מסלולי השקעה תלויי גיל בחיסכון ארוך טווח

ערן כהן

לאחרונה הוחלט במשרד האוצר לשנות את מסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה וקופות הגמל כך שיוקמו מסלולי השקעה תלויי גיל, ומדיניות ההשקעה בהם תתאים לגיל החוסך. כיצד זה משפיע על קופות הגמל וקרנות הפנסיה שלכם?

 

מדוע החיסכון הפנסיוני של מבוגרים צריך להיות שונה מזה של צעירים?

החיסכון לפנסיה הוא אחד המשאבים העיקריים שאמורים לכלכל את חיינו לאחר הפרישה ולכן חשוב מאוד לנהל אותו נכון, הן מבחינת פוטנציאל התשואה והן מצד ניהול הסיכונים. עד לאחרונה, נוהלו חלק מכספי החיסכון לפנסיה של מבוגרים וצעירים באותה רמת סיכון. העניין הוא, שבשוק ההון יש כידוע מחזוריות - מספר שנים של עליות ולאחריהן תקופה מסוימת של ירידות. לחוסכים צעירים יש מספיק שנים עד הפרישה ולכן התנודתיות הזו לא צריכה להטריד אותם. לעומתם, למבוגרים שבנינו נותרו מספר שנים מצומצם להשקעה עד היציאה לפרישה, כך שעליהם להקטין את רכיבי הסיכון היותר תנודתיים בתיק, למשל מניות וזאת על מנת לצמצם את הסיכון לירידות בתקופת שפל רגע לפני הפרישה לפנסיה.

 

מהו המודל הצ'יליאני ומדוע הוא מתאים לחיסכון ארוך טווח?

כדי להתמודד עם הבעיה הזו, הוצע ויושם לראשונה בצ'ילה בשנות ה-80 של המאה הקודמת מודל כלכלי יעיל שהתאים את מידת הסיכון בתיק הפנסיוני לגילו של החוסך. מכאן הוא קיבל את שמו - המודל הצ'יליאני, ולאחרונה הוחלט במשרד האוצר להוציא אותו לפועל גם בישראל. באופן כללי, הרעיון של המודל פשוט: ככל שגילכם צעיר יותר תחזיקו שיעור מנייתי גבוה יותר בתיק, ושיעור זה ילך ויקטן ככל שתתבגרו ותתקרבו לגיל הפרישה. לאחר הפרישה כספכם ימשיך להיות מושקע בעיקר במסלול האג"חי, הסולידי, כדי לשמור על תנודתיות נמוכה ועל ערכו של החיסכון שלכם.

 

כיצד יושם השינוי בקרנות הפנסיה וקופות הגמל של החברה?

בהתאם לדרישות משרד האוצר, בתחילת 2016 הוקם בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה מודל השקעות תלוי גיל הכולל שלושה מסלולי השקעה שמדיניות ההשקעה בהם מותאמת לגילם של החוסכים: מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50 עד 60 ומסלול לבני 60 ומעלה. באופן כללי, חשוב לבחור במסלול ההשקעה בהתאם לאופי שלכם ולצרכים שלכם ואין הכרח לנהל את כספיכם במסלול המתאים לגילכם. בכל עת, אתם יכולים לעבור למסלול השקעה מתוך מגוון המסלולים באמצעות פנייה ישירה אלינו.

אולי יעניין אותך

תודה שנרשמת לניוזלטר של אלטשולר שחם

פרטייך נקלטו במערכת

הערות משפטיות: הסקירה מהווה הערכה מקצועית בלבד. לחברה ו/או לחברות הקשורות אליה עשוי להיות עניין אישי בנושא והיא/הן עשויות להחזיק ו/או לסחור בעבור עצמם ו/או בעבור אחרים, בניירות הערך המצוינים במידע באתר. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לשיווק השקעות המתחשב בצרכי הלקוח, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הסקירה מתבססת על מידע פומבי וגלוי , וכן על הערכות ואומדנים שעשויים להיות חסרים ו/או בלתי מדוייקים או בלתי מעודכנים. הסקירה אינה מתיימרת להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה והיא אינה באה להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הצופה. הדעות המובאות בסקירה נכונות ליום הסקירה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הסקירה ללא אישור מראש. האמור כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. אין לראות באמור התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף להוראות התקנונים הרלוונטיים והוראות ההסדר התחיקתי. הדובר הינו סוכן ביטוח פנסיוני העובד בחברת אלטשולר שחם סוכנות לביטוח בע"מ שהינה סוכנות לביטוח פנסיוני מקבוצת אלטשולר שחם והינה בעלת זיקה למוצרים הפנסיוניים שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ובעלת זיקה לפוליסות הביטוח המשווקות על ידי אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ.