יוצאים לפנסיה בקרוב? צ'ק ליסט לפורשים

יציאה לפנסיה היא אחד האירועים המרגשים וגם המורכבים בחיינו. מצד אחד, אנחנו מסיימים את שנות העבודה הארוכות, ומצד שני צריכים לקבל החלטות חשובות שישפיעו על גובה הפנסיה שנקבל לאחר הפרישה. אז הנה הצ'ק ליסט שהוא חובה לכל פורשת ופורשת

צ'ק ליסט שהוא חובה לכל פורשת ופורשת. דוח עם משימות
אלטשולר שחם
|
10 אוגוסט, 2022

פרישה לאחר 30 או 40 שנות עבודה היא בהחלט אירוע מכונן. על אף שלרוב מדובר באירוע משמח שמשמעותו יותר זמן פנוי לתחביבים, פנאי והגשמה עצמית, כדאי להתכונן לפרישה מבחינה נפשית וכלכלית כאחד – מוקדם ככל שניתן. אז איך מתחילים? מה עושים קודם? הנה מה שחשוב לדעת.

 

שלב ראשון: איתור החסכונות הפנסיוניים

במהלך חיינו אנו צוברים לא מעט נכסים במכשירי החיסכון הפנסיוני השונים. חסכונות אלה יכולים להגיע לסכומים גדולים של מאות אלפי שקלים, ומטרתם לשמש לנו עוגן כלכלי לאחר הפרישה מעבודה ושמירה על רמת החיים. מאחר וכיום ישנו מגוון מכשירי חיסכון פנסיוניים, כמו קופת גמל, קרן פנסיה וביטוח מנהלים, וחוסכים רבים אף חוסכים במספר מכשירים בו בעת – מתעורר לעיתים קושי לזכור אילו סכומי כסף נצברו ובאיזה מכשיר. הצעד הראשון של הכנה לפרישה הוא ביצוע איתור של כלל החסכונות הפנסיוניים שנצברו, לבדוק באיזו חברה הם מנוהלים ואילו מהכספים ניתנים למשיכה כקצבה או כסכום הוני (חד פעמי). את האיתור ניתן לבצע בקלות באמצעות כניסה לאתר "המסלקה הפנסיונית" של משרד האוצר, בעלות סמלית של כ-20 שקלים. במידה ותיפגשו עם בעל/ת רישיון פנסיוני (סוכן/ת, יועץ/ת או משווק/ת ישיר/ה) הם כבר ידאגו להוצאת הנתונים עבורכם. מדובר במערכת המחוברת לכל חברות הגמל, הפנסיה והביטוח, והיא תציג בפניכם את כלל החסכונות הפנסיוניים על שמכם. באותו חיפוש תקבלו גם מידע לגבי חסכונות נוספים כמו קרנות השתלמות. במקביל, כדאי לפנות למעסיק הנוכחי ולקבל צפי מעודכן לגבי הזכויות הצפויות: האם המעסיק מתכוון לשלם מענקי פרישה מיוחדים, השלמת פיצויים שהמעסיק נדרש לבצע (בנוסף לפיצויים שנצברו בקופות הגמל והפנסיה), האם ניתן לפדות את יתרת ימי החופשה וימי מחלה שלא נוצלו, ועוד.

 

שלב שני: פגישה עם בעל/ת רישיון פנסיוני      

פגישה עם בעל/ת רישיון פנסיוני יכולה לעזור לכם מאוד כדי להבין מהן הזכויות שעומדות בפניכם ואיך תוכלו לנצל הטבות מס על החסכונות שלכם בצורה מיטבית. בעלי מקצוע שיש להם מומחיות בתחום הפרישה יוכלו לראות את התמונה המלאה ועל בסיס כלל הנתונים יתנו המלצות מותאמות אישית לגבי דרך הפעולה המתאימה. כך למשל, חשוב לבחון מאילו מוצרים כדאי וניתן לממש את הפנסיה, מאילו מוצרים נכון למשוך כספים בסכומים חד פעמיים, ובאילו מוצרים צריך לטפל לטובת העברה בין דורית. כך לדוגמה, ניתן לשקול קבלת קצבה מקרן פנסיה מקיפה, שמאפשרת ליהנות מ-60% תשואה מובטחת ושמירה על יציבות. העובדה שהפנסיה צמודה לתשואה אחת לשנה מסייעת בהקטנת התנודתיות של הקצבה הפנסיונית. את שלב הבחינה וקבלת ההחלטות יש לבצע מספר חודשים מראש, על מנת להשאיר זמן לטובת ביצוע העברת כספים מגוף לגוף, או ממכשיר חיסכון אחד לאחר. ככל שההכנות ייעשו מספיק זמן מראש וככל שתשאירו כמה שפחות שאלות פתוחות - תגיעו מסודרים יותר לרגע הפרישה והוא עשוי לעבור בצורה חלקה יותר.

 

שלב שלישי: פורשים

רגע הפרישה המרגש הגיע! במעמד סיום העבודה חשוב לזכור לקבל מהמעסיק מכתב סיום העסקה וטופס 161 – שהינו הודעת המעסיק על פרישתכם. בנוסף לטופס זה, אמור המעסיק להעביר לכם מכתב שחרור של כספי הפיצויים המופנה אל הקופות בהן צברתם את הפיצויים. לאחר שתממשו את כל ההחלטות שקיבלתם ביחד עם בעל/ת הרישיון הפנסיוני, תוכלו לפרוש בידיעה שמקסמתם את הזכויות שלכם. כעת, כל שנותר הוא לתכנן איך למלא את הזמן הפנוי וליהנות משנות הפרישה.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה היא מיום 10/08/2022 וכלל האמור בה מתייחס למצב הקיים והידוע נכון למועד זה (ייתכנו שינויים בנתונים ובמידע המפורטים בסקירה בחלוף הזמן). הסקירות המוצגות באתר זה הוכנו על ידי מחלקת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם ו/או מי מטעמה (להלן: "אלטשולר שחם"). הסקירות האמורות, לרבות המידע, הנתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, דעות, תחזיות, טקסט, צורות ו/או תמונות המתפרסמים במסגרתן, מסופקות כשירות לקוראים, ואין בהן אלא הבעת דעה בלבד. הסקירות האמורות נערכו בהסתמך בין השאר על מידע פומבי גלוי לציבור וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר שיתבררו כחסרים, כבלתי מדויקים או כבלתי מעודכנים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המידע המוצג במסגרת הסקירות, הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע זה כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של ההיבטים הכרוכים בני"ע ו/או בנכסים הפיננסים ו/או מכשירים פיננסיים המוזכרים בו, ו/או בכל השקעה אחרת הנזכרת בסקירות, ולכן אין לראות במידע האמור, כהמלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבל הצעות או ייעוץ, לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על סקירות אלה והעושה בסקירות שימוש עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד. אלטשולר שחם ו/או החברות הקשורות אליה ו/או בעלי עניין באיזה מאלה עשויים לעסוק בעצמם ו/או באמצעות חברות קשורות בפעילות בתחום שוק ההון והפיננסים, וכן עשויים להעניק שירותים הקשורים בכך ובכלל זאת לייעץ, להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בין היתר, בניירות ערך, בנכסים ובמכשירים הפיננסיים ו/או הפנסיוניים המצוינים בסקירות או קשורים אליהם ולהיות בעלי עניין אישי בנושא,. הסקירה אינה מתחשבת בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל קורא ולא מהווה בשום פנים ואופן תחליף בין השאר ליעוץ פרטני על ידי אנשי מקצוע ובעלי רישיון מורשים ובכלל זה ייעוץ משפטי ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות אישי המתחשב בצרכי הלקוח ו/או ייעוץ בהקשרי מיסוי ו/או בהיבטים חשבונאיים, פיננסיים, כלכליים ו/או אחרים ואין בו כדי להחליף את הוראות הדין ו/או התקנון הרלוונטי. הסקירות המובאות באתר זה הנן רכושו של עורך הסקירות ואין להעתיקן, לשכפלן, לצטטן, להפיצן או לפרסמן או חלקים מהן ללא רשות מפורשת מראש ובכתב של עורך הסקירות. אין בתשואות ובדירוגי עבר בכדי להבטיח תשואה או דירוג דומים בעתיד. אין באמור במסגרת המידע באתר כדי להוות התחייבות להשאת תשואה.