בעלי שכר גבוה? כך תבדקו האם אתם ממקסמים את החיסכון הפנסיוני

החל מאוקטובר 2022 עברה המדינה למנגנון חדש של הבטחת תשואה בשיעור 5.15% צמוד בקרן הפנסיה המקיפה. המנגנון מבטיח כרית ביטחון מפני התנודתיות בשווקים, אך כדאי לשים לב גם למגבלה על גובה ההפקדה החודשית

החל מאוקטובר 2022 עברה המדינה למנגנון חדש של הבטחת תשואה בשיעור 5.15% צמוד בקרן הפנסיה המקיפה. לוח שנה עם מטבעות
אלטשולר שחם
|
14 דצמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 14/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

החיסכון לפנסיה הוא הרכיב החשוב ביותר בתיק החיסכון שבידי כל אחד מאתנו, ואין זה מפתיע שרבים מקפידים להקדיש זמן ומחשבה לבחירה וטיוב של מאפייני החיסכון הזה, ובמשא ומתן על דמי הניהול שמנכים ממנו הגופים שמנהלים את החיסכון, ועל גובה ההפקדה החודשי שמעביר המעסיק. מעבר לחיסכון עצמו, ישנה חשיבות רבה גם לכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה, ולכן חשוב מאוד לוודא כי קיים בה כיסוי ביטוחי מקיף, על מלוא השכר.

 

בדיקת היקף הכיסוי הביטוחי בחיסכון הפנסיוני רלוונטית במיוחד לבעלי שכר גבוה, כיוון שבקרן הפנסיה המקיפה קיימת מגבלת הפקדה חודשית. ההפקדה העודפת אמנם מועברת באופן אוטומטי לקרן משלימה - ועל כך מייד נפרט - אולם חשוב לבדוק את רכיבי החיסכון והביטוח בכללותם על מנת למקסם את התמורה בעת הצורך.

 

קרן הפנסיה המקיפה כוללת כיסוי ביטוחי למקרה פטירה ולמקרה נכות (אובדן כושר עבודה), וניתן לבטח בה שכר עד לגובה של פי שלושה מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2022, עמדה תקרה זו על 31,653 שקל. בנוסף, לחוסך בקרן המקיפה מוצעים מסלולי השקעה מגוונים לצד הבטחת תשואה על 30% מהכסף. זאת, באמצעות מנגנון של אג"ח מיועדות, צמודות מדד, שמנפיקה המדינה ושבהן מושקעים 30% מנכסי הקרן, ואשר מעניקות תשואה של 4.86%. החל מאוקטובר 2022 המדינה עברה למנגנון חדש של הבטחת תשואה ככרית ביטחון בשוק ההון של 5.15% צמוד (על הכספים החדשים שיצברו החל מאוקטובר).

 

מנגנון זה מבטיח לחוסכים הגנה מפני התנודתיות בשווקים, אולם הוא גם קובע מגבלה על גובה ההפקדה החודשית, וזו עומדת, נכון לשנת 2022, על 4,326 שקל. המשמעות היא שישנה מגבלה גם על גובה השכר שאפשר לבטח בקרן. כך למשל, עובד שמפקידים לו 18.5% (לפי פנסיה חובה) יכול להפקיד למקיפה עד לשכר של כ-24 אלף שקל, ומעבר לכך סכום ההפקדה עובר את התקרה.

 

הפתרון שמציעות קרנות הפנסיה לבעלי שכר גבוה יותר הוא הפקדה בקרן הפנסיה הכללית המכונה "קרן משלימה". קרן זו פועלת לצדה של הקרן המקיפה וקולטת את סכומי ההפקדות העודפים ש"גולשים" מעבר לתקרת ההפקדה.

 

בקרן הכללית כל הכספים מושקעים בשוק ההון ואין מגבלה על סכום ההפקדה. ניתן לחסוך בה סכומי כסף גדולים במסלול יסוד שאינו כולל מרכיב ביטוחי, אך ישנם גם מסלולים הכוללים ביטוח בדומה לקרן המקיפה. ניתן לבטח בה שכר של פי עד ארבעה מהשכר ממוצע במשק (42,204 בשנת 2022), כלומר, כתוספת לחיסכון בקרן המקיפה, שילוב של שתי הקרנות מאפשר פתרון של הפקדה בגין שכר גבוה של עד כ-70 אלף שקל בחודש.

 

יתרון נוסף הוא שאין צורך לפתוח קרן כללית באופן אקטיבי, אלא ברגע שיש הפקדה עודפת בקרן המקיפה מתבצעת גלישה אוטומטית של הסכום העודף לקרן המשלימה, עם אותם דמי ניהול, אותו מסלול השקעה ואותו מסלול ביטוח. ניתן כמובן להצטרף לקרן באופן יזום, באמצעות טופס הצטרפות, ולבחור את מסלולי החיסכון והביטוח הרצויים, ובמקרה של "גלישה" מהקרן המקיפה, אפשר לפנות לחברה המנהלת ולשנות את מסלול ההשקעה ומסלול הביטוח.

 

בעלי הרישיון הפנסיוניים באלטשולר שחם יעמדו לרשותכם בכל שאלה, ויבדקו עבורכם את ניוד הכספים לקרן המשלימה על מנת לוודא את מלוא הכיסוי וליהנות מאותם יתרונות כמו בקרן המקיפה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 14/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.