הגנה ויציבות: כל מה שחשוב לדעת על אג"ח מיועדות והפנסיה שלנו

אג"ח מיועדות מבטיחות למקבלי קצבאות ריבית שנתית קבועה של 4.86% צמוד מדד, על לפחות 60% מהכספים המנוהלים בקרן הפנסיה. מהו תפקידן של האג"ח המיועדות עבור הפורשים ואילו יתרונות ייחודיים יש להן?

"מהו תפקידן של האג"ח המיועדות עבור הפורשים ". שעון חול עם מטבעות
אלטשולר שחם
|
12 אפריל, 2021

לתשואה יש השפעה דרמטית על הפנסיה שלנו. למעשה, השפעה שלה כפולה - במהלך תקופת החיסכון ולאורך שנות העבודה, גובה התשואה משפיע על הסכום הכולל שנצבור. ולאחר הפרישה – התשואה משפיעה על גובה הפנסיה החודשית שנקבל. החל מינואר 2018, הפנסיה צמודה לתשואה של קרן הפנסיה, כך שחשיבות איכות ניהול ההשקעות גבוהה עוד יותר.

 

כיצד זה מתבצע בפועל? גם אחרי הפרישה ותחילת קבלת פנסיה, הכספים שלנו בקרן הפנסיה ממשיכים לצבור תשואה בשוק ההון בחשבון ייעודי למקבלי קצבאות. כאשר קרן הפנסיה מחשבת את גובה הפנסיה שעליה לשלם לכל פורש/ת, היא מניחה שהכספים ימשיכו להיות מושקעים בשוק ההון ויניבו בכל שנה תשואה של 4.26% צמוד מדד, המשמשת כיעד המטרה שלה. בכל שנה מתבצעת בדיקה של גובה התשואה במסלול ההשקעה הייעודי של מקבלי הקצבאות: אם התשואה במסלול הייתה גבוהה או נמוכה מהנחת המוצא של 4.26%, הפנסיה משתנה גם היא בהתאם. כך למשל, אם בשנה מסוימת קרן הפנסיה הצליחה להשיג תשואה של 5.26%, הפנסיה החודשית של הפנסיונרים תהיה גם היא גבוהה באחוז אחד. לאור זאת, יש חשיבות משמעותית לאיכות ניהול ההשקעות שלנו בקרן הפנסיה לאורך זמן, וחיסכון בגוף שמסוגל לעמוד ביעד התשואה לאורך זמן. כיוון שאנחנו צפויים לקבל קצבה לעוד שנים רבות, כל אחוז נוסף בתשואה הוא משמעותי ובסוף עשוי להצטבר לסכום לא מבוטל. אם ניקח כדוגמה את שנת 2020, שהייתה שנה מאתגרת ותנודתית בשוק המניות, נוכל להבחין בשונות רבה בין גופי הפנסיה השונים. חלק מקרנות הפנסיה הצליחו לעמוד ביעד המטרה, בעוד שחלק לא הצליחו בכך וראינו שונות גדולה בגובה התשואה בין הגופים השונים. אחד הגורמים המשפיעים לחיוב על גובה התשואה של קרן הפנסיה, הוא החשיפה שלה לאג"ח מיועדות.

 

תרומה ניכרת למקבלי הפנסיה

מהן בעצם אג"ח מיועדות? למעשה אלו אגרות חוב המונפקות על-ידי הממשלה תוך מתן התחייבות לריבית שנתית קבועה של 4.86%, שמיועדות אך ורק לנכסים שבקרנות הפנסיה (ובעבר גם לחלק מביטוחי המנהלים) ולא ניתן לרכוש אותן באופן עצמאי. בקרנות הפנסיה המקיפות, לפחות 60% מהנכסים במסלול מקבלי הקצבאות מושקעים באג"ח מיועדות, כך שיש להן תרומה ניכרת למקבלי הקצבאות. בראש ובראשונה, הן מקנות יציבות ומאפשרות לקרנות הפנסיה לעמוד ביעד התשואה שהוגדר (4.26% בשנה) בצורה קלה יותר. כמו כן, לאור העובדה שהקצבה הפנסיונית בשנות הפרישה היא ממש כמו משכורת חודשית, והשאיפה היא למשכורת יציבה ככל שאפשר, לא נרצה לגלות בחודש מסוים שהפנסיה שלנו נמוכה משמעותית. האג"ח המיועדות, כאמור, תורמות בצורה משמעותית ליציבות הקצבה הפנסיונית שמקבלים הפנסיונרים.

 

ריבית מובטחת והגנה מפני תנודתיות

בתקופות של תנודתיות בשווקים ואפילו משברים כאלה ואחרים, האג"ח המיועדות מקנות הגנה ובנוסף מבטיחות ריבית גבוהה משמעותית מזו שניתן להשיג היום באפיקי ההשקעה הסולידיים. מקבלי קצבאות נהנים מתשואה מובטחת של 4.86% עבור 60% מהנכסים בקרן הפנסיה, ולכן רק 40% מהנכסים מושקעים בשוק ההון ומושפעים מהתנודתיות שלו. בחשבון פשוט, כדי לעמוד ביעד של 4.26%, מנהלי ההשקעות צריכים להניב תשואה שנתית של 3.36% רק עבור 40% מהנכסים בקרן הפנסיה כדי לעמוד ביעד התשואה שהגדירו – 4.26%. מדובר ביתרון משמעותי. כאן המקום לציין שאחד היתרונות הייחודיים של קרנות פנסיה צעירות, בהן מספר הפורשים נמוך יחסית, הוא העובדה ששיעור האג"ח המיועדות בהן גבוה יותר ועומד על כ-85%. שיעור זה נותן הבטחת תשואה גדולה יותר, יציבות ויכולת לעמוד ביעד בצורה קלה יותר. שיעור זה אמנם עשוי להצטמצם בשנים הבאות ולהתכנס בחזרה ל-60%, אולם אין ספק שכעת הוא מהווה יתרון משמעותי עבור קרנות הפנסיה הצעירות.

 

אז איך משווים בין תשואת קרנות הפנסיה השונות? ניתן לבצע השוואה בין קרנות הפנסיה השונות באתר הפנסיה-נט של משרד האוצר. בעת ביצוע ההשוואה יש לשים לב שאתם בוחרים במסלולים החדשים שנפתחו החל מה-1.1.2018, שכן מסלולים אלה הם ייעודיים למקבלי הקצבאות בשל הצמדת הפנסיה לתשואה. ניתן להשוות בין תשואות קרנות הפנסיה בטווח של שנה או 3 שנים או 5 שנים, למשל. 

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: *אין בתשואות ובדירוגי העבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד ** הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה, והן בוצעו בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. *** המידע מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. כמו כן, עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות במידע לבין התוצאות בפועל. **** המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע- לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. *****החברה ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין בה עשויים להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המצוינים במידע באתר ולהיות בעלי עניין אישי בנושא, וזאת חרף האמור בתוכן המידע המוצג. ****** אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה. ******* האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני.