חיסכון לכל ילד – ההחלטות החשובות שצריך לקבל

תכנית חיסכון לכל ילד מונהגת בישראל כבר משנת 2017, ונועדה להבטיח נקודת פתיחה טובה יותר עבור ילדות וילדים בבגרותם. להחלטות שמבצעים ההורים בהקשר של התכנית ישנה חשיבות משמעותית לגובה החיסכון שיצטבר עבורם בעתיד

"תכנית חיסכון לכל ילד מונהגת בישראל כבר משנת 2017, ונועדה להבטיח נקודת פתיחה טובה יותר עבור ילדות וילדים בבגרותם,". מאזניים המשווה בין בנק לבית השקעות
אלטשולר שחם
|
13 יולי, 2022

תכנית חיסכון לכל ילד אשר קיימת בישראל כבר מ-2017, מבטיחה חיסכון לכל ילדי ישראל אשר נועד לשמש אותם בבגרותם - כאשר יגיעו לגיל 18 או 21. על ההורים לבחור היכן ינוהל החיסכון: בקופת גמל להשקעה באחד מהגופים המוסדיים, או בפיקדון באחד מהבנקים. במידה ולא בוצעה כל בחירה באמצעות ההורים, החיסכון נותב לברירת המחדל שקבעה המדינה, כפי שנפרט בהמשך. בנתונים שהציג משרד האוצר בין השנים 2017 ועד 2021, עולה כי הורים שבחרו בקופת גמל להשקעה לניהול החיסכון, ילדיהם צפויים לקבל סכום הקרוב לפי 3 ביחס לילדים שכספם ינוהל בבנק.

 

הבדל של עשרות אלפי שקלים בין חסכונות

 

בעקבות נתונים אלה, מבקש משרד האוצר בטיוטה האחרונה של חוק ההסדרים להכניס תיקון חוק שמטרתו לאפשר חיסכון בקופת גמל להשקעה בלבד, ולהוציא את הבנקים כספקים. חשוב לציין שעל רקע השינויים האחרונים וההודעה על פירוק הממשלה, ייתכן ותיקון החוק ייכנס לתוקף עוד זמן רב, או שלא יאושר כלל, אולם הרציונל שעומד מאחוריו כנראה ימשיך להיות רלוונטי עוד עשרות שנים קדימה. על פי נתוני האוצר, מי שחסך באמצעות הבנקים צפוי לקבל בסוף התכנית כ-15.3 אלף שקלים, לעומת כ-42 אלף שקלים למי שבחרו לחסוך עבור ילדיהם בקופת גמל להשקעה. הסיבה לכך היא ההפרשים המשמעותיים שבין חיסכון בנקאי שבו הריבית קבועה וידועה מראש, ובין חיסכון בקופת גמל להשקעה – שבו התשואות אינן מוגבלות ונגזרות אך ורק מביצועי שוק ההון באותה התקופה.

 

באופן כללי, חיסכון לכל ילד מיועד לטווח הארוך. החיסכון מתחיל מרגע לידת הילד או הילדה, ומלווה אותם עד שיגיעו לגיל 18 או 21. בכל חודש מפקידה המדינה 52 שקלים (נכון לשנת 2022), כאשר יש באפשרות ההורים להכפיל את החיסכון ולהוסיף 52 שקלים נוספים על חשבון קצבת הילדים החודשית (המשולמת מטעם הביטוח הלאומי). כשימלאו לילד 18, הוא יקבל מענק על סך 522 שקלים, כאשר ילדים שלא ימשכו את החיסכון עד גיל 21, יזכו למענק נוסף בסך 522 שקלים כשיגיעו לגיל זה. חשוב לציין שדמי הניהול עבור החיסכון משולמים באופן מלא על ידי הביטוח הלאומי, עד להגעת הילד או הילדה לגיל 21. לאחר מכן, דמי הניהול יחלו להיגבות באופן אוטומטי מחשבון החיסכון.

 

החיסכון מושקע לבחירת ההורים

 

כפי שהזכרנו קודם, הכסף יושקע לבחירת ההורים בקופת גמל להשקעה באחת החברות המנהלות באחד משלושה מסלולים עם רמות סיכון שונות – גבוהה, בינונית ונמוכה - או באחד מהבנקים כשהריבית קבועה מראש או משתנה. את הבחירה יש לבצע בטווח של עד 6 חודשים מלידת הילד או הילדה. במידה ולא תתבצע כל בחירה, ברירת המחדל עבור הילד הראשון במשפחה היא ניהול החיסכון בקופת גמל להשקעה באחת החברות המנהלות במסלול עם סיכון מועט. במידה וזה לא הילד או הילדה הראשונים במשפחה, החיסכון ינוהל בקופת גמל להשקעה או בבנק בהתאם לבחירתכם בילד או בילדה שלפניהם. במידה וההורים בחרו בקופת גמל להשקעה לניהול החיסכון, ניתן לשנות בכל זמן את החברה המנהלת ולעבור בין רמות הסיכון השונות. לעומת זאת, אם החיסכון מנוהל בבנק, לא ניתן לבצע שינויים בבנק המנהל ולא ניתן לעבור מהבנק לקופת גמל להשקעה. עם זאת, ניתן לבחור בתכנית בעלת תחנות יציאה, במסגרתה ניתן לשנות את מסלול החיסכון בכל 5 שנים במועד תחנת היציאה.

 

ואם אתם נמצאים רגע לפני הבחירה של חיסכון ילדיכם, חשוב לקחת בחשבון שבהסתכלות היסטורית שוק ההון עשוי להניב תשואות עודפות לאורך זמן. מאחר ובדרך כלל מדובר בחיסכון ארוך טווח, שאמור לשרת את ילדיכם עם הגיעו לגיל 18 או 21, ייתכן שיש עדיפות לניהולו בשוק ההון, כך שהתשואה שתצטבר תהיה נגזרת של ביצועי שוק ההון במהלך תקופה זו. בנוסף, חשוב לזכור לבצע את בחירת החיסכון בתוך כחצי שנה מלידת הילד, כדי שהבחירה תהיה שלכם ולא תחסכו בברירת המחדל או במסלול שאינו בהכרח מתאים לכם ולמאפיינים שלכם. לפני לידת ילדינו אנחנו מקדישים זמן רב בביצוע בחירות מושכלות עבורם, ומבצעים בדיקות מעמיקות. איזה כיסא הכי בטיחותי לרכב? מהו המזרון הכי בריא לגב, ואיך הכי נכון להתחיל טעימות? לפי הביטוח הלאומי, מעל 40% מההורים לא בוחרים באופן אקטיבי את מסלול החיסכון עבור ילדיהם, החלטה שיש לה השפעה דרמטית על עתידם.

 

חשוב לזכור שמדובר בהליך פשוט וקל, שאורך מספר דקות. זכרו, מסלול ברירת המחדל בקופת גמל להשקעה הינו מסלול בסיכון מועט, אשר פוטנציאל התשואה בו לאורך זמן הוא נמוך יחסית. הצעת החוק החדשה אמנם כוללת שינוי של מסלול ברירת המחדל לסיכון מוגבר, אולם עד שהיא תיכנס לתוקף (ובאופן כללי) ראוי שנהיה מעורבים ונבחר באופן אקטיבי את החיסכון שעשוי להתאים ביותר לילדינו.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 13/07/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.