הכירו את מדד השירות של רשות שוק ההון בחיסכון הפנסיוני

מאז 2014 מפרסמת רשות שוק ההון את מדד השירות בחיסכון הפנסיוני, המדרג את איכות השירות שמעניקות קרנות הפנסיה בתעשייה. איך מחשבים את המדד וכיצד הוא יכול לסייע לכם לבחור את קרן הפנסיה שלכם?

"מאז 2014 מפרסמת רשות שוק ההון את מדד השירות בחיסכון הפנסיוני, המדרג את איכות השירות שמעניקות קרנות הפנסיה בתעשייה. איך מחשבים את המדד וכיצד הוא יכול לסייע לכם לבחור את קרן הפנסיה שלכם?"אינפוגרפיקה של מסמכים
אלטשולר שחם
|
09 ינואר, 2022

רוב החוסכים כבר יודעים היום שאחד הפרמטרים החשובים בבחירת קרן פנסיה הוא כמובן הביצועים שלה לאורך זמן, כך שהיא תוכל לאפשר לחוסכים קיום נאות לאחר הפרישה. עם זאת, פרמטר חשוב ומשמעותי לא פחות הוא איכות השירות שקרן הפנסיה מעניקה לעמיתיה. אחרי הכל, מדובר בחיסכון של עשרות שנים, שבמהלכו כנראה נצטרך להתקשר עם קרן הפנסיה ולבצע שינויים כאלה ואחרים. לכן, טיב השירות שנוכל לקבל מהחברה שמנהלת את הפנסיה בעבורנו, הוא חשוב ומשמעותי.

 

במטרה לסייע לחוסכים בתחום החיסכון ארוך הטווח להשוות את איכות השירות בקרנות הפנסיה, החל משנת 2014 רשות שוק ההון מפרסמת מדי שנה את מדד השירות, ובו היא מדרגת את קרנות הפנסיה השונות. בכל שנה מפרסמת רשות שוק ההון את מדד השירות בקרב חברות החיסכון הפנסיוני, שבו נמדדות החברות על טיב השירות שהן נותנות לחוסכים. המדד מורכב משביעות רצון הלקוחות, תלונות הציבור וזמני המענה הטלפוני. בשנים האחרונות חברות הפנסיה עצמן וגם החוסכים, נותנים למדד השירות חשיבות רבה, שכן הוא מהווה קריטריון משמעותי בבחירת קרן הפנסיה. בנוסף, לאורך השנים אפשר לראות שיפור ניכר ברמת השירות בתעשייה כולה.

 

 

ממה מורכב למעשה מדד השירות של קרנות הפנסיה?1

 

1. שביעות רצון הלקוחות – שביעות הרצון הוא המרכיב המרכזי במדד השירות, והוא מהווה 70% מהדירוג הסופי של קרנות הפנסיה. כאן למעשה רשות שוק ההון מבצעת בדיקה ומודדת את רמת שביעות הרצון של לקוחות שקיבלו שירות מקרן הפנסיה, באמצעות חברות סקרים למיניהן. הציון מחושב גם על פי שביעות הרצון של מקבל השירות וגם על פי הנכונות שלו להמליץ על קרן הפנסיה לחברים ובני משפחה.

 

2. תלונות הציבור – מרכיב זה מהווה 20% מדירוג מדד השירות, והוא משקלל את מספר התלונות שהוגשו כנגד קרן הפנסיה ונמצאו מוצדקות, יחד עם המשקל שמהווה קרן הפנסיה מתוך התעשייה כולה.

 

3. עמידה בזמני המענה הטלפוני – מרכיב זה מהווה 10% מהשקלול הסופי. רשות שוק ההון בודקת למעשה את כמות הפניות הטלפוניות של הלקוחות שנענו על ידי גורם אנושי בתוך 3 דקות מהרגע שבחרו בשלוחה המתאימה. ככל שכמות השיחות שנענו על פי קריטריון זה גבוהה יותר, דירוג הקרן ברכיב זה יהיה גבוה יותר.

 

מדד השירות הוא עוד פרמטר שיכול לשרת אתכם כשאתם מבצעים השוואה בין קרנות הפנסיה השונות. כמו שהזכרנו מעלה, לצד הדירוג ברמת השירות, חשוב גם לקחת בחשבון את איכות ניהול ההשקעות וביצועי הגוף לאורך השנים. את ההשוואה ניתן לבצע בקלות יחסית באתר הפנסיה נט, אתר אובייקטיבי של משרד האוצר שמאפשר להשוות את תשואות קרנות הפנסיה בטווח זמן שונים. רצוי לבצע השוואה בפרקי זמן ארוכים יחסית, של 5 או 10 שנים אחורה, על מנת לראות איזו קרן פנסיה מתמידה בביצועיה לאורך השנים ולא בולטת בפרקי זמן קצרים, בשנה כזו או אחרת.

 

שקלול של מדד השירות לצד איכות ניהול ההשקעות, יכול לאפשר לכם להבין האם זו קרן הפנסיה שתרצו שתנהל לכם את החיסכון החשוב, ואולי גם הגדול בחייכם. בכל מקרה, גם אם אתם חוסכים היום בקרן פנסיה מסוימת, ובעתיד תרצו לעבור לקרן אחרת מכל סיבה, תוכלו לעשות זאת בצורה חופשית וללא כל עלות. כיום, הבחירה נמצאת בידי החוסכים, כך שכל אחד יכול לבצע החלטה ולעבור לקרן הפנסיה שמתאימה לו ככל שירצה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.

1. מבוסס על ההסבר באתר רשות שוק ההון.