האם גיל הפרישה לפנסיה לנשים יעלה ומה זה יעשה לפנסיה שלך?

ענת כנפו תבור
|
12 אוגוסט, 2018

על אף המלצות מקצועיות, גיל הפרישה לנשים עוד לא עלה בחקיקה.

 

 
שוב ושוב עולה לדיון נושא העלאת גיל הפרישה לפנסיה לנשים ובכל פעם הוא נותר ללא שינוי. האם גיל הפרישה של נשים יעלה בסופו של דבר?

גיל הפרישה הקבוע בחוק עומד כיום על 62 לנשים ועל 67 לגברים. וועדה מקצועית שדנה בנושא המליצה להעלות את גיל הפרישה לפנסיה לנשים בהדרגה עד לגיל 64. גיל הפרישה הקבוע בחוק משפיע בעיקר על מועד הזכאות לקבלת קצבאות זקנה מהביטוח הלאומי אך הוא גם מייצר נורמה חברתית במשק. העלאת גיל הפרישה לנשים עלתה לדיון בכנסת מספר פעמים אך לא התקבלה כל החלטה. לאחרונה, הנושא עלה לדיון מחודש בעקבות החלטה לקצץ בזכויות החוסכים בקרנות הפנסיה הוותיקות. אם החוק לא ישונה, יקוצצו בעוד כשנה קצבאות הפנסיה בקרנות הוותיקות כדי שהן יוכלו לשלם קצבאות פנסיה לנשים במשך זמן ארוך יותר, בשל גיל הפרישה הנמוך ותוחלת החיים הארוכה יותר של הנשים.

כיצד תשפיע העלאת גיל הפרישה לנשים על קצבאות הפנסיה של החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות?

גיל הפרישה החוקי אינו משפיע ישירות על קרנות הפנסיה החדשות. כבר היום אפשר לקבל פנסיה החל מגיל 60, וגברים ונשים יכולים לבחור בכיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה שיסתיים במועדים שונים בין גיל 60 לגיל 67, לפי האפשרויות הקיימות. הבעיה היא שגיל הפרישה הקבוע בחוק הופך במהרה לבנצ׳מארק מקובל לגיל הפרישה לנשים. ככל שנשים פורשות מוקדם יותר, הן לא יספיקו לצבור סכום מספיק לפנסיה והחיסכון יצטרך להספיק להן לתקופה ארוכה יותר לאחר הפרישה. לכן, קצבת הפנסיה של מי שפורשת מוקדם תהיה קטנה יותר.

לסיום ענת, האם הנשים שצופות בנו יכולות לעשות משהו כדי להגדיל את קצבת הפנסיה שיקבלו לאחר הפרישה?

כבר היום, כל אחת ואחד מאיתנו יכולים לבחור להגדיל את שיעור ההפקדות שלהם לקרן הפנסיה עד ל-7% מהשכר ולהימנע ממשיכת כספי הפיצויים לאחר עזיבת מקום עבודה. ככל שנחסוך יותר היום, כך נצבור סכום גדול יותר בקרן הפנסיה שיוכל להספיק לנו לקצבה גבוהה יותר למשך שנים ארוכות יותר. חשוב גם שאנחנו הנשים נבין את המשמעות של פרישה מוקדמת על קצבת הפנסיה שלנו ונשקול היטב מתי כדאי לנו לפרוש לפנסיה. למועד הפרישה לפנסיה יש השפעה מהותית על המצב הכלכלי שלנו ובמידה רבה גם על המצב הבריאותי והחברתי וחשוב להיערך לכך היטב מראש.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.