חיסכון לעצמאים: ההטבות שכדאי להכיר

היום כבר ברור שגם עצמאים צריכים לדאוג למקורות הכנסה לקראת הפרישה. מעבר לחיסכון הפנסיוני הקבוע בחוק, חשוב לבנות מעטפת בטחון פיננסית נוספת. קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה מציעות פתרון גמיש ונזילות גבוהה, לצד יתרונות מס

היום כבר ברור שגם עצמאים צריכים לדאוג למקורות הכנסה לקראת הפרישה. אינפוגרפיקה של גרף
יניב ברגר
|
01 דצמבר, 2022
|
הסקירה היא מיום 01/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן).

להלן תמלול הסרטון:

ספר לנו, למה חשוב לחסוך לפנסיה מעבר למה שמוגדר בחוק?

שלום אלון, החוק מגדיר סכום מינימום לחיסכון פנסיוני לעצמאים, אלא שכיום, עם התארכות תוחלת החיים והעלייה ביוקר המחיה, ייתכן שהחיסכון לא יספיק. כולנו רוצים רמת חיים טובה, גם בשנות הפרישה אבל לא רק – לכן חשוב לחסוך לצד הפנסיה באפיקים נוספים. לעצמאים זה רלוונטי במיוחד כי יש לפעמים תקופות של אי ודאות כלכלית, תנודתיות בעסק או הוצאות בלתי צפויות, ולכן חשובה מאוד גם הנזילות. חיסכון נזיל לצד החיסכון הפנסיוני, יבטיח מעטפת ביטחון פיננסית נוספת.

 

יניב, אלו פתרונות השקעה וחיסכון יכולים להתאים לעצמאים?

יש מגוון רחב של אפשרויות חיסכון עבור עצמאים, אך הפעם נתמקד בשני מכשירים מרכזיים, המאפשרים לנו ליהנות מיתרונות מס מובנים וניהול השקעות מקצועי. המכשיר הראשון הוא קרן השתלמות, שבה ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית החייבת במס, עד לתקרה הקבועה בחוק, וליהנות מהוצאה מוכרת. יתרון נוסף של קרן ההשתלמות הוא שאת הכסף ניתן למשוך לאחר שש שנים בלבד, והוא מעניק גם פטור ממס על הרווחים עד לתקרה. המוצר השני שעשוי להתאים לעצמאים רבים הוא קופת גמל להשקעה. קופת הגמל להשקעה היא מכשיר חיסכון גמיש, המתאים לכל טווח השקעה, והכי חשוב – תמיד נזיל. ההפקדה לקופת הגמל אמנם לא מוכרת כהוצאה, אך החוסכים נהנים מדחיית תשלום מס על רווח למועד המשיכה, וניתן גם לעבור בין מסלולי השקעה בכל רגע נתון ללא אירוע מס. חוסך מעל גיל 60 יכול לנייד את הכספים שנצברו בקופת הגמל להשקעה אל קרן הפנסיה, ולמשוך אותם כקצבה חודשית הפטורה ממס. המשמעות היא בעצם פטור ממס בעקיפין על כל הרווחים שנצברו במהלך השנים.

 

ולסיום, מה לגבי הסיכון בהשקעת הכספים בשוק ההון?

קרנות השתלמות וקופות הגמל מציעות מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה, וניתן להתאים את רמת הסיכון לטווח ההשקעה ולצרכי החוסך. למשל, מי שזקוק לכסף בטווח הקצר יכול לבחור במסלול בסיכון נמוך, וכך יימנע מתנודתיות בשווקים והפסד לא צפוי בדיוק במועד שבו הוא זקוק לכספים. צריך לזכור שבסופו של דבר ההשקעה בשוק ההון מייצרת תשואה לאורך זמן – ולכן חשובים כאן אורך רוח וניהול מקצועי, לצד היכולת לעבור בין מסלולים ולהתאים את התמהיל לצורך.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 01/12/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.