עד מתי ימשך הראלי בעידן טראמפ?

אלטשולר שחם
|
06 פברואר, 2017
גילוי נאות


עידן דונלד טראמפ יצא לדרך לאחר שהנשיא החדש הושבע בבית הלבן. לא חלפו שבועיים מאז הכניסה לתפקיד, וכבר יש מי שמהמרים שהוא לא יסיים את הקדנציה כולה, זאת בנוסף למפגינים אמריקנים לא מעטים שמערערים בכלל על הלגיטימיות של הבחירה שלו. גם בשוק ההון הביעו רבים חששות מהבחירה של טראמפ, אולם בפועל, בחודשיים וחצי מאז בחירתו המדדים המובילים בוול סטריט דווקא הציגו עליות יפות. אם מסתכלים על התוכניות של טראמפ אפשר להבין את הסיבה לחגיגה בשוק.

 

טראמפ הוא אולי בעל אישיות בעייתית במקצת, אבל מהעיניים של האזרח האמריקני התוכניות שלו עושות שכל. ראשית, הוא מתכנן השקעה אדירה של מעל טריליון דולר בשיקום התשתיות בארה"ב, שחלק נכבד מהן כבר התיישן ולא תוחזק כראוי לאורך השנים. הוא מתכנן הורדת מס לחברות ופרטיים במטרה לעודד תעסוקה בתוך המדינה ולייצר צמיחה גבוהה יותר במשק. אלו חדשות מצוינות במיוחד עבור החברות האמריקניות הקטנות יותר, כאלו הפועלות בתוך ארה"ב, שייהנו משיפור ברווחיותן אם זה אכן יצא לפועל. טראמפ גם מתכוון להגדיל את ההשקעה בגופי הביטחון, בציוד לחימה ולהקטין את הרגולציה והבירוקרטיה. טראמפ הצהיר גם כי בכוונתו לפתוח מחדש את הסכמי הסחר עם קנדה, מקסיקו ומדינות נוספות בעולם, מה שיכול להשפיע על מחירי המוצרים בארה"ב.

 

אין ספק שאם תוכניותיו של טרמאפ כאמור יצאו לפועל, הן עשויות להיטיב עם הכלכלה האמריקנית וגם לתרום לכלכלה העולמית. הבעיה היא שמדיניות פיסקאלית כמו זו שמתכנן טראמפ, בניגוד למדיניות מוניטרית בה הבנק המרכזי מוריד ריבית או מדפיס כסף, לא רק שמצריכה תכנון מדוקדק, אלא שגם לרוב לוקח זמן עד שרואים את הפירות שלה. התמחור הנוכחי של רבות מהמניות בוול סטריט מגלם שיפור בהכנסות וברווחיות כבר בעתיד הקרוב בעקבות ההטבות של טראמפ. אבל, אם השיפור הזה לא יגיע כבר בדוחות הקרובים, המשקיעים עלולים להתייאש ולהוריד את המניות לרמות מחיר נמוכות יותר, שמשקפות דחייה ביישום התוכניות של טראמפ.

 

הסיפור לא נגמר כאן. צריך לזכור כי גם לפתיחה של הסכמי סחר עלולה להיות השפעה שלילית על שני הצדדים, ולא בטוח שהמשקיעים לוקחים את זה בחשבון. בעיות נוספות עלולות לצוץ בטווח הארוך יותר בגלל הפגיעה בהכנסות המדינה ממסים והגידול בהוצאות הממשלתיות יחד עם ההתבססות של מדיניות טראמפ על חוב. המשמעות היא התרחבות הגירעון ועלייה בהיקף החוב הלאומי. טראמפ הוא בעל היסטוריה ארוכה של הקמת חברות ומינוף מופרז של פעילות, מה שבסופו של דבר הוביל את חלקן לפשיטת רגל. אם התוכניות של טראמפ לא ייצרו את הצמיחה המיוחלת, ארה"ב עלולה למצוא את עצמה בסיטואציה פיננסית דומה לזו של החברות הכושלות של טראמפ בעבר, כלומר חוב שיהיה גבוה בצורה משמעותית מהתמ"ג האמריקני.

 

לעת עתה, המשקיעים מתעלמים מהבעיות הטמונות בתוכניות של טארמפ ונותנים לו הרבה קרדיט, ואפשר לראות את זה בתמחור הנדיב למדי שמקבלות רבות מהמניות, בעיקר במגזרי התשתיות, הפיננסים והשירותים. כעת, נשאר להמתין ולראות אם טראמפ אכן יבצע את התחייבויותיו, מתי ובאיזה היקף. אם הוא יאכזב, אלו יהיו חדשות פחות טובות עבור שוק המניות האמריקני. מה שבטוח, תקופת הכהונה שלו תהיה מסקרנת ותוססת במיוחד.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. ***המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה מחזיקים או עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.