התעוררות של מניות השבבים - האם לקנות?

אלטשולר שחם
|
04 נובמבר, 2015
גילוי נאות

 

לאחרונה התבשרנו על עסקת מיזוג ענקית נוספת בתחום השבבים - חברת אחסון המידע Western Digital הודיעה על רכישת יצרנית השבבים סנדיסק בעבור לא פחות מ-19 מיליארד דולרים. העסקה הזו היא סיפור מעניין בפני עצמה, במיוחד לאור העובדה שסנדיסק "שמה את עצמה על המדף" כבר תקופה ארוכה, אבל בכל מקרה המיזוג הזה הוא חלק מגל אדיר של מיזוגים ורכישות בענף בשנה האחרונה. זה הביא לשיא בהיקף המיזוגים והרכישות של חברות טכנולוגיות בכלל ושל חברות מתחום הסמיקונדקטורס במיוחד. למעשה, המיזוגים בענף השבבים היוו כ-30% מכלל העסקאות בתחום הטכנולוגי בעוד החברות הללו מהוות רק כעשירית משווי השוק המצרפי של הסקטור.

 

בין העסקאות הבולטות שראינו השנה אפשר לציין את יצרנית השבבים הסינגפורית - אווגו טכנולוג'יס, שרכשה את ענקית השבבים ברודקום תמורת 37 מיליארד דולר, את יצרנית המוליכים למחצה ההולנדית NXP שרכשה את יצרנית השבבים פריסקייל בסכום של 11.8 מיליארד דולר ואת אינטל שרכשה ב- 14 מיליארד דולר את אלטרה.

 

שטף המיזוגים הזו אינו מקרי, בשנים האחרונות חוות החברות בענף האטה משמעותית בפעילותן בגלל הדעיכה בדרישה למחשבים אישיים (PCs) ולטאבלטים בכל רחבי העולם. ההאטה בצמיחה בסין, שידועה כצרכנית גדולה של מוצרים אלקטרונים, גם היא העיבה על פעילות החברות. בעיה נוספת, היא רצונן של החברות להישאר בחזית הטכנולוגית מצד אחד, אבל מנגד קיימות עלויות פיתוח גבוהות למדי לפיתוח מוצרים חדשים וטכנולוגיות מתקדמות. בעידן של קיצוצים בהיקף ההשקעות הקפיטליות (CapEx) ורצון עז לרצות את המשקיעים, לחברות אין ברירה אלא להעדיף צמיחה לא-אורגנית באמצעות רכישות. מגמת הקונסולידציה הזו היא פיתרון יעיל - היא מקטינה את מספר השחקנים בתחום, משמחת את המשקיעים שמחפשים צמיחה, ובסופו של דבר גם מקלה על החברות להקצות יותר משאבים למוצרים חדשים.

 

ואיך ממנים את הרכישות האלו? הקטנת תקציבי המו"פ של החברות בענף וההתייעלות שהן עברו בשנים האחרונות, הובילו אותן לצבור קופות מזומנים גדולות למדי. יחד עם סביבת "ריבית אפס", שמאפשר לקחת הלוואות בתנאים מצוינים, זה מאפשר לחברות לממן די בקלות גם רכישות הכרוכות בסכומי עתק של מיליארדי דולרים. בחלק נכבד מהמקרים מדובר במיזוג עם חברה בעלת פעילות דומה או משלימה כך שנוצרת סינרגיה טובה בין החברות המתמזגות. הן גם בדרך כלל מתבססות על מתקני ייצור בעלי מאפיינים דומים, כך שהחברה הממוזגת יכולה לייצר חיסכון דרמטי בעלויות התפעוליות וכתוצאה מכך לשפר את שורת הרווח.

 

צריך לשים לב שבמיזוגים האחרונים כבר נראתה פרמיה משמעותית של הצעות הרכש מעל למחיר המניה הנוכחי של הנרכשות, לעיתים אף עשרות אחוזים מעליו. זה נעוץ הן ברמות התמחור הנמוכות יחסית של המניות בענף והן בעקבות רצונן החזק של הרוכשות להציג צמיחה בפעילותן. להערכתנו, "ההתעוררות" הזו במגזר אינה קצרת טווח ומניות הסקטור נראות מעניינות להשקעה בתקופה הנוכחית.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.