מי יהיו המרוויחים והמפסידים מהעלאת הריבית?

אלטשולר שחם
|
04 אוגוסט, 2015
גילוי נאות

 

הכלכלה האמריקנית עדיין לא הגיעה לצמיחה מלאה בדומה למצב שלפני המשבר של 2008, אולם השיפור בה בהחלט ניכר ברבעונים האחרונים. זה מקרב את העלאת הריבית הראשונה. ואכן, בנאומה האחרון הצהירה נגידת הבנק המרכזי כי הפד צפוי להעלות את הריבית בארה"ב עוד השנה. ההעלאה בוודאי לא תהיה חדה – אולי רבע ואולי חצי אחוז, אולי במנה אחת ואולי בשתיים, אבל זאת תהיה העלאה ראשונה בשרשרת שמטרתה להחזיר את הריבית לרמה ריאלית יותר. אחרי שנים בהן החברות התרגלו ל"ריבית אפס", אפשר לשער שלהעלאה יהיו השלכות על החברות במשק.

 

להזכירכם, במהלך תוכנית ההקלה הכמותית ירדה הריבית לאפס והוזרמו למשק האמריקני כמעט 4 טריליון דולרים. זה אפשר לבנקים להגדיל את האשראי ולתת מימון זול לחברות במשק. זה עבד. הריבית הנמוכה אכן החזירה את הצמיחה לכלכלה האמריקנית, אבל הפכה את החברות והצרכנים ל"מכורים" להלוואות. העניין הוא, שחברות רבות לקחו הלוואות למטרות שאינן לצרכי צמיחה אורגנית, אלא כדי לממן רכישות של מתחרות, ביצוע רכישה חוזרת של מניותיהן ואף חלוקת דיבידנד. אלו בהחלט מהלכים חיוביים, אולם הם היוו את מנועי הצמיחה והשיפור במאזנים העיקריים של החברות. הבעיה היא שזה התבסס על סביבת הריבית האפסית, והעלאת הריבית עשויה לקלקל את החגיגה הזו.

 

מנגד, הבנקים צפויים להיות בין המרוויחים המרכזיים מהעלאת ריבית. בשנים האחרונות ראינו התכווצות במרווח האשראי של הבנקים האמריקנים לשפל היסטורי. למרבה ההפתעה, הבנקים מסתדרים לא רע גם עם מרווח האשראי המצומצם הנוכחי, כך שכל עליית ריבית של עשירית אחוז תשפר את התוצאות הכספיות שלהם בצורה דרמטית. זה הופך את הבנקים לאטרקטיביים להשקעה בעת הנוכחית. סוגיית העלאת הריבית אינה נחלתה הפרטית של ארה"ב. למעשה, רבים מנגידי העולם המערבי, כולל הנגידה הישראלית, עוקבים בשבע עיניים אחרי התנהגות הפד האמריקני בנוגע לריבית. כשהוא יפעל, ייתכן שנראה גל של העלאות ריבית ברחבי העולם, במיוחד במדינות שמצבן הכלכלי חזק.

 

כמו בארה"ב, גם כאן הבנקים ייהנו מהעלאת הריבית. מנגד, חברות הנדל"ן למשל, ובמיוחד הממונפות מביניהן, עלולות להיקלע לבעיה. הן התרגלו למימון כמעט בחינם, ואלו שהתמנפו יתר על המידה עלולות להתקשות "לגלגל" את החובות שלהן בעתיד. קשיים עלולים לצוץ גם מקרב הצרכנים הפרטיים, בעיקר אלו שרכשו דירות למגורים או להשקעה עם משכנתא צמודת פריים. במקרה של עליית ריבית משמעותית יותר, יגדלו החזרי ההלוואה החודשיים שלהם, מה שיכול להקשות עליהם לעמוד בתנאי ההלוואה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.