המדינה החליטה - צו הרחבה לפנסיה חובה

צו הרחבה לפנסיה חובה אושר לאחרונה על ידי המדינה, צו זה יחייב את המעסיקים להגדיל את ההפרשות הפנסיוניות עבור העובדים השכירים. מתי זה ייצא לפועל ובכמה זה יגדיל את ההפרשות הפנסיוניות שלכם?

גונן צדיק
|
30 יוני, 2016

 

1. מהם עיקרי צו ההרחבה בנוגע להפרשות הפנסיוניות?

לאחרונה התבשרנו על חתימת הסכם קיבוצי חדש שיגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני של רובנו. ההסכם נעשה בהמשך לתיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שמחייב מעסיקים להפריש תשלומי תגמולים בשיעור קבוע מהשכר ללא תלות במוצר הפנסיוני שבו בחר העובד לחסוך, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל.

 

צו ההרחבה, המחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כלל העובדים במשק (אשר אין להם הסדר פנסיוני מיטיב) מחייב את המעסיקים והעובדים, להגדיל את שיעור ההפרשה, לרכיב התגמולים בחצי אחוז נוסף, מעבר למה שנקבע בעבר. התיקון חל כמובן על כל העובדים השכירים במשק, אך אינו חל על עצמאים.

 

2. מתי תצא הרפורמה הזו לדרך?

הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני תתבצע בשתי פעימות. הראשונה, העלאה של רבע אחוז הן בהפרשה של המעסיק והן בהפרשה של עובד לביטוח הפנסיוני, שתיכנס לתוקף החל מהאחד ביולי השנה. הפעימה השנייה תהיה באחד בינואר 2017, אז יעלו שתי ההפרשות ברבע אחוז נוסף. בסך הכול יעלה שיעור ההפרשה של המעסיק לרכיב התגמולים בביטוח הפנסיוני מ- שישה אחוזים ל- שישה אחוזים וחצי, והפרשת העובד תעלה מ-חמישה אחוזים וחצי ל- שישה אחוזים. שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים לא משתנה ונותר בגובה שישה אחוזים, כך ששיעור ההפרשות הכולל לביטוח פנסיוני יעלה על פי צו ההרחבה מ-שבע עשר אחוזים וחצי אחוזים ל- שמונה עשר אחוזים וחצי.

 

3. בכמה יגדיל צו ההרחבה לפנסיה חובה את הפנסיה שלנו?

המשמעות של הגדלת ההפרשה הפנסיונית החודשית ב-אחד אחוז אולי נראית מינורית, אבל היא משמעותית מאוד עבור החוסכים בטווח הארוך. מטבע הדברים, הגידול בקצבה החודשית בעקבות הרפורמה יהיה משמעותי יותר ככל שגיל החוסך צעיר יותר, אבל למעשה כל החוסכים ייהנו ממנה. בתור דוגמא, חוסך בן 30 שמשתכר בגובה השכר הממוצע במשק - כ-10,000 שקלים, יחסוך סדר גודל של כ- 100,000 שקלים יותר בקרן הפנסיה השלו וייהנה לאחר הפרישה מקצבה חודשית של כ-8,000 שקלים, הכוללים 500 שקלים יותר בכל חודש בהשוואה למה שהיה מקבל לפני העלאת ההפרשות לקרן הפנסיה בהתאם לצו ההרחבה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש.*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.* האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוננטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי. הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 30/06/2016 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש.*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.* האמור כפוף להוראות התקנונים הרלוננטיים ולהוראות ההסדר התחיקתי.