה של אנרג'יקס קרה תרחיש דומה. ההנפקה זכתה לביקושי יתר שהובילו את החברה להגדיל את סך הגיוס ל-400 מיליון שקלים, כך שהכסף מההנפקה יכסה את כל עלויות הביצוע של השלב הראשון בפרויקט אותו מתכננת החברה להקים, והיא ככל הנראה לא תזדקק לגיוס חוב משלים.

 

יכול להיות שהרעב של המשקיעים להנפקות אקוויטי מתחיל סוף-סוף להניע גם את שוק ההנפקות הראשוניות (IPO), ולראיה בחודשיים הראשונים של 2017 נרשמו כבר שתי הנפקות ראשוניות. הראשונה היא הנפקת שותפות האנרגיה רציו פטרוליום שנמצאת בשליטתן של משפחות רוטלוי ולנדאו. פעילותה המרכזית של רציו היא בחיפושי נפט וגז מחוץ לישראל, כאשר כיום היא מחזיקה בארבע זכויות לקידוח והפקה במלטה, באירלנד, בפיליפינים ובגינאה, שם שותפה גם ענקית האנרגיה אקסון מוביל. השותפות הצליחה לגייס בקלות 117 מיליון שקלים בהנפקה, 17 מיליון שקלים יותר ממה שתוכנן.

 

ההנפקה השנייה הייתה של חברת נובולוג שבשליטת קרן פימי. החברה עוסקת בשירותי לוגיסטיקה, הפצת תרופות ומוצרים רפואיים עבור חברות רב-לאומיות. בהנפקה נרשמו ביקושים של כמיליארד שקל, פי 4 מהיקף ההנפקה המתוכנן. בשל הביקושים הגבוהים עלה שווי החברה בהנפקה ל-560 מיליון שקל, הרבה מעל למחיר המינימום שנקבע על 470 מיליון שקל. יש הצדקה לביקושים הגבוהים, בכל זאת מדובר בחברה איכותית, אבל להערכתנו המשקיעים רכשו את המניה במחיר יקר מידי - שווי ההנפקה משקף לחברה רווח נקי של 18 על תוצאות מוערכות ל-2016, מכפיל שלא היה מבייש גם חברות מובילות זרות מהתחום בו פועלת נובולוג. זה מלמד שהרעב של המוסדיים למניות חדשות כל כך גדול, שהם מוכנים "לבלוע" כל מניה חדשה כמעט בכל מחיר.

 

להערכתנו, המגמה החיובית באפיק המנייתי והביקושים הגבוהים יובילו בהמשך השנה להתגברות של המגמה החיובית בשוק הנפקות האקוויטי. לאחרונה הונפקה חברת הנדל"ן מנרב פרויקטים בהצלחה עם ביקושי יתר ובמחיר גבוה בכ-15% ממחיר המינימום בהנפקה כמו על ההנפקות האחרונות. חברה נוספת שהגישה תשקיף לקראת גיוס פוטנציאלי קרוב של הון באמצעות הנפקת מניות היא אנגל משאבים, שהנפיקה אג"ח במהלך 2016 וזקוקה להון נוסף למימון מספר פרויקטים בתחום הנדל"ן שהיא מתמודדת עליהם. גם שמה של חברת התקשורת טלרד עלה לאחרונה כמועמדת נוספת להנפקה. החברה ביטלה את הנפקת המניות שתכננה לפני כשלוש שנים לאור ההתלהבות הצוננת שקיבלה מצד הגופים המוסדיים. מאז, החברה הצליחה לשפר את תוצאותיה הכספיות, כך שייתכן שהפעם ההנפקה תצלח. גם יצרנית המל"טים הישראלית אירונאוטיקס הצהירה על כוונתה להנפיק את מניותיה בבורסה בת"א לפי שווי של כמיליארד שקל. ברוב המקרים מדובר בחברות איכותיות שעברו כברת דרך נכבדה לפני שהן מגיעות לשוק ההון.

 

עדיין, לפני ההשתתפות בהנפקה של מי מהן יש לבחון לא רק את איכות החברה והיציבות הפיננסית שלה, אלא גם לתת משקל נכבד להיבט התמחורי של מניותיה, במיוחד לאור רמות התמחור הגבוהות יחסית בהם נמצאים שוקי המניות בארץ ובעולם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה