המרחב המוגן: זה הזמן לבחון השקעה דפנסיבית בחברות המזון

כשהחשש מפני מיתון עולה, סקטורים דפנסיביים מציעים השקעה יציבה במוצרי בסיס. חברות המזון האירופאיות מציגות תוצאות חיוביות ביחס לשוק, תזרים מזומנים ומעמד איתן

כשהחשש מפני מיתון עולה, סקטורים דפנסיביים מציעים השקעה יציבה במוצרי בסיס. עמודות של מוצרי מזון
אלטשולר שחם
|
14 נובמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 14/11/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

הסימנים להאטה כלכלית גלובלית, לצד התמשכות המלחמה באוקראינה ומשבר האנרגיה העולמי, מאותתים למשקיעים לנהל סיכונים ביתר זהירות. סקטורים דפנסיביים עשויים להתאים למגמה: מדובר בסקטורים של מוצרים בעלי ביקוש קשיח בכל מצב, דוגמת מוצרי מזון, תרופות ותשתיות - שכן אלה מוצרי בסיס שלצרכנים אין אלא להמשיך לרכוש כצורך קיומי, במודע או שלא. בזמני האטה, סקטורים אלה נוטים להיפגע פחות מאחרים.

 

אחד הסקטורים המעניינים בהיבט זה הוא מזון באופן כללי, בדגש מיוחד על תאגידי הענק האירופאיים. לראייה, ביצועי החברות הללו הוכיחו ביצועים טובים יותר מהשוק בדרך כלל ברבעונים האחרונים, ואפילו תשואות חיוביות לעתים – בניגוד לירידות המאפיינות את השווקים בימים אלו. למעשה, בטווח 20 השנים האחרונות הציגו חברות המזון האירופאיות תוצאות לא פחות טובות מהמדדים המובילים.

 

הסיבה לכך היא שבעוד שבשוק הפיננסי מרגישים היטב את הציפייה למיתון ומתמחרים אותה בהתאם, הדברים נראים אחרת בשוק הריאלי. העולם הריאלי ממשיך להתנהג כרגיל פחות או יותר, בוודאי בתחומים שאינם נחשבים למותרות. אנו נמצאים בתקופה שבה אנו חשים רק בניצנים של צמצום הצריכה, על רקע עליות המחירים וסדרת העלאות הריבית בבנקים המרכזיים בעולם ובישראל. באופן טבעי, אם מאמצי ריסון האינפלציה לא ישנו את כיוון הרוח, ככל שאנשים יחושו בהצטמקות ההכנסה הפנויה נראה זהירות רבה יותר וירידה בנכונות לצרוך ולבזבז.

 

ההבדל בין צריכה לבזבוז הוא מהותי, וכאן נכנס היתרון הדפנסיבי של חברות המזון. אנשים צריכים לאכול על מנת להתקיים גם כאשר ההכנסה פוחתת, ונאלצים לוותר או לדחות רכישות אחרות כמו בגדים, בילויים מכוניות וחופשות. אך גם בתחומים שיש בהם ביקוש קשיח ניתן לצרוך מוצרים ברמות שונות של מחיר. היתרון טמון בכך שלתאגידי המזון הגדולים יש פורטפוליו עצום של מוצרים ומותגים בכל קטגוריה ורמת מחיר, כמו גם פיזור גיאוגרפי. הפילוחים הללו מגנים עלינו הן כצרכנים והן כמשקיעים, כיוון שגם במקרה של מיתון ופגיעה מסוימת בתוצאות החברות הללו – הן ייפגעו פחות מאחרות.   

 

סיבה נוספת העומדת מאחורי השקעה מסוג זה היא העובדה שחברות המזון הללו הן לרוב בעלות מאזן חזק, מינוף נמוך ונזילות, כך שמראש הסכנה בהן פחותה גם במקרה של ירידות. אפילו המלחמה באוקראינה, משבר האנרגיה באירופה והתייקרות הסחורות אינם משפיעים על תוצאותיהן באופן מהותי, כיוון שהן יודעות לגלגל את העלויות הלאה, לצרכנים ולספקים. מדובר גם במותגי על ותיקים, ששומרים על רווחיות ומעמד עסקי איתן עשרות שנים ויותר.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 14/11/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.