אזרחים ותיקים, כך תוכלו למקסם את הזכויות וההטבות המגיעות לכם

העולם השתנה. גמלאים שפורשים היום מבלים שנים ארוכות בפנסיה, בין היתר לאור התארכות תוחלת החיים. בשנים אלה ההכנסה המרכזית היא קצבת הפנסיה, ולכן רצוי למקסם ככל שניתן את ההטבות הניתנות לבני הגיל השלישי במגוון תחומים

"רצוי למקסם ככל שניתן את ההטבות הניתנות לבני הגיל השלישי". אנשים מקבלים הסבר
אלטשולר שחם
|
08 אוגוסט, 2021

תוחלת החיים שלנו הולכת ומתארכת ככל שעובר הזמן. המשמעות היא שגמלאים שוהים היום יותר שנים בפנסיה מבעבר, כך שתקופה זו יכולה להגיע אפילו לעשרים שנים או יותר. המשרד לשוויון חברתי נערך כבר היום לכך שאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל תכפיל עצמה בעוד כעשרים שנים. כדי לשהות יותר שנים בפנסיה יש צורך בגב כלכלי איתן ובניהול חכם יותר של המשאבים שנצברו במהלך שנות העבודה. בתור גמלאים ישנה שורה ארוכה של הטבות שניתנות מטעם המדינה, וחשוב להכיר אותן ולמקסם אותם כלל שניתן. ידע הוא כוח, ואם נדע יותר על ההטבות שמגיעות לנו נוכל להוציא את המיטב משנות הפרישה המתארכות ואולי אף לממש בהן את כל מה שחלמנו ולא יכולנו להגשים במהלך שנות העבודה האינטנסיביות.

 

אזרחים ותיקים יכולים ליהנות ממגוון זכויות והטבות באמצעות הנפקת תעודת אזרח ותיק המעניקה הטבות רבות ומגוונות. כמו למשל בתשלומים שוטפים של מים או חשמל, דיור, תחבורה ציבורית, ארנונה, תרבות הפנאי וגם בתחומים כמו החיסכון הפנסיוני או השקעה בשוק ההון. כך למשל, אזרחים ותיקים המקבלים קצבת זקנה זכאים גם להנחה של עד 25% בתשלום הארנונה, ומקבלי גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי יכולים לקבל הנחה של עד 70% בתשלום הארנונה. הטבות אלה יכולות להסתכם בסכומים של מאות שקלים בחודש וניתן למצוא את הפירוט המלא באתר של המשרד לשוויון חברתי.

 

פטור ממס על קצבת הפנסיה

הטבה משמעותית נוספת ניתנת לגמלאים גם בתחום החיסכון הפנסיוני. לאחר הפרישה, הפנסיה היא למעשה תחליף למשכורת החודשית ששכירים התרגלו לקבל לאורך שנות העבודה. נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67 שמתחילים לקבל קצבה פנסיונית, יכולים ליהנות מפטור מתשלום מס בעבור חלק מהקצבה. מימוש ההטבה, שלא ניתנת בצורה אוטומטית אלא מחושבת בצורה פרטנית לכל חוסך/ת, מתבצע באמצעות פנייה יזומה לרשות המיסים על מנת לקבל את הפטור. בנוסף, חשוב שגמלאים יוודאו מול קרן הפנסיה שלהם שהם מקבלים הטבות נוספות כמו נקודות זיכוי, ומבצעים תאום מס במקרה שבו קיימים מספר מקורות הכנסה מעבודה גם לאחר מועד תחילת קבלת הקצבה הפנסיונית.

 

גם בתחום ההשקעות גמלאים יכולים ליהנות מהטבות מס משמעותיות וייחודיות, כאשר היום קיימים מגוון מכשירי השקעה שניתן להתאים לכל צורך. בין מכשירים אלה ניתן למנות למשל קופת גמל במסגרת תיקון 190, או קופת גמל להשקעה שניתן לייעד כחיסכון עבור הילדים או הנכדים. גמלאים שנולדו לפני שנת 1948, למשל, זכאים לפטור ממס רווח הון על פיקדון בנקאי ו/או על רווחים מפוליסת חיסכון (עד לתקרה הקבועה בחוק). על פיקדון שקלי בבנק משולם בדרך כלל מס רווח הון של 15% על הרווח הנומינלי ובפוליסה שיעור המס עומד על 25% מהרווח הריאלי. מדובר בהטבה שיכולה להגיע לסכום משמעותי והיא ניתנת באופן אוטומטי בעת שחרור הפיקדון בבנק או באמצעות פנייה לרשות המיסים כאשר מדובר על פוליסת חיסכון.

 

מכשירי ההשקעה מאפשרים בנוסף לתכנן נכון את נושא ההעברה הבין דורית. כמעט בכל מכשיר השקעה ישנה אפשרות לקבוע מוטבים, כלומר להחליט למי ישולמו הכספים לאחר הפטירה. אם לא ימונו מוטבים, הכספים ישולמו ליורשים החוקיים, מה שמצריך הוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה – הליך מורכב שעשוי לקחת זמן. כדי שזה יקרה, יש לדאוג מראש למינוי המוטבים ועדכון שלהם במידת הצורך. בכל מקרה, בטרם קבלת ההחלטה חשוב להתייעץ עם בעל/ת רישיון פנסיוני שיסייעו באפיון הצרכים והמטרות ויכלו להתאים את מכשירי ההשקעה לצורך הייחודי של כל חוסך/ת.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.