האם חברת סליקת ני"ע מעניינת להשקעה?

אלטשולר שחם
|
02 יוני, 2015
גילוי נאות

 

סביר להניח שלא חשבתם על זה, אבל בשבריר השנייה שמהרגע שאתם לוחצים על פקודת ה"קניה" ועד לרגע בו היחידות מנייר הערך שקניתם מופיעות בחשבון שלכם, מתרחשות הרבה מאוד פעולות רישום ותיעוד מאחורי הקלעים. בעבר, כל הרישום הזה התבצע על ידי כתיבה בפועל של תעודות ואישורים (certificate) עבור המניות ואגרות החוב שהחליפו ידיים.

 

עם השנים, כאשר היקפי המסחר צמחו לממדים אדירים, הבורסות והברוקרים התקשו להתמודד עם מבול הניירת שהייתה כרוכה במעבר הניירות בין המשקיעים. בתחילה, הבורסות בארה"ב נאלצו לבטל את המסחר בימי רביעי ולקצר את שעות המסחר בשאר הימים כדי לעמוד בעומס, אולם מאוחר יותר נמצא פיתרון יעיל יותר - הקמתם של מספר גופים שלקחו על עצמם לטפל באופן אוטומטי בכל הפרוצדורות השונות הכרוכות בעניין. מטבע הדברים, המעבר לרישום אוטומטי לא רק אפשר המשך גידול בהיקפי המסחר, אלא גם הקטין מאוד את העלויות הנלוות ואת שיעור השגיאות במסחר. אחד מהגופים המובילים בעולם בתחום, היא חברת (The Depository Trust Company (DTC.

 

החברה נוסדה ב- 1973 וחוללה מהפכה בענף. היא מוחזקת על ידי גופים פיננסים רבים, שהמרכזי בהם הוא בורסת NYSE. באמצעות חברות הבנות שלה, היא מאפשרת לברוקרים, גופים מוסדיים ולבורסות לבצע סליקה יעילה וניהול רישומים מדויקים לגבי שינויים בהחזקות של כל סוגי ניירות הערך עבור משקיעים רבים מכל רחבי העולם. כדי להבין את המספרים האדירים, כיום, החברה מחזיקה בנאמנות מניות, אג"ח וניירות ערך אחרים בשווי של טריליוני דולרים. שטף הנתונים האדיר איתו צריכה להתמודד חברה שכזו והרגולציה המחמירה בה היא חייבת לעמוד, הופך את הכניסה לתחום לכמעט בלתי אפשרית עבור שחקניות חדשות. כתוצאה מכך, החברות הקיימות יכולות לשמר את היתרון התחרותי שלהן, לשמור על יציבות פיננסית וליהנות מהצמיחה המתמדת בהיקפי המסחר בשוק ההון.

 

בנוסף, העובדה שמדובר בחברות רווחיות למדי, מאפשרת להן לחלק דיבידנדים נאים עם תשואות דיבידנד גבוהות בהשוואה לממוצע בשוק. אפשרות טובה להיחשף לתחום, היא באמצעות רכישת מניות בכורה של חברת DTC. מניות הבכורה האלו מתנהגות בדומה לאג"ח קונצרניות, כך שהן צפויות לחלק דיבידנד (בדומה לקופון של אג"ח) של כ- 4.875% בשנה עד שנת 2020, וזאת ללא תלות בתוצאות הכספיות של החברה. לאחר מכן החברה יכולה לפדות את המניות מהמחזיקים או להמשיך לשלם את הדיבידנד בריבית משתנה על בסיס ריבית הליבור ל- 3 חודשים (לתשומת ליבכם כי מינימום ההשקעה בנייר הוא 250,000 דולרים).

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.