אפשרויות חיסכון פיננסי לבני הגיל השלישי

אלטשולר שחם
|
15 ינואר, 2019

הגיל השלישי הוא הגיל השני החדש. תוחלת החיים במדינת ישראל נמצאת במגמת עלייה, והדאגה לאיכות החיים בשנים שלאחר היציאה לפנסיה הופכת למרכזית יותר ויותר.

הגיל השלישי הוא הגיל השני החדש. תוחלת החיים במדינת ישראל נמצאת במגמת עלייה, והדאגה לאיכות החיים בשנים שלאחר היציאה לפנסיה הופכת למרכזית יותר ויותר. החיסכון הפיננסי הנזיל שצברתם לפני הפרישה ילווה אתכם לאורך השנים הבאות כמקור הכנסה לצד הפנסיה, יאפשר לכם לשמור על רמת החיים אליה הורגלתם ולמימון הפעילות בשעות הפנאי הרבות, למתנות לנכדים ועוד. ישנה חשיבות רבה לבחירת  אפיק השקעה שייתן מענה לכל הצרכים, כמובן לצד ניהול השקעות ומקסום הטבות מס להם אתם זכאים. כאן המקום להזכיר כי חלק מתכנון הירושה מצריך גם לבחון אפיק השקעה שיאפשר ליורשים למשוך את הכספים בצורה פשוטה ובמס מופחת.

 

כיום ישנן אפשרויות השקעה שונות המכילות הטבות מס ייחודיות לגמלאים, שהופכות את אפיקי ההשקעה לאטרקטיביים כאשר שתי אפשרויות בולטות הן קופת הגמל - תוך ניצול תיקון 1190 לפקודת מס הכנסה, והשנייה היא קופת הגמל להשקעה.

 

קופת גמל תיקון 1190

תיקון שנעשה בפקודת מס הכנסה (המוכר בשם תיקון 190) המעניק הטבה משמעותית לבני הגיל השלישי - האפשרות להשקיע בקופת הגמל ולשמור על נזילות הכספים (משיכה בסכום חד פעמי) ולמעשה ליהנות מיתרונותיה הרבים של קופת הגמל כמכשיר השקעה בשוק ההון. אמנם האפשרות להפקיד בקופת הגמל אפשרית בכל גיל, אך תיקון 190 קובע כי משיכת הכספים בסכום חד פעמי2, ללא קנס ובתשלום מס רווח הון בלבד, אפשרית רק למי שגילו מעל 60 ומקבל פנסיה3 העולה על 4,418 ₪ (נכון לשנת 2018).

 

ניהול ההשקעות בקופת הגמל מתבצע על ידי מנהלי השקעות מקצועיים, במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות. ישנם מסלולים סולידיים ללא חשיפה למניות ולנכסים הנחשבים מסוכנים, ומסלולים עם רמת סיכון גבוהה יותר בעלי חשיפה למניות. מגוון מסלולי ההשקעה מאפשרים לכם להתאים את רמת הסיכון למטרת החיסכון, בין אם זה לטובת שיפוץ הבית בעוד מספר שנים בודדות או עבור מתנה לנכד שנולד בשעה טובה, המיועדת לעוד 18 שנים. כמובן שניתן לבצע שינויים ולעבור בין המסלולים לאורך שנות החיסכון, כאשר המעבר מתבצע ללא עלות וללא אירוע מס. למעשה יש כאן יתרון נוסף, מכיוון שאנו דוחים את תשלום מס רווח ההון למועד המשיכה. המשמעות היא הגדלת התשואה לאורך השנים וזה עשוי להיות שווה לכם לא מעט כסף.

 

יתרון נוסף ומרכזי בתחום ניהול ההשקעות מעבר לפיזור הרחב בין אפיקי ההשקעה, הוא האפשרות להשקיע בנכסים לא סחירים כמו הלוואות, השקעה בפרויקטים ותשתיות, נדל"ן מניב, קרנות השקעה פרטיות ועוד. נכסים אילו עשויים להניב תשואה עודפת לאורך זמן, בין היתר בתקופות שהשווקים תנודתיים.

 

יתרון קטן נוסף אך חשוב הוא האפשרות לקבוע מוטבים. במקרה פטירה חלילה, יקבלו המוטבים את הכספים ללא צורך בהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה (שהוצאתם הינה הליך שעשוי לקחת כמה חודשים), מה שבהחלט מקל על אופן קבלת הכספים ומקצר משמעותית את הליך המשיכה.

 

משיכת הכספים בסכום חד פעמי, במידה ואתם עומדים בתנאים (מעל גיל 60 ומקבלים פנסיה מינימלית2) מלווה בניכוי מס רווח הון בשיעור של 15% בלבד על הרווח הנומינלי4 (במקום 25% על הרווח הריאלי). מי מכם שיבחר להעביר את הכספים לקופת גמל המשלמת קצבה לצורך קבלת פנסיה חודשית החל מגיל 60, הפנסיה תהיה פטורה ממס ללא קשר להכנסות נוספות, וכך בעקיפין גם הרווחים שנצברו לאורך השנים.

 

חוסך שנפטר חלילה בטרם הגיעו לגיל 75, הכספים שנצברו בקופת הגמל ישולמו למוטבים שלו בסכום חד פעמי פטור ממס. ואילו במקרה פטירה מעל גיל 75, ינוכה מס רווח הון של 15% בלבד (על הרווח הנומינלי).

 

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא אפיק השקעה פיננסי חדש שהושק לפני כשנתיים על ידי משרד האוצר, במטרה לאפשר לציבור לחסוך ולהשקיע בצורה קלה ופשוטה בשוק ההון, תוך שמירה על נזילות הכספים. במשיכה ינוכה מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, כפי שמקובל במוצרים דומים. בקופת הגמל להשקעה החוסך נהנה מאותם יתרונות ניהול ההשקעות של קופת הגמל הרגילה, כך שלמעשה קופת גמל להשקעה עשויה להוות אלטרנטיבה עבור מי מכם שלא מקבלים קצבה מזערית (4,418 בחודש נכון לשנת 2018) ולא יכולים ליהנות מהנזילות וההטבות בחיסכון בקופת גמל על פי תיקון 190. אולם בניגוד לקופת גמל רגילה, בקופת גמל להשקעה קיימת מגבלת הפקדה שנתית5 בסכום של 70,000 שקלים לחוסך. חיסכון בגמל להשקעה מאפשר גמישות בהחלטה כיצד למשוך את הכספים, שכן חוסך שהגיע לגיל 60 יכול לבחור למשוך את החיסכון כפנסיה בגיל פרישה6, וליהנות מפטור מלא ממס, וכך בעקיפין, אין תשלום מס על הרווחים שנצברו לאורך השנים.

 

שתי האפשרויות מגלמות בתוכן את היתרונות של חיסכון בקופת גמל: ניהול השקעות מקצועי, הקלות והפשטות להתנהל עם החיסכון, תכנון העברה בין דורית ויתרונות מס. השילוב בין מאפיינים אלה מייצר חלופות השקעה אטרקטיביות. זכרו, ישנם ההבדלים בין המוצרים מבחינת תנאי המשיכה של הכספים ואפן המיסוי, ועל כן חשוב לבחור את המוצר המתאים ביותר עבור צרכיכם.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: 1. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת השעה) התשע"ב 2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005 – תיקון מספר 8. 2. כספים המופקדים לקופת גמל בסכום העולה על התקרה השנתית המוטבת המזכה בהטבת מס (ניכוי או זיכוי על פי הוראות סעיפים 45 א ו-47 לפקודת מס הכנסה) מוגדרים כ"תשלומים פטורים" (קצבה מוכרת). המשיכה הינה בדרך של היוון קצבה מוכרת וכפופה לעמידה בתנאים הקבועים בהסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי ונהלי החברה. 3. בסכום העולה על "סכום הקצבה המזערי" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ה 2005. 4. יתרון זה עשוי להשתנות בהתאם לשינויים בשיעורי האינפלציה והתשואה בקופה. במידה ויבחר למשוך את הכספים שהופקדו עד התקרה המוטבת, ישלם בגינם מס הכנסה בשיעור המס השולי החל עליו בהתאם להנחיות פקיד השומה לקופה. 5. סכום תקרת ההפקדה מתייחס להפקדות עמית בכלל חשבונותיו בכל קופות הגמל להשקעה, הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן מדי שנה. סכום ההפקדה המינימלי הוא 200 שקלים. 6. בהתאם להוראות הדין נכון לנובמבר 2018, לא קיים מנגנון למשיכת כספים כקצבה מקופת גמל להשקעה או לניוד קופת גמל להשקעה. כאשר יתאפשר ניוד בין קופות גמל, ניתן יהיה לבצע משיכה של הכספים כקצבה החל מגיל פרישה על ידי ניוד הכספים לקופה משלמת לקצבה, וקבלת הכספים כקצבה חודשית. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח | האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות התקנון הרלוונטי והנחיות החברה | אין באמור לעיל כדי למצות ו/או להחליף את הוראות חוק קופות הגמל ו/או פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין | אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד