אג"ח High Yield – תחליף למניות?

אלטשולר שחם
|
06 מרץ, 2016
גילוי נאות

 

הריבית הנמוכה הנהוגה ברוב חלקי העולם מאז המשבר של 2008 הובילה את החברות לקחת הלוואות בהיקפים עצומים. בהיעדר צמיחה אורגנית, חלק נכבד מההלוואות הלך לכיוון של רכישת מתחרות ורכישות עצמיות של מניותיהן. זה סייע לחברות להגדיל את שורת הרווח הנקי למניה ולרצות את המשקיעים. עד לפני שנה עוד הצליחו מרבית החברות לעמוד בהחזרי החוב, אבל ירידת מחירי הסחורות שינתה את התמונה. היא הקטינה את ההכנסות והרווחים של חברות רבות, לא רק אלו שפועלות בתחום הסחורות באופן ישיר אלא גם פגעה בחברות שיש להן קשר עקיף לסחורות, וצמצמה את יכולת שירות החוב שלהן.

 

מטבע הדברים, המשקיעים מכירים בסיכונים האלו, ולכן מתמחרים את האג"ח האלו בהתאם. אבל לא תמיד. אחת הדוגמאות לכך היא חברות ממגזר האנרגיה והסחורות בארה"ב, שבשנים האחרונות גייסו מיליארדי דולרים בחוב בדירוג נמוך. כשמחירי הנפט, הגז ושאר הסחורות היה גבוה, החברות בענף הרוויחו יפה ושירתו את החוב בצורה טובה. אבל, הצניחה במחירי האנרגיה והסחורות הובילה חלק נכבד מהן להפסדים וקשיים לעמוד בהחזרי הריבית. זה הוביל לירידה חדה באפיק ה-HY, במיוחד באג"ח של חברות ממגזר הגז-נפט. להערכתנו מחירי האנרגיה צפויים להישאר נמוכים בעתיד הקרוב ולהמשיך להקשות על החברות במגזר, כך שלדעתנו מוטב להימנע בשלב זה מהשקעה באג"ח של חברות בענף, גם אם התשואה נראית מפתה.

 

שיעור אג"ח HY של חברות האנרגיה והסחורות הוא כ- 13% מתוך סך אג"ח ה-HY, מה שהוביל לירידה חדה של כל מדד ה-HY. הירידות יצרו הזדמנות מסוימת, אבל עדיין, היום בעידן "ריבית אפס" בו חלופות ההשקעה הסולידיות לא אטרקטיביות, לא מפתיע שהתשואה של אג"ח HY נמוכה ביחס לממוצע ההיסטורי. לכן, צריך לבחון את החברות אף יותר בקפידה מבעבר וזאת למרות ששיעורי חדלות הפירעון עדיין נמוכים משמעותית מהממוצע ההיסטורי, אך עשויים לעלות בהמשך.

 

בת"א נסחרות עשרות אג"ח לא מדורגות כאלו של חברות שנקלעו לקשיים תזרימיים או של חברות קטנות שאין ערובה שיוכלו לעמוד בהחזר החוב. רובן מסוכנות מידי. עם זאת, יש גם מספר דוגמאות לאג"ח הנסחרות בצפי תשואה גבוהה לפדיון שנראות אטרקטיביות במשוואת הסיכוי-סיכון.

 

קחו לדוגמא את אג"ח ו' של דיסקונט השקעות, שהיא אמנם מדורגת, אבל מציגה תשואה צפויה גבוהה בדומה לאג"ח HY מקבילות. בשנה האחרונה חל שיפור ניכר במצבן הפיננסי ובפעילות של חברות הבת של החברה ומניותיהן עלו בהתאם. בעוד האג"ח הקצרות נסחרות בתשואה נמוכה יחסית כי המשקיעים חושבים שהם יקבלו את הכסף שנמצא בקופת החברה, מנגד, אג"ח ו נסחרת בתשואה גבוהה יחסית. דסק"ש היא עדיין חברה בעלת מינוף גבוה יחסית, ואג"ח ו' היא בעלת המח"מ הארוך ביותר מבין סדרות האג"ח של החברה. עוד לפני הפירעון שלה, החברה צריכה לפרוע חובות בהיקף של יותר ממיליארד שקלים בשנתיים הקרובות, והמשקיעים כנראה חוששים שהיא תתקשה בכך. למרות זאת, ההתאוששות של חברת האם - אי.די.בי פתוח, ושל חברות הבנות מקטינה את אי הוודאות ומשפרת את יכולת שירות החוב של דסק"ש, כך שאנחנו סבורים שצפי התשואה הגבוהה לפדיון של האג"ח מפצה על הסיכון הטמון בה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.