האם האינפלציה בעולם צפויה להמשיך להיות נמוכה?

אלטשולר שחם
|
03 פברואר, 2015
גילוי נאות

 

ב- 2014, לראשונה מזה שמונה שנים, ראינו את מדד המחירים לצרכן מציג שיעור שלילי של 0.2%-. זה הרבה יותר נמוך מטווח יעד האינפלציה הממשלתי שהינו בין - 1%-3%, שנועד למנוע אינפלציה גבוהה מידי או דפלציה המסכנת את המשק. מבט להיסטוריה מלמד כי זו הפעם השלישית בלבד מאז תחילת חישוב המדד בשנת 1952, שהוא מציג ירידה שנתית.

 

ישראל לא לבד. יפן, שבה נרשמת דפלציה מאז שנות ה- 90 של המאה הקודמת, היא כמובן יוצאת דופן בעניין, אבל גם ברבות ממדינות אירופה נרשמת בשנים האחרונות דפלציה בעקבות המשבר הכלכלי העמוק שעדיין פוקד את היבשת. אפילו בארה"ב, אחת הכלכלות שהתאוששו הכי טוב מהמשבר של 2008, ראינו אינפלציה בשיעור 0.8% בלבד ב- 2014, נמוך מהיעד של הפד האמריקני.

 

אין ספק שלירידת מחיר הנפט וההשפעה שלו על מחירי האנרגיה לצרכן, יש חלק בירידת האינפלציה לאחרונה. עם זאת, כפי שטענו כבר בעבר, אנו סבורים כי זהו חלק משינוי קונספטואלי המתרחש בעשור האחרון. אנחנו מדברים בעיקר על המהפכה הטכנולוגית-אינטרנטית שאנו חווים בשנים האחרונות.

 

קחו לדוגמא את החלפת משלוח ה- SMS שעולים כסף, בהודעות WhatsApp חינמיות, או המעבר משיחות בטלפוניה קווית יקרה יחסית לשיחות חינמיות באפליקציית Viber. המעבר לשימוש בשירותים חינמיים מסוג זה מורידה בצורה משמעותית את היקף השימוש בשירותים הוותיקים, ולפיכך החברות הוותיקות נאלצות להוריד מחירים, דבר התורם לקיטון באינפלציה.

 

גם המעבר ההולך ומתעצם של הסקטור התעשייתי לשימוש במכונות אוטומטיות ורובוטים תומך במגמה הזו. עלויות הייצור והאדמיניסטרציה יורדות ומאפשרות הוזלות מחירים. השיפורים וההוזלות מגיעים גם לתחום השינוע והשילוח ומאפשרות למגמה להתרחב לכל הגלובוס. העובדה שהיום אנשים יכולים לבצע משימות דרך המחשב הנייד בבית, מאפשרת לחברות להקטין את שטחי המשרדים שלהן – שוב, חיסכון בעלויות שמתגלגל להורדת מחיר לצרכן. בעתיד, סביר להניח שנראה רובוטים המחליפים בעלי מקצועות מסורתיים בתחומים רבים, כך שמגמת הירידה בעלויות תלך ותגדל.

 

במילים אחרות, ייתכן כי העידן האינפלציוני של 2-3% בשנה הוא היסטוריה, והעולם יצטרך להתרגל לשיעורים נמוכים יותר בעתיד. המשקיעים מבינים את הדברים האלו ותחזיות האינפלציה ממשיכות להיות נמוכות גם לעתיד הרחוק יותר. כתוצאה מכך, השתטחות עקומי תשואות האג"ח ברחבי העולם לוו בירידה בציפיות האינפלציוניות.

 

מעניין לראות כי עקום התשואות של האג"ח המקומיות דווקא תלול יחסית, בעיקר בחלק הארוך שלו. בנוסף, הפער הנוכחי בין האג"ח הישראליות השקליות לצמודות מראה כי המשקיעים צופים חזרה של האינפלציה בארץ למרכז טווח היעד הממשלתי כבר בעוד מספר שנים. למרות שחזרה לטווח היעד נראית הגיונית, ההערכה שלנו היא כי האינפלציה תמשיך להיות נמוכה עוד תקופה ארוכה. לכן, אנו מצפים כי ככל שיחלוף הזמן נראה ירידה בציפיות האינפלציה יחד עם המשך השתטחות של עקום התשואות של האג"ח המקומיות.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.