הפקדות סוף שנה לפנסיה: החובה שעשויה להיות שווה לעצמאים כסף

חודש דצמבר מתקרב וכמעט חצי מיליון עצמאים ובעלי עסקים קטנים מתחילים להיערך לסופה של עוד שנת מס. האם גם אתם קיבלתם לאחרונה תזכורת מרואה חשבון ולא הייתם בטוחים כמה צריך להפקיד?

גיל בן נאים
|
03 נובמבר, 2020

 

להלן תמלול הסרטון:

בוא נעשה סדר. מי חייב להפקיד לפנסיה ואיך יודעים כמה להפקיד? 

שלום לאה, החל מ-2017, כל מי שהוא עצמאי המנהל עסק לפחות חצי שנה ונולד בשנת 1962 והלאה, חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני באחד מהמוצרים: קרן פנסיה, קופת גמל, או ביטוח מנהלים, לפחות את המינימום הקבוע בחוק*. הסכום המינימלי שחייבים להפקיד מחושב לפי ההכנסה השנתית החייבת ומחולק לשתי מדרגות**: 4.45% מההכנסה השנתית ועד מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.55% מההכנסה שמעל המדרגה הראשונה ועד השכר הממוצע במשק. לא כדאי לחכות לרגע האחרון! כדי שתוכלו ליהנות מהטבות המס*** יש לבצע את ההפקדה עד ה- 31 לדצמבר. עצמאי שלא יפקיד מסתכן בקבלת קנס של 500 שקלים. מעבר לחובת החיסכון לפנסיה, באפשרותכם ליהנות מהגדלת החיסכון לפנסיה ומהטבות מס משמעותיות נוספות****, באמצעות הפקדת סכום נוסף עד התקרה הקבועה בחוק. כעצמאים, אתם יכולים להפקיד מדי שנה גם לחיסכון בקרן השתלמות, שגם הוא, כמו החיסכון לפנסיה, מזכה אתכם בהטבות מס משתלמות*****.

 

עצמאים, רוצים לחשב את הסכום בגינו תוכלו ליהנות מהטבת מס? היכנסו למחשבון ההפקדות שלנו>>

 

עכשיו זה הרבה יותר ברור, אילו הטבות מס עצמאים יכולים לקבל על הפקדות בסוף השנה?

הטבות המס הופכות את החיסכון לפנסיה למשתלם במיוחד לעצמאים. על ההפקדה לחיסכון לפנסיה תוכלו לקבל שני סוגים של הטבות מס: הטבת המס הראשונה נקראת "ניכוי", ומוכרת לעצמאיים גם בשם "הוצאה מוכרת". הפקדה עד לתקרה הקבועה בחוק מקטינה את ההכנסה החייבת שלכם לצורך תשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי. הטבת המס השנייה נקראת "זיכוי", ומוכרת לעצמאיים גם בשם "החזר מס". הטבה זו מקטינה את סכום המס שתשלמו בשיעור של 35% מסכום ההפקדה. גם ההפקדה לקרן השתלמות עד התקרה השנתית לפי החוק, נחשבת לכם כהוצאה מוכרת וגם היא מקטינה את ההכנסה החייבת שלכם במס. ההפקדות שלכם לקרן השתלמות עד התקרה, יהיו פטורות גם מתשלום מס רווחי הון כשתרצו למשוך את הכסף******.

 

אז איך בעצם מפקידים ומה לגבי עצמאים שרוצים לחסוך עוד, גם בחיסכון נזיל?

אם יש לכם כבר חיסכון קודם בקרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות, חשוב לפנות לחברה המנהלת ולבדוק איך ניתן להפקיד את הכסף לחשבון ומהו המועד האחרון להפקדה כדי שתיקלט בזמן. אם זו הפעם הראשונה שאתם מפקידים, תוכלו לבחור להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת******* בדמי ניהול מופחתים למשך 10 שנים. אפשר להצטרף באמצעות מילוי טופס דיגיטלי, שיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות או דרך בעל רישיון פנסיוני. לאחר ההצטרפות ופתיחת החשבון תוכלו לבצע הפקדה לקרן באותו אופן. מי שמעוניין לחסוך לכל מטרה ולשמור על נזילות, יכול לחסוך בקופת גמל להשקעה. החיסכון בקופת גמל להשקעה נזיל תמיד למשיכה, אבל ההפקדה מוגבלת בתקרה שנתית********. כדי למקסם את החיסכון בקופת גמל להשקעה, אפשר להפקיד סכום עד התקרה בסוף השנה ולהפקיד סכום נוסף מיד בתחילת השנה הבאה.

 

הקליקו כאן וקראו על הנחיות להפקדות סוף שנה בפנסיה, גמל, קרן השתלמות וגמל להשקעה>>

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה צולמה בתאריך 04/11/2019 הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור לא מהווה תחליף ליעוץ מס פרטני. המידע המפורט לעיל, לרבות הסכומים והשיעורים המפורטים בו, מעודכן לשנת 2020, והוא כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנון הרלוונטי ונהלי החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת. המידע המפורט לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע שלם וממצה. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר התחיקתי ו/או התקנון הרלוונטי לבין המידע המפורט לעיל, תגברנה הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי, לפי העניין. אין לראות במידע המפורט לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצרכי הלקוח. רצוי ומומלץ להתייעץ לגבי סכום ההפקדה עם בעל מקצוע מתאים (בעל רישיון שיווק פנסיוני/יעוץ פנסיוני או יועץ מס/רו"ח). החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או את הרכב הנכסים בקופות, כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות / הקרן ולהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואות. השימוש במידע המפורט לעיל הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש. מובהר, כי על אף שאלטשולר שחם נוקטת באמצעות סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר האינטרנט שלה הינם נכונים, מבוססים ואמינים, ייתכנו מקרים שבהם יפלו במידע המופיע באתר טעויות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות. *חובת חיסכון פנסיוני לעצמאי נקבעה במסגרת החוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 . **על פי השכר הממוצע במשק (בשנת 2020 10,551 ש"ח בחודש, ו- 126,612 ש"ח בשנה)  ***לזכאים להטבות המס בהתאם להוראות הדין. ****לזכאים להטבות המס בהתאם להוראות הדין. *****לזכאים להטבות המס בהתאם להוראות הדין. ******ככל ומדובר על משיכה כדין. *******קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם זכתה בהליך תחרותי על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, כקרן פנסיה נבחרת (אחת מתוך ארבעת הקרנות שנבחרו) החל מתאריך 1.11.2018. ********נכון לשנת 2020 תקרה של 71,337.73 ₪.